Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Aan de bel trekken bij renteswaps kan lonen

Woensdag 16 december 2015

Eerder is in onze nieuwsrubriek al melding gemaakt van een arrest van Hof Amsterdam waarin een streep gezet wordt door allerlei renteswapproducten (rentederivaten) bij een projectontwikkelaar.
Inmiddels is de druk op de banken nog groter geworden.

Het AFM heeft op 4 december jl. bekendgemaakt dat naar haar oordeel banken in de fout zijn gegaan bij de herbeoordelingen die de banken op basis van eerdere bevindingen van de AFM zijn gaan uitvoeren. Geconstateerd is dat herbeoordelingen van de rentederivatendossiers bij de zes betrokken banken onjuistheden en onvolledigheden bevatten en dat de banken het wettelijk kader onvoldoende hebben toegepast.

Een substantieel deel van de herbeoordelingen zal opnieuw moeten plaatsvinden. Gevolg is dat het proces van herbeoordelingen niet per 31 december 2015 door de banken kan worden afgesloten.

De problemen voor de banken doen zich met name voor als tussentijds een (rente)opslag is verhoogd en/of zich andere wijzigingen hebben voorgedaan, zoals ook opzeggingen. Banken hebben in de praktijk ook proberen te compenseren bij andere producten, bijv. door daarop opslagen toe te passen in plaats van de rentederivaten.

In dat soort gevallen is het verstandig aan de bel te trekken. Klanten met dergelijke producten die zich benadeeld voelen hebben een sterke positie, want banken zijn huiverig voor claims. In de praktijk komt het zelfs al voor dat banken uit zichzelf aan klanten aangeven dat opslagen uit het verleden zullen worden teruggedraaid.

Uiteraard blijft het zaak voor iedere klant die renteswaps heeft, deze te (laten) screenen wat er binnen de betreffende producten in het verleden allemaal is gebeurd en de herbeoordeling kritisch te volgen. Uiteraard kunnen wij daarbij u van dienst zijn, ook bij contacten met de banken.

< Terug

Meest recente berichten

Extern salderen weer mogelijk na vervallen PAS

Donderdag 13 juni 2019 (Agrarisch)
De Raad van State oordeelde op 29 mei jl. dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) ongeschikt is als instrument om vergunningen te verlenen op grond van de Wet natuurbescherming. Als gevolg van die uitspraak ... Lees verder >

Boete vanwege niet voldoen aan mestverwerkingsplicht

Donderdag 13 juni 2019 (Agrarisch)
Bedrijven met een fosfaatoverschot moeten voldoen aan de mestverwerkingsplicht. Hierop gelden een aantal uitzonderingen. Een uitzondering is dat het gehele fosfaatoverschot geheel en rechtstreeks, blijkens e... Lees verder >

Afroming overdracht fosfaatrechten per 13 juni naar 20%

Woensdag 12 juni 2019 (Agrarisch)
Het afromingspercentage bij de overdracht van fosfaatrechten wordt per 13 juni 2019 tijdelijk verhoogd naar 20%. De wetswijziging daartoe is op 12 juni gepubliceerd in het Staatsblad. Doel van de verhoging i... Lees verder >

Flightdag - Golf Club The Duke

Vrijdag 07 juni 2019 (OOvB Nieuws)

Afgelopen woensdag 5 juni heeft onze flightdag op golf Club The Duke plaatsgevonden. Deze dag organiseerden we samen met IVS installatietechniek. Beiden hebben relaties uitgenodigd en zo kwamen we op een ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief