Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Aan de bel trekken bij renteswaps kan lonen

Woensdag 16 december 2015

Eerder is in onze nieuwsrubriek al melding gemaakt van een arrest van Hof Amsterdam waarin een streep gezet wordt door allerlei renteswapproducten (rentederivaten) bij een projectontwikkelaar.
Inmiddels is de druk op de banken nog groter geworden.

Het AFM heeft op 4 december jl. bekendgemaakt dat naar haar oordeel banken in de fout zijn gegaan bij de herbeoordelingen die de banken op basis van eerdere bevindingen van de AFM zijn gaan uitvoeren. Geconstateerd is dat herbeoordelingen van de rentederivatendossiers bij de zes betrokken banken onjuistheden en onvolledigheden bevatten en dat de banken het wettelijk kader onvoldoende hebben toegepast.

Een substantieel deel van de herbeoordelingen zal opnieuw moeten plaatsvinden. Gevolg is dat het proces van herbeoordelingen niet per 31 december 2015 door de banken kan worden afgesloten.

De problemen voor de banken doen zich met name voor als tussentijds een (rente)opslag is verhoogd en/of zich andere wijzigingen hebben voorgedaan, zoals ook opzeggingen. Banken hebben in de praktijk ook proberen te compenseren bij andere producten, bijv. door daarop opslagen toe te passen in plaats van de rentederivaten.

In dat soort gevallen is het verstandig aan de bel te trekken. Klanten met dergelijke producten die zich benadeeld voelen hebben een sterke positie, want banken zijn huiverig voor claims. In de praktijk komt het zelfs al voor dat banken uit zichzelf aan klanten aangeven dat opslagen uit het verleden zullen worden teruggedraaid.

Uiteraard blijft het zaak voor iedere klant die renteswaps heeft, deze te (laten) screenen wat er binnen de betreffende producten in het verleden allemaal is gebeurd en de herbeoordeling kritisch te volgen. Uiteraard kunnen wij daarbij u van dienst zijn, ook bij contacten met de banken.

< Terug

Meest recente berichten

Inschrijving handelsregister correct?

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)
In de praktijk komt het regelmatig voor dat de inschrij­ving van een bedrijf in het handelsregister bij de Ka­mer van Koophandel niet (meer) geheel juist is. Een juiste inschrijving is onder meer van... Lees verder >

Ook bij tegengestelde belangen bij pachter en verpachters draait het om de euro’s!

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)

De laatste weken is het opvallend hoe vaak nieuws voorbij komt over pacht van agrarische gronden. Daarbij gaat het bijna altijd over tegenstrijdige belangen, waarbij het uiteindelijk in de kern om de... Lees verder >

Wat is het weerstandsvermogen van uw bouwbedrijf?

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De Nederlands bouwnijverheid heeft een sterke periode achter de rug en de economische vooruitzichten zijn gunstig, zo verwachten ondernemers in de bouw. Zo wordt een gemiddelde omzetgroei voor 2019 voorzi... Lees verder >

Branchesignalering Horeca en btw: top 5 aandachtspunten 2019

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De btw-regels voor de horeca wijzigen regelmatig en leveren onduidelijkheden op. Er gaat nogal eens iets fout bij de verrekening, facturatie of vooraftrek van de btw. De Belastingdienst is er extra alert ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief