Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Aan- of verkoop VVO’s regelen voor 1 januari

Woensdag 14 december 2016

Bedrijven met een fosfaatoverschot moeten afhankelijk van de regio en enkele vrijstellingen een deel van dit overschot laten verwerken. Daarbij bestaat ook de mogelijkheid om de mestverwerkingsplicht over te dragen aan of over te nemen van een ander bedrijf door het sluiten van een vervangende verwerkingsovereenkomst (VVO). Deze overeenkomst dient uiterlijk 31 december 2016 gemeld te worden bij de RVO. Beide partijen dienen daarvoor de overeenkomst middels eHerkenning te ondertekenen.


Het is raadzaam om nu te bepalen of u aan de verwerkingsplicht heeft voldaan of dat er nog een VVO moet worden afgesloten.

Bedrijven die meer fosfaat hebben laten verwerken dan op basis van de regelgeving noodzakelijk is, kunnen (een gedeelte van) de verwerkingsplicht overnemen van een ander bedrijf. Dit kan een financieel voordeel opleveren. Het is echter wel belangrijk dat eerst goed gekeken wordt of de geregistreerde verwerkte hoeveelheid fosfaat reëel en aannemelijk is.


Met name bij de afvoer van de dikke fractie na mestscheiding zie je in de praktijk nogal eens gehalten die totaal onrealistisch zijn. Als bij een eenvoudige scheidingstechniek het fosfaatgehalte met meer dan een factor 2 toeneemt, zal hier in ieder geval kritisch naar gekeken moeten worden.


Het komt regelmatig voor dat de RVO bij het ontbreken van een deugdelijke onderbouwing (het analyserapport is hiervoor onvoldoende) de gehalten naar beneden toe bijstelt. Het overnemen van de verwerkingsplicht van een ander bedrijf kan dan een zeer vervelend financieel staartje krijgen.

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Aan- of verkoop VVO’s regelen voor 1 januari

< Terug

Meest recente berichten

Inschrijving handelsregister correct?

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)
In de praktijk komt het regelmatig voor dat de inschrij­ving van een bedrijf in het handelsregister bij de Ka­mer van Koophandel niet (meer) geheel juist is. Een juiste inschrijving is onder meer van... Lees verder >

Ook bij tegengestelde belangen bij pachter en verpachters draait het om de euro’s!

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)

De laatste weken is het opvallend hoe vaak nieuws voorbij komt over pacht van agrarische gronden. Daarbij gaat het bijna altijd over tegenstrijdige belangen, waarbij het uiteindelijk in de kern om de... Lees verder >

Wat is het weerstandsvermogen van uw bouwbedrijf?

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De Nederlands bouwnijverheid heeft een sterke periode achter de rug en de economische vooruitzichten zijn gunstig, zo verwachten ondernemers in de bouw. Zo wordt een gemiddelde omzetgroei voor 2019 voorzi... Lees verder >

Branchesignalering Horeca en btw: top 5 aandachtspunten 2019

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De btw-regels voor de horeca wijzigen regelmatig en leveren onduidelijkheden op. Er gaat nogal eens iets fout bij de verrekening, facturatie of vooraftrek van de btw. De Belastingdienst is er extra alert ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief