Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Aan- of verkoop VVO’s regelen voor 1 januari

Woensdag 14 december 2016

Bedrijven met een fosfaatoverschot moeten afhankelijk van de regio en enkele vrijstellingen een deel van dit overschot laten verwerken. Daarbij bestaat ook de mogelijkheid om de mestverwerkingsplicht over te dragen aan of over te nemen van een ander bedrijf door het sluiten van een vervangende verwerkingsovereenkomst (VVO). Deze overeenkomst dient uiterlijk 31 december 2016 gemeld te worden bij de RVO. Beide partijen dienen daarvoor de overeenkomst middels eHerkenning te ondertekenen.


Het is raadzaam om nu te bepalen of u aan de verwerkingsplicht heeft voldaan of dat er nog een VVO moet worden afgesloten.

Bedrijven die meer fosfaat hebben laten verwerken dan op basis van de regelgeving noodzakelijk is, kunnen (een gedeelte van) de verwerkingsplicht overnemen van een ander bedrijf. Dit kan een financieel voordeel opleveren. Het is echter wel belangrijk dat eerst goed gekeken wordt of de geregistreerde verwerkte hoeveelheid fosfaat reëel en aannemelijk is.


Met name bij de afvoer van de dikke fractie na mestscheiding zie je in de praktijk nogal eens gehalten die totaal onrealistisch zijn. Als bij een eenvoudige scheidingstechniek het fosfaatgehalte met meer dan een factor 2 toeneemt, zal hier in ieder geval kritisch naar gekeken moeten worden.


Het komt regelmatig voor dat de RVO bij het ontbreken van een deugdelijke onderbouwing (het analyserapport is hiervoor onvoldoende) de gehalten naar beneden toe bijstelt. Het overnemen van de verwerkingsplicht van een ander bedrijf kan dan een zeer vervelend financieel staartje krijgen.

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Aan- of verkoop VVO’s regelen voor 1 januari

< Terug

Meest recente berichten

Rechter maakt boete vanwege te hoge vangschade vleeskuikens ongedaan

Donderdag 20 juni 2019 (Agrarisch)
Bij het vangen van pluimvee hanteert de NVWA sinds jaren de zogenaamde 2%-norm. Dit betekent dat bij maximaal 2% van de dieren vang- en laadschade mag optreden. Dit percentage is geen wettelijke norm, maar e... Lees verder >

Rijsporen vormen geen niet-subsidiabel onverhard pad

Donderdag 20 juni 2019 (Agrarisch)
Een landbouwer stelde beroep in tegen de vastgestelde oppervlakte subsidiabele landbouwgrond naar aanleiding van de door hem ingediende Gecombineerde opgave. RVO.nl had onder meer bij een graslandperceel een... Lees verder >

Gunstige regeling scholier mogelijkheid om tijdelijk extra personeel aan te trekken

Dinsdag 18 juni 2019 (Ondernemersnieuws)

De uitslagen van de eindexamens zijn binnen. Scholieren willen nu graag geld verdienen met een bijbaantje. Wist u dat u voor scholieren en studenten met een vakantiebaan de zogenaamde scholieren- en stude... Lees verder >

Door schaarste trekken werkgevers de portemonnee

Dinsdag 18 juni 2019 (Ondernemersnieuws)

Vier op de vijf werkgevers (79%) ondervinden problemen bij het werven van personeel door de krappe arbeidsmarkt. In 2017 had 70% van de werkgevers problemen met het vervullen van vacatures.

Lees verder >
Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief