Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Aandachtspunten collegiale inhuur van personeel

Dinsdag 16 oktober 2018

Het komt vaak voor dat ondernemers onderling personeel in- en uithuren. Als u personeel inhuurt let dan goed op de inlenersaansprakelijkheid en de wet WAADI (Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs). Inlenersaansprakelijkheid is van toepassing als u een werknemer van een collega ondernemer/onderneming inhuurt en u de leiding of het toezicht hebt over de ingeleende werknemer. U bent dan als inlener aansprakelijk voor de loonheffingen en de btw indien de uitlener deze niet betaalt.

Wat kunt u doen om het risico van deze aansprakelijkheid te beperken:

 • Vraag regelmatig een verklaring betalingsgedrag op bij de uitlener. Dit geeft geen absolute zekerheid, maar geeft wel een goede indruk van de uitlener. Deze verklaring kan de uitlener opvragen bij de Belastingdienst.
 • Zorg ervoor dat u de identiteit van de ingeleende werknemer kunt aantonen. De volgende gegevens moet u daarvoor vastleggen:

  -      Naam-, adres en woonplaats
  -      Geboortedatum
  -      Burgerservicenummer
  -      Specificatie van de gewerkte uren
  -      Nationaliteit
  -      Soort identiteitsbewijs (geen rijbewijs), nummer en geldigheidsduur
  -      Naam, adres en woonplaats van de uitlener en het inschrijvingsnummer van de
         uitlener bij de Kamer van Koophandel.  

 • Zorg ervoor dat u een deel van het factuurbedrag overmaakt op de g-rekening van de uitlener. Dit bedrag moet overeenkomen met het bedrag van de loonheffingen en de BTW die de uitlener moet afdragen aan de Belastingdienst.

Wat kunt u doen om aan te tonen dat uitlener voldoet aan de wet WAADI:

 • Check op de site van de Kamer van Koophandel of de uitlener zich ook heeft geregistreerd als uitlener. Ga daarvoor naar www.kvk.nl, type in het zoekvenster de woorden WAADI-check in. Vervolgens voert u het KvK-nummer in van de uitlener en controleer of de uitlener aan zijn verplichtingen heeft voldaan. Als de uitlener niet goed staat geregistreerd kunt u als inlener een boete krijgen.

Speel dus op safe bij collegiale inhuur en zorg ervoor dat u bovenstaande zaken op orde hebt.

 

 

< Terug

Meest recente berichten

Rechter maakt boete vanwege te hoge vangschade vleeskuikens ongedaan

Donderdag 20 juni 2019 (Agrarisch)
Bij het vangen van pluimvee hanteert de NVWA sinds jaren de zogenaamde 2%-norm. Dit betekent dat bij maximaal 2% van de dieren vang- en laadschade mag optreden. Dit percentage is geen wettelijke norm, maar e... Lees verder >

Rijsporen vormen geen niet-subsidiabel onverhard pad

Donderdag 20 juni 2019 (Agrarisch)
Een landbouwer stelde beroep in tegen de vastgestelde oppervlakte subsidiabele landbouwgrond naar aanleiding van de door hem ingediende Gecombineerde opgave. RVO.nl had onder meer bij een graslandperceel een... Lees verder >

Gunstige regeling scholier mogelijkheid om tijdelijk extra personeel aan te trekken

Dinsdag 18 juni 2019 (Ondernemersnieuws)

De uitslagen van de eindexamens zijn binnen. Scholieren willen nu graag geld verdienen met een bijbaantje. Wist u dat u voor scholieren en studenten met een vakantiebaan de zogenaamde scholieren- en stude... Lees verder >

Door schaarste trekken werkgevers de portemonnee

Dinsdag 18 juni 2019 (Ondernemersnieuws)

Vier op de vijf werkgevers (79%) ondervinden problemen bij het werven van personeel door de krappe arbeidsmarkt. In 2017 had 70% van de werkgevers problemen met het vervullen van vacatures.

Lees verder >
Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief