Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Aandachtspunten collegiale inhuur van personeel

Dinsdag 16 oktober 2018

Het komt vaak voor dat ondernemers onderling personeel in- en uithuren. Als u personeel inhuurt let dan goed op de inlenersaansprakelijkheid en de wet WAADI (Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs). Inlenersaansprakelijkheid is van toepassing als u een werknemer van een collega ondernemer/onderneming inhuurt en u de leiding of het toezicht hebt over de ingeleende werknemer. U bent dan als inlener aansprakelijk voor de loonheffingen en de btw indien de uitlener deze niet betaalt.

Wat kunt u doen om het risico van deze aansprakelijkheid te beperken:

 • Vraag regelmatig een verklaring betalingsgedrag op bij de uitlener. Dit geeft geen absolute zekerheid, maar geeft wel een goede indruk van de uitlener. Deze verklaring kan de uitlener opvragen bij de Belastingdienst.
 • Zorg ervoor dat u de identiteit van de ingeleende werknemer kunt aantonen. De volgende gegevens moet u daarvoor vastleggen:

  -      Naam-, adres en woonplaats
  -      Geboortedatum
  -      Burgerservicenummer
  -      Specificatie van de gewerkte uren
  -      Nationaliteit
  -      Soort identiteitsbewijs (geen rijbewijs), nummer en geldigheidsduur
  -      Naam, adres en woonplaats van de uitlener en het inschrijvingsnummer van de
         uitlener bij de Kamer van Koophandel.  

 • Zorg ervoor dat u een deel van het factuurbedrag overmaakt op de g-rekening van de uitlener. Dit bedrag moet overeenkomen met het bedrag van de loonheffingen en de BTW die de uitlener moet afdragen aan de Belastingdienst.

Wat kunt u doen om aan te tonen dat uitlener voldoet aan de wet WAADI:

 • Check op de site van de Kamer van Koophandel of de uitlener zich ook heeft geregistreerd als uitlener. Ga daarvoor naar www.kvk.nl, type in het zoekvenster de woorden WAADI-check in. Vervolgens voert u het KvK-nummer in van de uitlener en controleer of de uitlener aan zijn verplichtingen heeft voldaan. Als de uitlener niet goed staat geregistreerd kunt u als inlener een boete krijgen.

Speel dus op safe bij collegiale inhuur en zorg ervoor dat u bovenstaande zaken op orde hebt.

 

 

< Terug

Meest recente berichten

Isoleren woning? Vanaf 2 september 2019 subsidie mogelijk!

Vrijdag 13 september 2019 (Ondernemersnieuws)

Bent u eigenaar en tevens bewoner van een woning en wilt u deze isoleren, dan komt u mogelijk in aanmerking voor een nieuwe subsidieregeling. Deze subsidie, de subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH),... Lees verder >

De gespannen arbeidsmarkt, ook in de horeca!

Vrijdag 13 september 2019 (Ondernemersnieuws)

In het 2e kwartaal 2019 is de vraag naar personeel verder toegenomen. Uit onderzoek is gebleken dat per 100 werklozen 93 vacatures openstaan, over het 1e kwartaal was dit nog 88 vacatures per honderd werk... Lees verder >

Bent u al voorbereid op de Wet arbeidsmarkt in balans?

Vrijdag 13 september 2019 (Ondernemersnieuws)

Op 1 januari 2020 treedt de Wet arbeidsmarkt in balans in werking. Bent u al voorbereid? In deze bijdrage treft u enkele onderwerpen aan waar u rekening mee moet gaan houden.

Lees verder >

Vanggewas na maïs op zand- en lössgrond

Donderdag 12 september 2019 (Agrarisch)
Op zand- en lössgrond is het verplicht na de teelt van maïs een vanggewas te telen. Er zijn de volgende mogelijkheden om aan deze verplichting te voldoen: onderzaai van gras kort na het zaaien van ... Lees verder >
Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief