Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Aandachtspunten collegiale inhuur van personeel

Dinsdag 16 oktober 2018

Het komt vaak voor dat ondernemers onderling personeel in- en uithuren. Als u personeel inhuurt let dan goed op de inlenersaansprakelijkheid en de wet WAADI (Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs). Inlenersaansprakelijkheid is van toepassing als u een werknemer van een collega ondernemer/onderneming inhuurt en u de leiding of het toezicht hebt over de ingeleende werknemer. U bent dan als inlener aansprakelijk voor de loonheffingen en de btw indien de uitlener deze niet betaalt.

Wat kunt u doen om het risico van deze aansprakelijkheid te beperken:

 • Vraag regelmatig een verklaring betalingsgedrag op bij de uitlener. Dit geeft geen absolute zekerheid, maar geeft wel een goede indruk van de uitlener. Deze verklaring kan de uitlener opvragen bij de Belastingdienst.
 • Zorg ervoor dat u de identiteit van de ingeleende werknemer kunt aantonen. De volgende gegevens moet u daarvoor vastleggen:

  -      Naam-, adres en woonplaats
  -      Geboortedatum
  -      Burgerservicenummer
  -      Specificatie van de gewerkte uren
  -      Nationaliteit
  -      Soort identiteitsbewijs (geen rijbewijs), nummer en geldigheidsduur
  -      Naam, adres en woonplaats van de uitlener en het inschrijvingsnummer van de
         uitlener bij de Kamer van Koophandel.  

 • Zorg ervoor dat u een deel van het factuurbedrag overmaakt op de g-rekening van de uitlener. Dit bedrag moet overeenkomen met het bedrag van de loonheffingen en de BTW die de uitlener moet afdragen aan de Belastingdienst.

Wat kunt u doen om aan te tonen dat uitlener voldoet aan de wet WAADI:

 • Check op de site van de Kamer van Koophandel of de uitlener zich ook heeft geregistreerd als uitlener. Ga daarvoor naar www.kvk.nl, type in het zoekvenster de woorden WAADI-check in. Vervolgens voert u het KvK-nummer in van de uitlener en controleer of de uitlener aan zijn verplichtingen heeft voldaan. Als de uitlener niet goed staat geregistreerd kunt u als inlener een boete krijgen.

Speel dus op safe bij collegiale inhuur en zorg ervoor dat u bovenstaande zaken op orde hebt.

 

 

< Terug

Meest recente berichten

Inschrijving handelsregister correct?

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)
In de praktijk komt het regelmatig voor dat de inschrij­ving van een bedrijf in het handelsregister bij de Ka­mer van Koophandel niet (meer) geheel juist is. Een juiste inschrijving is onder meer van... Lees verder >

Ook bij tegengestelde belangen bij pachter en verpachters draait het om de euro’s!

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)

De laatste weken is het opvallend hoe vaak nieuws voorbij komt over pacht van agrarische gronden. Daarbij gaat het bijna altijd over tegenstrijdige belangen, waarbij het uiteindelijk in de kern om de... Lees verder >

Wat is het weerstandsvermogen van uw bouwbedrijf?

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De Nederlands bouwnijverheid heeft een sterke periode achter de rug en de economische vooruitzichten zijn gunstig, zo verwachten ondernemers in de bouw. Zo wordt een gemiddelde omzetgroei voor 2019 voorzi... Lees verder >

Branchesignalering Horeca en btw: top 5 aandachtspunten 2019

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De btw-regels voor de horeca wijzigen regelmatig en leveren onduidelijkheden op. Er gaat nogal eens iets fout bij de verrekening, facturatie of vooraftrek van de btw. De Belastingdienst is er extra alert ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief