Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Aanmelden centrale database KringloopWijzer

Donderdag 17 november 2016

Alle melkveebedrijven moeten over het jaar 2016 een KringloopWijzer indienen via de centrale database. Deze verplichting is opgenomen in de leveringsvoorwaarden van de melkfabrieken. Met de KringloopWijzer krijgt men ook inzicht in de mineralenefficiëntie op het bedrijf en wat de sterke en zwakke punten zijn.

Voor nieuwe deelnemers is het raadzaam om zich nu al aan te melden bij de centrale database. Dit doet men door in te loggen met eHerkenning op de website www.dekringloopwijzer.nl. Vervolgens zullen er machtigingen aangemaakt moeten worden, zodat veel gegevens (voer, kunstmest, melkleverantie, uitslagen bodem- en gewasonderzoeken, I&R-gegevens, percelen en vervoersbewijzen dierlijke mest) automatisch via datakoppelingen ingelezen worden. Door deze machtigingen goed in te vullen, kan de Kringloopwijzer snel en efficiënt ingediend worden. Ook kan men een adviseur machtigen om de gegevens in te vullen of de machtigingen aan te leggen.

Voor bestaande deelnemers is het ook van belang ervoor te zorgen dat de machtigingen actueel zijn, bijvoorbeeld als overgestapt wordt naar een andere voerleverancier. Het klantnummer van de nieuwe leverancier zal dan aan de bestaande machtigingen toegevoegd moeten worden.

Belangrijk is verder dat al het aangelegde ruwvoer (eigen of aankoop) bemonsterd wordt, zodat er voldoende gegevens aanwezig zijn om de KringloopWijzer te kunnen invullen.

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Aanmelden centrale database KringloopWijzer

< Terug

Meest recente berichten

Inschrijving handelsregister correct?

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)
In de praktijk komt het regelmatig voor dat de inschrij­ving van een bedrijf in het handelsregister bij de Ka­mer van Koophandel niet (meer) geheel juist is. Een juiste inschrijving is onder meer van... Lees verder >

Ook bij tegengestelde belangen bij pachter en verpachters draait het om de euro’s!

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)

De laatste weken is het opvallend hoe vaak nieuws voorbij komt over pacht van agrarische gronden. Daarbij gaat het bijna altijd over tegenstrijdige belangen, waarbij het uiteindelijk in de kern om de... Lees verder >

Wat is het weerstandsvermogen van uw bouwbedrijf?

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De Nederlands bouwnijverheid heeft een sterke periode achter de rug en de economische vooruitzichten zijn gunstig, zo verwachten ondernemers in de bouw. Zo wordt een gemiddelde omzetgroei voor 2019 voorzi... Lees verder >

Branchesignalering Horeca en btw: top 5 aandachtspunten 2019

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De btw-regels voor de horeca wijzigen regelmatig en leveren onduidelijkheden op. Er gaat nogal eens iets fout bij de verrekening, facturatie of vooraftrek van de btw. De Belastingdienst is er extra alert ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief