Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Aanmelden centrale database KringloopWijzer

Donderdag 17 november 2016

Alle melkveebedrijven moeten over het jaar 2016 een KringloopWijzer indienen via de centrale database. Deze verplichting is opgenomen in de leveringsvoorwaarden van de melkfabrieken. Met de KringloopWijzer krijgt men ook inzicht in de mineralenefficiëntie op het bedrijf en wat de sterke en zwakke punten zijn.

Voor nieuwe deelnemers is het raadzaam om zich nu al aan te melden bij de centrale database. Dit doet men door in te loggen met eHerkenning op de website www.dekringloopwijzer.nl. Vervolgens zullen er machtigingen aangemaakt moeten worden, zodat veel gegevens (voer, kunstmest, melkleverantie, uitslagen bodem- en gewasonderzoeken, I&R-gegevens, percelen en vervoersbewijzen dierlijke mest) automatisch via datakoppelingen ingelezen worden. Door deze machtigingen goed in te vullen, kan de Kringloopwijzer snel en efficiënt ingediend worden. Ook kan men een adviseur machtigen om de gegevens in te vullen of de machtigingen aan te leggen.

Voor bestaande deelnemers is het ook van belang ervoor te zorgen dat de machtigingen actueel zijn, bijvoorbeeld als overgestapt wordt naar een andere voerleverancier. Het klantnummer van de nieuwe leverancier zal dan aan de bestaande machtigingen toegevoegd moeten worden.

Belangrijk is verder dat al het aangelegde ruwvoer (eigen of aankoop) bemonsterd wordt, zodat er voldoende gegevens aanwezig zijn om de KringloopWijzer te kunnen invullen.

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Aanmelden centrale database KringloopWijzer

< Terug

Meest recente berichten

Grond telt niet mee voor de fosfaatruimte

Vrijdag 23 augustus 2019 (Agrarisch)
Een melkveehouder had in 2015 een gras op stam overeenkomst afgesloten met een stichting Provinciaal Landschap, waarbij hij het gras van ongeveer 20 ha natuurlijk grasland kocht. De stichting had de percelen... Lees verder >

Pacht vereist bedrijfsmatige uitoefening van landbouw

Vrijdag 23 augustus 2019 (Agrarisch)
Bij de wijziging van het pachtrecht in 2007 is het zogenaamde bedrijfsmatigheidsvereiste ingevoerd. Dit houdt in dat het gepachte bedrijfsmatig moet worden gebruikt ter uitoefening van landbouw. In pachtkwes... Lees verder >

Beroep en overmacht directe betalingen GLB

Dinsdag 20 augustus 2019 (Agrarisch)
Bij de directe betalingen GLB moet men zich houden aan de voorwaarden om volledige betaling te ontvangen. Men kan een beroep doen op overmacht wanneer door extreme omstandigheden niet aan alle voorwaarden ka... Lees verder >

Randvoorwaardenkorting voor onjuiste bespuiting door loonwerker

Donderdag 15 augustus 2019 (Agrarisch)
Een landbouwer werd met 20% gekort op zijn bedrijfstoeslag, omdat een toezichthouder van het waterschap had geconstateerd dat een door de landbouwer ingeschakelde loonwerker het gewasbeschermingsmiddel glyfo... Lees verder >
Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief