Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Aanmelden stikstofdifferentiatie 2016

Donderdag 04 februari 2016

Agrarische ondernemers die de afgelopen drie jaar hogere opbrengsten hebben gerealiseerd voor suikerbieten, fritesaardappelen, gerst of tarwe op klei, mogen onder voorwaarden extra stikstof gebruiken. Dit heet stikstofdifferentiatie.


Extra stikstofnorm
De extra norm per hectare is: • suikerbieten: 15 kg

 • fritesaardappelen: 30 kg

 • wintertarwe: 15 kg

 • zomertarwe en wintergerst: 20 kg

 • zomergerst: 30 kgVoorwaarden
Voor toepassing van de hogere stikstofnorm gelden de volgende voorwaarden: • De suikerbieten, fritesaardappelen, wintertarwe, zomertarwe, wintergerst of zomergerst worden geteeld op kleigrond. De aardappelrassen staan in Tabel 1c ‘Fritesaardappelrassen stikstofdifferentiatie op klei’ van de tabellenbrochure mestbeleid.

 • De genoemde gewassen worden rechtstreeks of via een gespecialiseerd sorteerbedrijf geleverd aan de verwerkende industrie. Deze maakt van de tarwe en gerst producten voor menselijke of dierlijke consumptie en van suikerbieten of fritesaardappelen producten voor de menselijke consumptie.

 • De gewasopbrengst van de gewassen was de afgelopen drie jaar bovengemiddeld:

  • voor wintertarwe en wintergerst: meer dan 9 ton per ha

  • voor zomertarwe: meer dan 8 ton per ha

  • voor zomergerst: meer dan 7 ton per ha

  • voor suikerbieten: meer dan 75 ton per ha

  • voor aardappelen: meer dan 50 ton per ha • De akkerbouwer machtigt de afnemer van het gewas voor het verstrekken van gegevens over de afgenomen hoeveelheid als daarom wordt gevraagd.

 • Men bewaart de gegevens over de afgelopen drie jaren in de eigen administratie.Berekening gewasopbrengst
De gewasopbrengst moet worden berekend door de vastgestelde hoeveelheid tarra af te trekken van de hoeveelheid geoogst gewas in het betreffende jaar.


Aanmelding
Men moet zich uiterlijk 15 mei aanmelden via mijn.rvo.nl.

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Aanmelden stikstofdifferentiatie 2016

< Terug

Meest recente berichten

Inschrijving handelsregister correct?

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)
In de praktijk komt het regelmatig voor dat de inschrij­ving van een bedrijf in het handelsregister bij de Ka­mer van Koophandel niet (meer) geheel juist is. Een juiste inschrijving is onder meer van... Lees verder >

Ook bij tegengestelde belangen bij pachter en verpachters draait het om de euro’s!

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)

De laatste weken is het opvallend hoe vaak nieuws voorbij komt over pacht van agrarische gronden. Daarbij gaat het bijna altijd over tegenstrijdige belangen, waarbij het uiteindelijk in de kern om de... Lees verder >

Wat is het weerstandsvermogen van uw bouwbedrijf?

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De Nederlands bouwnijverheid heeft een sterke periode achter de rug en de economische vooruitzichten zijn gunstig, zo verwachten ondernemers in de bouw. Zo wordt een gemiddelde omzetgroei voor 2019 voorzi... Lees verder >

Branchesignalering Horeca en btw: top 5 aandachtspunten 2019

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De btw-regels voor de horeca wijzigen regelmatig en leveren onduidelijkheden op. Er gaat nogal eens iets fout bij de verrekening, facturatie of vooraftrek van de btw. De Belastingdienst is er extra alert ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief