Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Aanmelden stikstofdifferentiatie 2016

Donderdag 04 februari 2016

Agrarische ondernemers die de afgelopen drie jaar hogere opbrengsten hebben gerealiseerd voor suikerbieten, fritesaardappelen, gerst of tarwe op klei, mogen onder voorwaarden extra stikstof gebruiken. Dit heet stikstofdifferentiatie.


Extra stikstofnorm
De extra norm per hectare is: • suikerbieten: 15 kg

 • fritesaardappelen: 30 kg

 • wintertarwe: 15 kg

 • zomertarwe en wintergerst: 20 kg

 • zomergerst: 30 kgVoorwaarden
Voor toepassing van de hogere stikstofnorm gelden de volgende voorwaarden: • De suikerbieten, fritesaardappelen, wintertarwe, zomertarwe, wintergerst of zomergerst worden geteeld op kleigrond. De aardappelrassen staan in Tabel 1c ‘Fritesaardappelrassen stikstofdifferentiatie op klei’ van de tabellenbrochure mestbeleid.

 • De genoemde gewassen worden rechtstreeks of via een gespecialiseerd sorteerbedrijf geleverd aan de verwerkende industrie. Deze maakt van de tarwe en gerst producten voor menselijke of dierlijke consumptie en van suikerbieten of fritesaardappelen producten voor de menselijke consumptie.

 • De gewasopbrengst van de gewassen was de afgelopen drie jaar bovengemiddeld:

  • voor wintertarwe en wintergerst: meer dan 9 ton per ha

  • voor zomertarwe: meer dan 8 ton per ha

  • voor zomergerst: meer dan 7 ton per ha

  • voor suikerbieten: meer dan 75 ton per ha

  • voor aardappelen: meer dan 50 ton per ha • De akkerbouwer machtigt de afnemer van het gewas voor het verstrekken van gegevens over de afgenomen hoeveelheid als daarom wordt gevraagd.

 • Men bewaart de gegevens over de afgelopen drie jaren in de eigen administratie.Berekening gewasopbrengst
De gewasopbrengst moet worden berekend door de vastgestelde hoeveelheid tarra af te trekken van de hoeveelheid geoogst gewas in het betreffende jaar.


Aanmelding
Men moet zich uiterlijk 15 mei aanmelden via mijn.rvo.nl.

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Aanmelden stikstofdifferentiatie 2016

< Terug

Meest recente berichten

Extern salderen weer mogelijk na vervallen PAS

Donderdag 13 juni 2019 (Agrarisch)
De Raad van State oordeelde op 29 mei jl. dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) ongeschikt is als instrument om vergunningen te verlenen op grond van de Wet natuurbescherming. Als gevolg van die uitspraak ... Lees verder >

Boete vanwege niet voldoen aan mestverwerkingsplicht

Donderdag 13 juni 2019 (Agrarisch)
Bedrijven met een fosfaatoverschot moeten voldoen aan de mestverwerkingsplicht. Hierop gelden een aantal uitzonderingen. Een uitzondering is dat het gehele fosfaatoverschot geheel en rechtstreeks, blijkens e... Lees verder >

Afroming overdracht fosfaatrechten per 13 juni naar 20%

Woensdag 12 juni 2019 (Agrarisch)
Het afromingspercentage bij de overdracht van fosfaatrechten wordt per 13 juni 2019 tijdelijk verhoogd naar 20%. De wetswijziging daartoe is op 12 juni gepubliceerd in het Staatsblad. Doel van de verhoging i... Lees verder >

Flightdag - Golf Club The Duke

Vrijdag 07 juni 2019 (OOvB Nieuws)

Afgelopen woensdag 5 juni heeft onze flightdag op golf Club The Duke plaatsgevonden. Deze dag organiseerden we samen met IVS installatietechniek. Beiden hebben relaties uitgenodigd en zo kwamen we op een ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief