Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Aanmelden stikstofdifferentiatie 2017

Donderdag 16 februari 2017

Akkerbouwers die de afgelopen drie jaar hogere opbrengsten hebben gerealiseerd voor suikerbieten, fritesaardappelen, gerst of tarwe op klei, mogen onder voorwaarden extra stikstof gebruiken. Men kan zich hiervoor tot 15 mei aanmelden bij de RVO.


Extra stikstofnorm
De extra norm per hectare is: • suikerbieten: 15 kg

 • fritesaardappelen: 30 kg

 • wintertarwe: 15 kg

 • zomertarwe en wintergerst: 20 kg

 • zomergerst: 30 kgVoorwaarden
Voor toepassing van de hogere stikstofnorm gelden de volgende voorwaarden: • De suikerbieten, fritesaardappelen, wintertarwe, zomertarwe, wintergerst of zomergerst worden geteeld op kleigrond. De aardappelrassen staan in Tabel 1c ‘Fritesaardappelrassen stikstofdifferentiatie op klei’ van de tabellenbrochure mestbeleid.

 • De genoemde gewassen worden rechtstreeks of via een gespecialiseerd sorteerbedrijf geleverd aan de verwerkende industrie. Deze maakt van de tarwe en gerst producten voor menselijke of dierlijke consumptie en van suikerbieten of fritesaardappelen producten voor de menselijke consumptie.

 • De gewasopbrengst van de gewassen was de afgelopen drie jaar bovengemiddeld:

  • voor wintertarwe en wintergerst: meer dan 9 ton per ha

  • voor zomertarwe: meer dan 8 ton per ha

  • voor zomergerst: meer dan 7 ton per ha

  • voor suikerbieten: meer dan 75 ton per ha

  • voor aardappelen: meer dan 50 ton per ha • De akkerbouwer machtigt de afnemer van het gewas voor het verstrekken van gegevens over de afgenomen hoeveelheid als daarom wordt gevraagd.

 • Men bewaart de gegevens over de afgelopen drie jaren in de eigen administratie.Berekening gewasopbrengst
De gewasopbrengst moet worden berekend door de vastgestelde hoeveelheid tarra af te trekken van de hoeveelheid geoogst gewas in het betreffende jaar.

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Aanmelden stikstofdifferentiatie 2017

< Terug

Meest recente berichten

Rechter maakt boete vanwege te hoge vangschade vleeskuikens ongedaan

Donderdag 20 juni 2019 (Agrarisch)
Bij het vangen van pluimvee hanteert de NVWA sinds jaren de zogenaamde 2%-norm. Dit betekent dat bij maximaal 2% van de dieren vang- en laadschade mag optreden. Dit percentage is geen wettelijke norm, maar e... Lees verder >

Rijsporen vormen geen niet-subsidiabel onverhard pad

Donderdag 20 juni 2019 (Agrarisch)
Een landbouwer stelde beroep in tegen de vastgestelde oppervlakte subsidiabele landbouwgrond naar aanleiding van de door hem ingediende Gecombineerde opgave. RVO.nl had onder meer bij een graslandperceel een... Lees verder >

Gunstige regeling scholier mogelijkheid om tijdelijk extra personeel aan te trekken

Dinsdag 18 juni 2019 (Ondernemersnieuws)

De uitslagen van de eindexamens zijn binnen. Scholieren willen nu graag geld verdienen met een bijbaantje. Wist u dat u voor scholieren en studenten met een vakantiebaan de zogenaamde scholieren- en stude... Lees verder >

Door schaarste trekken werkgevers de portemonnee

Dinsdag 18 juni 2019 (Ondernemersnieuws)

Vier op de vijf werkgevers (79%) ondervinden problemen bij het werven van personeel door de krappe arbeidsmarkt. In 2017 had 70% van de werkgevers problemen met het vervullen van vacatures.

Lees verder >
Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief