Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Aanmelding knelgevallenregeling fosfaatrechten voor 1 april

Donderdag 04 januari 2018

Op 1 januari 2018 is het stelsel van fosfaatrechten in werking getreden voor melkvee. In de wetgeving is een knelgevallenregeling opgenomen voor de volgende categorieën:  • bedrijven met een minimaal 5% lagere veebezetting op 2 juli 2015 door bijzondere omstandigheden (bouwwerkzaamheden, diergezondheidsproblemen, ziekte of overlijden van een persoon van het samenwerkingsverband of een bloed- of aanverwant in de eerste graad of vernieling van de melkveestallen);

  • nieuw gestarte bedrijven (gestart met melken tussen 1 januari 2014 en 2 juli 2015);

  • bedrijven die betrokken zijn geweest bij de realisatie van een natuurgebied of de aanleg of het onderhoud van publieke infrastructuur en daardoor of in 2015 over minder fosfaatruimte beschikten of op 2 juli 2015 minder vee hielden.Voor elke categorie gelden aanvullende voorwaarden. De wijze van berekening van de extra toe te kennen fosfaatrechten is voor elke categorie anders.

Wanneer men gebruik wil maken van de knelgevallenregeling, zal vóór 1 april een verzoek ingediend moeten worden bij RVO.nl. Daarvoor zullen diverse bewijsstukken overlegd moeten worden.


Indien men de bijzondere omstandigheid al heeft gemeld in het kader van de regeling fosfaatreductieplan, moet dit nogmaals gemeld worden voor de fosfaatrechten. Wanneer men ten aanzien van het fosfaatreductieplan een positief besluit heeft ontvangen, hoeven alle bewijsstukken niet nog een keer ingestuurd te worden.

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Aanmelding knelgevallenregeling fosfaatrechten voor 1 april

< Terug

Meest recente berichten

Beroep en overmacht directe betalingen GLB

Dinsdag 20 augustus 2019 (Agrarisch)
Bij de directe betalingen GLB moet men zich houden aan de voorwaarden om volledige betaling te ontvangen. Men kan een beroep doen op overmacht wanneer door extreme omstandigheden niet aan alle voorwaarden ka... Lees verder >

Randvoorwaardenkorting voor onjuiste bespuiting door loonwerker

Donderdag 15 augustus 2019 (Agrarisch)
Een landbouwer werd met 20% gekort op zijn bedrijfstoeslag, omdat een toezichthouder van het waterschap had geconstateerd dat een door de landbouwer ingeschakelde loonwerker het gewasbeschermingsmiddel glyfo... Lees verder >

RVO moet melkveehouder compenseren voor gemiste fosfaatrechten door verpachting grond

Woensdag 14 augustus 2019 (Agrarisch)
Een melkveehouder kocht in 2014 bijna 12 ha grond, waarmee zijn bedrijf geheel grondgebonden werd. Deze grond verpachtte hij van 1 mei 2015 tot 30 april 2016 aan een aardappelteler. Bij de vaststelling van d... Lees verder >

Handhaving fosfaatrechten en correcte dierregistratie

Donderdag 08 augustus 2019 (Agrarisch)
Bedrijven met melkvee (melk- en kalfkoeien, jongvee voor de melkveehouderij en jongvee voor de vleesveehouderij) moeten ervoor zorgen dat de omvang van de veestapel binnen de beschikbare fosfaatrechten blijf... Lees verder >
Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief