Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Aanmelding knelgevallenregeling fosfaatrechten voor 1 april

Donderdag 04 januari 2018

Op 1 januari 2018 is het stelsel van fosfaatrechten in werking getreden voor melkvee. In de wetgeving is een knelgevallenregeling opgenomen voor de volgende categorieën:  • bedrijven met een minimaal 5% lagere veebezetting op 2 juli 2015 door bijzondere omstandigheden (bouwwerkzaamheden, diergezondheidsproblemen, ziekte of overlijden van een persoon van het samenwerkingsverband of een bloed- of aanverwant in de eerste graad of vernieling van de melkveestallen);

  • nieuw gestarte bedrijven (gestart met melken tussen 1 januari 2014 en 2 juli 2015);

  • bedrijven die betrokken zijn geweest bij de realisatie van een natuurgebied of de aanleg of het onderhoud van publieke infrastructuur en daardoor of in 2015 over minder fosfaatruimte beschikten of op 2 juli 2015 minder vee hielden.Voor elke categorie gelden aanvullende voorwaarden. De wijze van berekening van de extra toe te kennen fosfaatrechten is voor elke categorie anders.

Wanneer men gebruik wil maken van de knelgevallenregeling, zal vóór 1 april een verzoek ingediend moeten worden bij RVO.nl. Daarvoor zullen diverse bewijsstukken overlegd moeten worden.


Indien men de bijzondere omstandigheid al heeft gemeld in het kader van de regeling fosfaatreductieplan, moet dit nogmaals gemeld worden voor de fosfaatrechten. Wanneer men ten aanzien van het fosfaatreductieplan een positief besluit heeft ontvangen, hoeven alle bewijsstukken niet nog een keer ingestuurd te worden.

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Aanmelding knelgevallenregeling fosfaatrechten voor 1 april

< Terug

Meest recente berichten

Inschrijving handelsregister correct?

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)
In de praktijk komt het regelmatig voor dat de inschrij­ving van een bedrijf in het handelsregister bij de Ka­mer van Koophandel niet (meer) geheel juist is. Een juiste inschrijving is onder meer van... Lees verder >

Ook bij tegengestelde belangen bij pachter en verpachters draait het om de euro’s!

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)

De laatste weken is het opvallend hoe vaak nieuws voorbij komt over pacht van agrarische gronden. Daarbij gaat het bijna altijd over tegenstrijdige belangen, waarbij het uiteindelijk in de kern om de... Lees verder >

Wat is het weerstandsvermogen van uw bouwbedrijf?

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De Nederlands bouwnijverheid heeft een sterke periode achter de rug en de economische vooruitzichten zijn gunstig, zo verwachten ondernemers in de bouw. Zo wordt een gemiddelde omzetgroei voor 2019 voorzi... Lees verder >

Branchesignalering Horeca en btw: top 5 aandachtspunten 2019

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De btw-regels voor de horeca wijzigen regelmatig en leveren onduidelijkheden op. Er gaat nogal eens iets fout bij de verrekening, facturatie of vooraftrek van de btw. De Belastingdienst is er extra alert ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief