Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Aanmelding knelgevallenregeling fosfaatrechten voor 1 april

Donderdag 04 januari 2018

Op 1 januari 2018 is het stelsel van fosfaatrechten in werking getreden voor melkvee. In de wetgeving is een knelgevallenregeling opgenomen voor de volgende categorieën:  • bedrijven met een minimaal 5% lagere veebezetting op 2 juli 2015 door bijzondere omstandigheden (bouwwerkzaamheden, diergezondheidsproblemen, ziekte of overlijden van een persoon van het samenwerkingsverband of een bloed- of aanverwant in de eerste graad of vernieling van de melkveestallen);

  • nieuw gestarte bedrijven (gestart met melken tussen 1 januari 2014 en 2 juli 2015);

  • bedrijven die betrokken zijn geweest bij de realisatie van een natuurgebied of de aanleg of het onderhoud van publieke infrastructuur en daardoor of in 2015 over minder fosfaatruimte beschikten of op 2 juli 2015 minder vee hielden.Voor elke categorie gelden aanvullende voorwaarden. De wijze van berekening van de extra toe te kennen fosfaatrechten is voor elke categorie anders.

Wanneer men gebruik wil maken van de knelgevallenregeling, zal vóór 1 april een verzoek ingediend moeten worden bij RVO.nl. Daarvoor zullen diverse bewijsstukken overlegd moeten worden.


Indien men de bijzondere omstandigheid al heeft gemeld in het kader van de regeling fosfaatreductieplan, moet dit nogmaals gemeld worden voor de fosfaatrechten. Wanneer men ten aanzien van het fosfaatreductieplan een positief besluit heeft ontvangen, hoeven alle bewijsstukken niet nog een keer ingestuurd te worden.

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Aanmelding knelgevallenregeling fosfaatrechten voor 1 april

< Terug

Meest recente berichten

Extern salderen weer mogelijk na vervallen PAS

Donderdag 13 juni 2019 (Agrarisch)
De Raad van State oordeelde op 29 mei jl. dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) ongeschikt is als instrument om vergunningen te verlenen op grond van de Wet natuurbescherming. Als gevolg van die uitspraak ... Lees verder >

Boete vanwege niet voldoen aan mestverwerkingsplicht

Donderdag 13 juni 2019 (Agrarisch)
Bedrijven met een fosfaatoverschot moeten voldoen aan de mestverwerkingsplicht. Hierop gelden een aantal uitzonderingen. Een uitzondering is dat het gehele fosfaatoverschot geheel en rechtstreeks, blijkens e... Lees verder >

Afroming overdracht fosfaatrechten per 13 juni naar 20%

Woensdag 12 juni 2019 (Agrarisch)
Het afromingspercentage bij de overdracht van fosfaatrechten wordt per 13 juni 2019 tijdelijk verhoogd naar 20%. De wetswijziging daartoe is op 12 juni gepubliceerd in het Staatsblad. Doel van de verhoging i... Lees verder >

Flightdag - Golf Club The Duke

Vrijdag 07 juni 2019 (OOvB Nieuws)

Afgelopen woensdag 5 juni heeft onze flightdag op golf Club The Duke plaatsgevonden. Deze dag organiseerden we samen met IVS installatietechniek. Beiden hebben relaties uitgenodigd en zo kwamen we op een ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief