Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Aanmelding stikstofdifferentiatie tot 15 mei

Woensdag 21 maart 2018

Agrarische ondernemers die de afgelopen drie jaar bo­vengemiddelde opbrengsten hadden voor suikerbie­ten, fritesaardappelen, tarwe of gerst op klei, mogen onder voorwaarden extra stikstof gebruiken.


De genoemde gewassen moet men zelf of via een ge­specialiseerd sorteerbedrijf aan de verwerkende in­dus­trie leveren. Zij maakt van de tarwe en gerst pro­ducten voor menselijke of dierlijke consumptie en van suikerbieten of fritesaardappelen producten voor men­se­lijke consumptie.


Een bovengemiddelde opbrengst houdt voor winter­tarwe en wintergerst een opbrengst van meer dan 9 ton in, voor zomertarwe meer dan 8 ton, voor zomer­gerst meer dan 7 ton, voor suikerbieten meer dan 75 ton en voor aardappelen meer dan 50 ton per hectare.


Aanmelding is mogelijk tot en met 15 mei.


Let op!
De stikstofdifferentiatie mag niet gecombineerd worden met de equivalente maatregel ‘hogere stikstofgebruiksnorm voor grond met hogere opbrengsten’.

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Aanmelding stikstofdifferentiatie tot 15 mei

< Terug

Meest recente berichten

Beroep en overmacht directe betalingen GLB

Dinsdag 20 augustus 2019 (Agrarisch)
Bij de directe betalingen GLB moet men zich houden aan de voorwaarden om volledige betaling te ontvangen. Men kan een beroep doen op overmacht wanneer door extreme omstandigheden niet aan alle voorwaarden ka... Lees verder >

Randvoorwaardenkorting voor onjuiste bespuiting door loonwerker

Donderdag 15 augustus 2019 (Agrarisch)
Een landbouwer werd met 20% gekort op zijn bedrijfstoeslag, omdat een toezichthouder van het waterschap had geconstateerd dat een door de landbouwer ingeschakelde loonwerker het gewasbeschermingsmiddel glyfo... Lees verder >

RVO moet melkveehouder compenseren voor gemiste fosfaatrechten door verpachting grond

Woensdag 14 augustus 2019 (Agrarisch)
Een melkveehouder kocht in 2014 bijna 12 ha grond, waarmee zijn bedrijf geheel grondgebonden werd. Deze grond verpachtte hij van 1 mei 2015 tot 30 april 2016 aan een aardappelteler. Bij de vaststelling van d... Lees verder >

Handhaving fosfaatrechten en correcte dierregistratie

Donderdag 08 augustus 2019 (Agrarisch)
Bedrijven met melkvee (melk- en kalfkoeien, jongvee voor de melkveehouderij en jongvee voor de vleesveehouderij) moeten ervoor zorgen dat de omvang van de veestapel binnen de beschikbare fosfaatrechten blijf... Lees verder >
Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief