Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Aanmelding stikstofdifferentiatie tot 15 mei

Woensdag 21 maart 2018

Agrarische ondernemers die de afgelopen drie jaar bo­vengemiddelde opbrengsten hadden voor suikerbie­ten, fritesaardappelen, tarwe of gerst op klei, mogen onder voorwaarden extra stikstof gebruiken.


De genoemde gewassen moet men zelf of via een ge­specialiseerd sorteerbedrijf aan de verwerkende in­dus­trie leveren. Zij maakt van de tarwe en gerst pro­ducten voor menselijke of dierlijke consumptie en van suikerbieten of fritesaardappelen producten voor men­se­lijke consumptie.


Een bovengemiddelde opbrengst houdt voor winter­tarwe en wintergerst een opbrengst van meer dan 9 ton in, voor zomertarwe meer dan 8 ton, voor zomer­gerst meer dan 7 ton, voor suikerbieten meer dan 75 ton en voor aardappelen meer dan 50 ton per hectare.


Aanmelding is mogelijk tot en met 15 mei.


Let op!
De stikstofdifferentiatie mag niet gecombineerd worden met de equivalente maatregel ‘hogere stikstofgebruiksnorm voor grond met hogere opbrengsten’.

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Aanmelding stikstofdifferentiatie tot 15 mei

< Terug

Meest recente berichten

Extern salderen weer mogelijk na vervallen PAS

Donderdag 13 juni 2019 (Agrarisch)
De Raad van State oordeelde op 29 mei jl. dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) ongeschikt is als instrument om vergunningen te verlenen op grond van de Wet natuurbescherming. Als gevolg van die uitspraak ... Lees verder >

Boete vanwege niet voldoen aan mestverwerkingsplicht

Donderdag 13 juni 2019 (Agrarisch)
Bedrijven met een fosfaatoverschot moeten voldoen aan de mestverwerkingsplicht. Hierop gelden een aantal uitzonderingen. Een uitzondering is dat het gehele fosfaatoverschot geheel en rechtstreeks, blijkens e... Lees verder >

Afroming overdracht fosfaatrechten per 13 juni naar 20%

Woensdag 12 juni 2019 (Agrarisch)
Het afromingspercentage bij de overdracht van fosfaatrechten wordt per 13 juni 2019 tijdelijk verhoogd naar 20%. De wetswijziging daartoe is op 12 juni gepubliceerd in het Staatsblad. Doel van de verhoging i... Lees verder >

Flightdag - Golf Club The Duke

Vrijdag 07 juni 2019 (OOvB Nieuws)

Afgelopen woensdag 5 juni heeft onze flightdag op golf Club The Duke plaatsgevonden. Deze dag organiseerden we samen met IVS installatietechniek. Beiden hebben relaties uitgenodigd en zo kwamen we op een ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief