Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Aanmelding zonnepaneelhouders overspoelt de belastingdienst

Dinsdag 16 januari 2018

Er zijn in januari ontzettend veel formulieren ontvangen door de belastingdienst van zonnepaneelhouders die zich aanmelden als btw-ondernemer. Voordat de btw-nummers dus uitgereikt worden kan het een tijdje duren.

Waarom is deze stroom op gang gekomen? Door een uitspraak van de Hoge Raad op 15 december 2017 werd het aantrekkelijk gemaakt om je alsnog te laten registeren als btw-ondernemer. Wilde men de btw over 2012 nog terug kunnen vorderen dan moest men de ‘Opgaaf zonnepaneelhouders’ voor 1 januari 2018 ingediend hebben.

De vijf werkdagen, die normaal staat voor het toekennen van een btw-nummer, loopt in januari en februari uit tot maximal 15 werkdagen. Dit geldt overigens ook voor ondernemers die een formulier ‘Opgaaf startende onderneming’ hebben ingediend en voor ondernemers die zich ingeschreven hebben bij de Kamer van Koophandel.

< Terug

Meest recente berichten

Grond telt niet mee voor de fosfaatruimte

Vrijdag 23 augustus 2019 (Agrarisch)
Een melkveehouder had in 2015 een gras op stam overeenkomst afgesloten met een stichting Provinciaal Landschap, waarbij hij het gras van ongeveer 20 ha natuurlijk grasland kocht. De stichting had de percelen... Lees verder >

Pacht vereist bedrijfsmatige uitoefening van landbouw

Vrijdag 23 augustus 2019 (Agrarisch)
Bij de wijziging van het pachtrecht in 2007 is het zogenaamde bedrijfsmatigheidsvereiste ingevoerd. Dit houdt in dat het gepachte bedrijfsmatig moet worden gebruikt ter uitoefening van landbouw. In pachtkwes... Lees verder >

Beroep en overmacht directe betalingen GLB

Dinsdag 20 augustus 2019 (Agrarisch)
Bij de directe betalingen GLB moet men zich houden aan de voorwaarden om volledige betaling te ontvangen. Men kan een beroep doen op overmacht wanneer door extreme omstandigheden niet aan alle voorwaarden ka... Lees verder >

Randvoorwaardenkorting voor onjuiste bespuiting door loonwerker

Donderdag 15 augustus 2019 (Agrarisch)
Een landbouwer werd met 20% gekort op zijn bedrijfstoeslag, omdat een toezichthouder van het waterschap had geconstateerd dat een door de landbouwer ingeschakelde loonwerker het gewasbeschermingsmiddel glyfo... Lees verder >
Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief