Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Aanpak bedrijfs- en dierblokkade

Donderdag 15 februari 2018

Naar aanleiding van het onderzoek naar I&R-fraude in het kader van het fosfaatreductieplan zijn ruim 2.000 melkveebedrijven geblokkeerd. In veel gevallen is er slechts sprake van enkele tekortkomingen in de I&R-meldingen zonder dat men de bedoeling had hiermee enig voordeel te behalen. Hooguit is er sprake van enige onzorgvuldigheid. Ook zijn ‘verdachte’ kalveren geblokkeerd op de vleeskalverbedrijven, die hiervan grote gevolgen ondervinden.

Bij de blokkades gaat het met name om doodgeboren kalveren waarbij het levensnummer van de moeder niet is gemeld, meerlingen en koeien die zijn aangevoerd/geïmporteerd waarvan geen afkalfdatum bekend is. Het is uitermate frustrerend dat ook een gering aantal tekortkomingen, al dan niet het gevolg van eigen handelen, leidt tot een bedrijfsblokkade en verdenking van fraude. Men voelt zich zeer onrechtvaardig behandeld door de overheid, omdat men moet bewijzen onschuldig te zijn. Dit heeft echter mede te maken met het feit dat er in de Meststoffenwet  sprake is van een omkering van de bewijslast.


Desondanks zal men zich eerst moeten richten op het zo snel mogelijk opheffen van de bedrijfs- en dierblokkades door fouten/tekortkomingen in de I&R-registratie op te lossen. Daartoe zal een voldoende onderbouwd verzoek tot één of meerdere herstelmeldingen ingediend moeten worden bij RVO.nl. Daarmee wordt verdere schade als gevolg van de blokkade  zoveel mogelijk voorkomen.


De eerste bedrijven zijn enkele dagen na het indienen van een herstelmelding al weer vrijgegeven. Het is ook in het belang van de sector dat fouten/gebreken in de I&R-meldingen zo snel mogelijk hersteld worden en dat blijkt dat er veelal geen sprake is van fraude.

Op langere termijn kan vervolgens bekeken worden hoe de vervolgschade beperkt kan worden en of een schadeclaim ingediend moet worden.

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Aanpak bedrijfs- en dierblokkade

< Terug

Meest recente berichten

Extern salderen weer mogelijk na vervallen PAS

Donderdag 13 juni 2019 (Agrarisch)
De Raad van State oordeelde op 29 mei jl. dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) ongeschikt is als instrument om vergunningen te verlenen op grond van de Wet natuurbescherming. Als gevolg van die uitspraak ... Lees verder >

Boete vanwege niet voldoen aan mestverwerkingsplicht

Donderdag 13 juni 2019 (Agrarisch)
Bedrijven met een fosfaatoverschot moeten voldoen aan de mestverwerkingsplicht. Hierop gelden een aantal uitzonderingen. Een uitzondering is dat het gehele fosfaatoverschot geheel en rechtstreeks, blijkens e... Lees verder >

Afroming overdracht fosfaatrechten per 13 juni naar 20%

Woensdag 12 juni 2019 (Agrarisch)
Het afromingspercentage bij de overdracht van fosfaatrechten wordt per 13 juni 2019 tijdelijk verhoogd naar 20%. De wetswijziging daartoe is op 12 juni gepubliceerd in het Staatsblad. Doel van de verhoging i... Lees verder >

Flightdag - Golf Club The Duke

Vrijdag 07 juni 2019 (OOvB Nieuws)

Afgelopen woensdag 5 juni heeft onze flightdag op golf Club The Duke plaatsgevonden. Deze dag organiseerden we samen met IVS installatietechniek. Beiden hebben relaties uitgenodigd en zo kwamen we op een ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief