Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Aanpak mestfraude

Donderdag 15 oktober 2015

De staatssecretaris van Economische Zaken wil de controles op mesttransporten en intermediairs aanscherpen. Aanleiding hiervoor is het beeld dat is ontstaan over de naleving van de meststoffenregelgeving en adviezen van het Openbaar Ministerie naar aanleiding van recente justitiële onderzoeken. Dit schrijft zij in een brief aan de Tweede Kamer.


Beperken uitzonderingen
Bij het transport van mest is de hoofdregel dat een transport vergezeld gaat van een vervoersbewijs dierlijke meststoffen (VDM), dat de mest wordt gewogen en bemonsterd en dat het transportmiddel is uitgerust met AGR/GPS-apparatuur. Uit een analyse van de vervoersbewijzen blijkt dat bij bijna 25% van alle mesttransporten gebruik wordt gemaakt van één of meer uitzonderingen op de hoofdregel. Dit zet de handhaafbaarheid en naleving onder druk. In 2016 wil de staatssecretaris na een risicoanalyse met een voorstel komen om het aantal uitzonderingen waarnodig in te perken. De uitzondering van AGR/GPS op export van vaste bewerkte mest zal op korte termijn geschrapt worden.


Extreme gehalten
Met enige regelmaat ontvangt RVO.nl analyses met extreem hoge of lage mineralenconcentraties in vrachten mest. Dat kan een indicatie zijn van fraudeleus handelen. Daarom kunnen intermediairs die mest met extreme waarden vervoeren verplicht worden alle afvoer uiterlijk 24 uur voorafgaand aan het laden te melden, voor een periode van maximaal één jaar (met mogelijkheid tot verlenging). De NVWA kan vervolgens toezicht houden op het transport en de bemonstering.


Intermediairs
De registratie van mestopslagen bij intermediairs wordt per 1 januari 2016 aangepast. Van elke opslag wordt een uniek nummer en de GPS-coördinaten vastgelegd, waarmee de meststromen nauwkeuriger gevolgd kunnen worden. Nieuwe intermediaire ondernemingen worden voorafgaand aan de registratie door de RVO uitgebreid getoetst.


Bemonstering vaste mest
De staatssecretaris heeft al eerder aangekondigd dat de bemonstering bij de afvoer van vaste mest in de toekomst moet plaatsvinden door een onafhankelijke monsternemer. In de eerste helft van 2016 wil zij dit in regelgeving vastleggen.

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Aanpak mestfraude

< Terug

Meest recente berichten

Dwangsom vanwege niet uitvoeren adviezen bedrijfsgezondheidsplan

Donderdag 25 april 2019 (Agrarisch)
Bedrijven met rundvee, varkens en pluimvee moeten in het kader van een verantwoord antibioticagebruik jaarlijks een bedrijfsgezondheidsplan en een bedrijfsbehandelplan laten opstellen. Vervolgens moet men oo... Lees verder >

Randvoorwaardenkorting: over welk jaar?

Donderdag 25 april 2019 (Agrarisch)
Het College van Beroep voor het bedrijfsleven heeft in een zaak vragen gesteld aan het Europese Hof van Justitie over welk jaar een randvoorwaardenkorting op GLB-subsidies moet worden toegepast in het geval ... Lees verder >

Inschrijving handelsregister correct?

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)
In de praktijk komt het regelmatig voor dat de inschrij­ving van een bedrijf in het handelsregister bij de Ka­mer van Koophandel niet (meer) geheel juist is. Een juiste inschrijving is onder meer van... Lees verder >

Ook bij tegengestelde belangen bij pachter en verpachters draait het om de euro’s!

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)

De laatste weken is het opvallend hoe vaak nieuws voorbij komt over pacht van agrarische gronden. Daarbij gaat het bijna altijd over tegenstrijdige belangen, waarbij het uiteindelijk in de kern om de... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief