Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Aanpak mestfraude

Donderdag 15 oktober 2015

De staatssecretaris van Economische Zaken wil de controles op mesttransporten en intermediairs aanscherpen. Aanleiding hiervoor is het beeld dat is ontstaan over de naleving van de meststoffenregelgeving en adviezen van het Openbaar Ministerie naar aanleiding van recente justitiële onderzoeken. Dit schrijft zij in een brief aan de Tweede Kamer.


Beperken uitzonderingen
Bij het transport van mest is de hoofdregel dat een transport vergezeld gaat van een vervoersbewijs dierlijke meststoffen (VDM), dat de mest wordt gewogen en bemonsterd en dat het transportmiddel is uitgerust met AGR/GPS-apparatuur. Uit een analyse van de vervoersbewijzen blijkt dat bij bijna 25% van alle mesttransporten gebruik wordt gemaakt van één of meer uitzonderingen op de hoofdregel. Dit zet de handhaafbaarheid en naleving onder druk. In 2016 wil de staatssecretaris na een risicoanalyse met een voorstel komen om het aantal uitzonderingen waarnodig in te perken. De uitzondering van AGR/GPS op export van vaste bewerkte mest zal op korte termijn geschrapt worden.


Extreme gehalten
Met enige regelmaat ontvangt RVO.nl analyses met extreem hoge of lage mineralenconcentraties in vrachten mest. Dat kan een indicatie zijn van fraudeleus handelen. Daarom kunnen intermediairs die mest met extreme waarden vervoeren verplicht worden alle afvoer uiterlijk 24 uur voorafgaand aan het laden te melden, voor een periode van maximaal één jaar (met mogelijkheid tot verlenging). De NVWA kan vervolgens toezicht houden op het transport en de bemonstering.


Intermediairs
De registratie van mestopslagen bij intermediairs wordt per 1 januari 2016 aangepast. Van elke opslag wordt een uniek nummer en de GPS-coördinaten vastgelegd, waarmee de meststromen nauwkeuriger gevolgd kunnen worden. Nieuwe intermediaire ondernemingen worden voorafgaand aan de registratie door de RVO uitgebreid getoetst.


Bemonstering vaste mest
De staatssecretaris heeft al eerder aangekondigd dat de bemonstering bij de afvoer van vaste mest in de toekomst moet plaatsvinden door een onafhankelijke monsternemer. In de eerste helft van 2016 wil zij dit in regelgeving vastleggen.

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Aanpak mestfraude

< Terug

Meest recente berichten

Internetconsultaties voor financiering onderzoek glastuinbouw en varkenshouderij

Dinsdag 16 juli 2019 (Agrarisch)
Brancheorganisaties in de glastuinbouw en de Producentenorganisatie Varkenshouderij (POV) hebben de minister van LNV verzocht dat alle ondernemers in hun sector moeten meebetalen aan een onderzoeksprogramma.... Lees verder >

Moet u als oudere agrarische ondernemer uw onderneming “staken” van de fiscus?

Dinsdag 16 juli 2019 (Agrarisch)

Voorkomen is beter dan genezen!
Afgelopen week kwam in het nieuws dat de belastingdienst zijn pijlen gaat richten op een groep oudere agrarische ondernemers. Het gaat dan vooral om ondernemers die al... Lees verder >

Wisselende resultaten detailhandel

Dinsdag 16 juli 2019 (Ondernemersnieuws)

Het klimaat was in 2018, net als 2017, gunstig voor de detailhandel. De branche profiteerde onder meer van de groei van de economie en de consumentenbestedingen. De omzet liet dan ook een sterkere toename... Lees verder >

Op zoek naar vakantiewerkers? Denk aan uw kinderen!

Dinsdag 16 juli 2019 (Fiscaal)

U bent geholpen, uw kinderen hebben een leuke bijverdienste en krijgen een beeld van uw bedrijf. De kosten kunt u ten laste van de winst brengen.

Lees verder >
Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief