Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Aanpassing stikstofexcretie biologische veehouderij

Woensdag 20 juli 2016

De Europese wetgeving bepaalt dat de veebezetting van een biologisch bedrijf ten hoogste mag resulteren in de productie van 170 kg stikstof per hectare per jaar . Het aantal vee-eenheden dat met deze productie overeenkomt is geregeld in de Regeling dierlijke producten. De normen in deze regeling zijn al geruime tijd niet herzien en dateren in veel gevallen uit 1996. Daarom is onlangs een conceptregeling gepubliceerd, waarin de stikstofexcretienormen zijn geactualiseerd. De regeling ligt tot 30 augustus 2016 ter consultatie en moet op 1 januari 2017 in werking treden.

Bijstelling normen
In de nieuwe normen (forfaits) is rekening gehouden met nieuwe wetenschappelijke inzichten over de excretie en de veranderde wijze van houden van dieren. Een belangrijke wijziging is verder het schrappen van een correctiefactor van 15% die in alle biologische forfaits was toegepast en een extra correctiefactor van 5% bij graasdieren en 10% bij paarden en pony’s. Deze correctiefactoren werden toegepast om het risico op onterechte beboeting (overschrijding gebruiksnormen) te voorkomen. De Europese Commissie had er op aangedrongen deze marge niet meer te hanteren.

In de nieuwe forfaits wordt ook rekening gehouden met de stalsystemen bij pluimvee en varkens, aangezien bij elk stalsysteem de stikstofverliezen anders zijn.

Harmonisatie diercategorie-indeling
De diercategorie-indeling in de Regeling dierlijke producten wordt geharmoniseerd met die van de op gangbare wijze gehouden dieren. Voor sommige diercategorieën worden de forfaits voor de gangbare veehouderij voorgeschreven in plaats van specifiek voor de biologische veehouderij geldende forfaits.

Wijzigingen per diersoort
Bij veel diersoorten leiden de nieuwe forfaits tot een forse stijging van de excretie. De mate van stijging kan vanwege het ontbreken van de onderbouwing van de forfaits die in 1996 zijn berekend niet worden verklaard. De volgende wijzigingen treden op:  • Voor alle rundveecategorieën wordt gerekend met de gangbare normen. De aanpassingen zijn voor de meeste categorieën relatief beperkt, met uitzondering van fokstieren (40% hogere excretie) en zoog- en weidekoeien (15% hogere excretie).

  • Bij varkens en pluimvee is het verschil met de eerdere normen aanzienlijk. Er kan sprake zijn van een stijging van de excretie tot meer dan 150%.

  • De excretie van melkgeiten stijgt met 58%.

  • Voor geiten (m.u.v. melkgeiten), schapen, konijnen en overige diersoorten wordt gerekend met de gangbare normen, omdat bij deze diersoorten geen betrouwbare informatie over de excretie van biologische dieren beschikbaar is.Fosfaatexcretie
Voor de berekening van de fosfaatexcretie van biologische dieren moeten de gangbare normen worden gehanteerd.
 

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Aanpassing stikstofexcretie biologische veehouderij

< Terug

Meest recente berichten

Extern salderen weer mogelijk na vervallen PAS

Donderdag 13 juni 2019 (Agrarisch)
De Raad van State oordeelde op 29 mei jl. dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) ongeschikt is als instrument om vergunningen te verlenen op grond van de Wet natuurbescherming. Als gevolg van die uitspraak ... Lees verder >

Boete vanwege niet voldoen aan mestverwerkingsplicht

Donderdag 13 juni 2019 (Agrarisch)
Bedrijven met een fosfaatoverschot moeten voldoen aan de mestverwerkingsplicht. Hierop gelden een aantal uitzonderingen. Een uitzondering is dat het gehele fosfaatoverschot geheel en rechtstreeks, blijkens e... Lees verder >

Afroming overdracht fosfaatrechten per 13 juni naar 20%

Woensdag 12 juni 2019 (Agrarisch)
Het afromingspercentage bij de overdracht van fosfaatrechten wordt per 13 juni 2019 tijdelijk verhoogd naar 20%. De wetswijziging daartoe is op 12 juni gepubliceerd in het Staatsblad. Doel van de verhoging i... Lees verder >

Flightdag - Golf Club The Duke

Vrijdag 07 juni 2019 (OOvB Nieuws)

Afgelopen woensdag 5 juni heeft onze flightdag op golf Club The Duke plaatsgevonden. Deze dag organiseerden we samen met IVS installatietechniek. Beiden hebben relaties uitgenodigd en zo kwamen we op een ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief