Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Aanpassing stikstofexcretie biologische veehouderij

Woensdag 20 juli 2016

De Europese wetgeving bepaalt dat de veebezetting van een biologisch bedrijf ten hoogste mag resulteren in de productie van 170 kg stikstof per hectare per jaar . Het aantal vee-eenheden dat met deze productie overeenkomt is geregeld in de Regeling dierlijke producten. De normen in deze regeling zijn al geruime tijd niet herzien en dateren in veel gevallen uit 1996. Daarom is onlangs een conceptregeling gepubliceerd, waarin de stikstofexcretienormen zijn geactualiseerd. De regeling ligt tot 30 augustus 2016 ter consultatie en moet op 1 januari 2017 in werking treden.

Bijstelling normen
In de nieuwe normen (forfaits) is rekening gehouden met nieuwe wetenschappelijke inzichten over de excretie en de veranderde wijze van houden van dieren. Een belangrijke wijziging is verder het schrappen van een correctiefactor van 15% die in alle biologische forfaits was toegepast en een extra correctiefactor van 5% bij graasdieren en 10% bij paarden en pony’s. Deze correctiefactoren werden toegepast om het risico op onterechte beboeting (overschrijding gebruiksnormen) te voorkomen. De Europese Commissie had er op aangedrongen deze marge niet meer te hanteren.

In de nieuwe forfaits wordt ook rekening gehouden met de stalsystemen bij pluimvee en varkens, aangezien bij elk stalsysteem de stikstofverliezen anders zijn.

Harmonisatie diercategorie-indeling
De diercategorie-indeling in de Regeling dierlijke producten wordt geharmoniseerd met die van de op gangbare wijze gehouden dieren. Voor sommige diercategorieën worden de forfaits voor de gangbare veehouderij voorgeschreven in plaats van specifiek voor de biologische veehouderij geldende forfaits.

Wijzigingen per diersoort
Bij veel diersoorten leiden de nieuwe forfaits tot een forse stijging van de excretie. De mate van stijging kan vanwege het ontbreken van de onderbouwing van de forfaits die in 1996 zijn berekend niet worden verklaard. De volgende wijzigingen treden op:  • Voor alle rundveecategorieën wordt gerekend met de gangbare normen. De aanpassingen zijn voor de meeste categorieën relatief beperkt, met uitzondering van fokstieren (40% hogere excretie) en zoog- en weidekoeien (15% hogere excretie).

  • Bij varkens en pluimvee is het verschil met de eerdere normen aanzienlijk. Er kan sprake zijn van een stijging van de excretie tot meer dan 150%.

  • De excretie van melkgeiten stijgt met 58%.

  • Voor geiten (m.u.v. melkgeiten), schapen, konijnen en overige diersoorten wordt gerekend met de gangbare normen, omdat bij deze diersoorten geen betrouwbare informatie over de excretie van biologische dieren beschikbaar is.Fosfaatexcretie
Voor de berekening van de fosfaatexcretie van biologische dieren moeten de gangbare normen worden gehanteerd.
 

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Aanpassing stikstofexcretie biologische veehouderij

< Terug

Meest recente berichten

Inschrijving handelsregister correct?

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)
In de praktijk komt het regelmatig voor dat de inschrij­ving van een bedrijf in het handelsregister bij de Ka­mer van Koophandel niet (meer) geheel juist is. Een juiste inschrijving is onder meer van... Lees verder >

Ook bij tegengestelde belangen bij pachter en verpachters draait het om de euro’s!

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)

De laatste weken is het opvallend hoe vaak nieuws voorbij komt over pacht van agrarische gronden. Daarbij gaat het bijna altijd over tegenstrijdige belangen, waarbij het uiteindelijk in de kern om de... Lees verder >

Wat is het weerstandsvermogen van uw bouwbedrijf?

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De Nederlands bouwnijverheid heeft een sterke periode achter de rug en de economische vooruitzichten zijn gunstig, zo verwachten ondernemers in de bouw. Zo wordt een gemiddelde omzetgroei voor 2019 voorzi... Lees verder >

Branchesignalering Horeca en btw: top 5 aandachtspunten 2019

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De btw-regels voor de horeca wijzigen regelmatig en leveren onduidelijkheden op. Er gaat nogal eens iets fout bij de verrekening, facturatie of vooraftrek van de btw. De Belastingdienst is er extra alert ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief