Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Aanscherping MDV-eisen stallen verwacht

Donderdag 24 september 2015


Veel nieuwe stallen worden gebouwd volgens de MDV-eisen, waarmee ze in aanmerking kunnen komen voor fiscale subsidies (Vamil en milieu-investeringsaftrek). De MDV stelt eisen op het gebied van ammoniakemissie, bedrijf & omgeving, brandveiligheid, diergezondheid, dierenwelzijn, energie en fijnstof.


De eisen voor de Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV) worden zeer waarschijnlijk per 1 januari 2016 fors aangescherpt. Dit is een gevolg van het besluit emissiearme huisvesting, dat per 1 augustus 2015 in werking is getreden. Aangezien de MDV bovenwettelijke eisen stelt, zullen de eisen voor ammoniak veel strenger worden. Dit zal met name gelden voor stallen voor melkvee, vleeskuikens en leghennen.


Daarnaast heeft de pluimveesector vanaf 1 juli te maken met strengere eisen voor de uitstoot van fijnstof. In de varkenshouderij zullen de MDV-eisen op het gebied van brandveiligheid strenger worden.


Tip: Hebt u bouwplannen voor het komend jaar? Overweeg dan om nog gebruik te maken van de MDV 2015. De opdrachtbevestigingen zullen dan nog dit jaar getekend moeten worden. Indien de vergunningen nog aangevraagd moeten worden, zijn de strengere normen uit het besluit emissiearme huisvesting al van toepassing.

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Aanscherping MDV-eisen stallen verwacht

< Terug

Meest recente berichten

Extern salderen weer mogelijk na vervallen PAS

Donderdag 13 juni 2019 (Agrarisch)
De Raad van State oordeelde op 29 mei jl. dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) ongeschikt is als instrument om vergunningen te verlenen op grond van de Wet natuurbescherming. Als gevolg van die uitspraak ... Lees verder >

Boete vanwege niet voldoen aan mestverwerkingsplicht

Donderdag 13 juni 2019 (Agrarisch)
Bedrijven met een fosfaatoverschot moeten voldoen aan de mestverwerkingsplicht. Hierop gelden een aantal uitzonderingen. Een uitzondering is dat het gehele fosfaatoverschot geheel en rechtstreeks, blijkens e... Lees verder >

Afroming overdracht fosfaatrechten per 13 juni naar 20%

Woensdag 12 juni 2019 (Agrarisch)
Het afromingspercentage bij de overdracht van fosfaatrechten wordt per 13 juni 2019 tijdelijk verhoogd naar 20%. De wetswijziging daartoe is op 12 juni gepubliceerd in het Staatsblad. Doel van de verhoging i... Lees verder >

Flightdag - Golf Club The Duke

Vrijdag 07 juni 2019 (OOvB Nieuws)

Afgelopen woensdag 5 juni heeft onze flightdag op golf Club The Duke plaatsgevonden. Deze dag organiseerden we samen met IVS installatietechniek. Beiden hebben relaties uitgenodigd en zo kwamen we op een ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief