Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Aanscherping MDV-eisen stallen verwacht

Donderdag 24 september 2015


Veel nieuwe stallen worden gebouwd volgens de MDV-eisen, waarmee ze in aanmerking kunnen komen voor fiscale subsidies (Vamil en milieu-investeringsaftrek). De MDV stelt eisen op het gebied van ammoniakemissie, bedrijf & omgeving, brandveiligheid, diergezondheid, dierenwelzijn, energie en fijnstof.


De eisen voor de Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV) worden zeer waarschijnlijk per 1 januari 2016 fors aangescherpt. Dit is een gevolg van het besluit emissiearme huisvesting, dat per 1 augustus 2015 in werking is getreden. Aangezien de MDV bovenwettelijke eisen stelt, zullen de eisen voor ammoniak veel strenger worden. Dit zal met name gelden voor stallen voor melkvee, vleeskuikens en leghennen.


Daarnaast heeft de pluimveesector vanaf 1 juli te maken met strengere eisen voor de uitstoot van fijnstof. In de varkenshouderij zullen de MDV-eisen op het gebied van brandveiligheid strenger worden.


Tip: Hebt u bouwplannen voor het komend jaar? Overweeg dan om nog gebruik te maken van de MDV 2015. De opdrachtbevestigingen zullen dan nog dit jaar getekend moeten worden. Indien de vergunningen nog aangevraagd moeten worden, zijn de strengere normen uit het besluit emissiearme huisvesting al van toepassing.

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Aanscherping MDV-eisen stallen verwacht

< Terug

Meest recente berichten

Inschrijving handelsregister correct?

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)
In de praktijk komt het regelmatig voor dat de inschrij­ving van een bedrijf in het handelsregister bij de Ka­mer van Koophandel niet (meer) geheel juist is. Een juiste inschrijving is onder meer van... Lees verder >

Ook bij tegengestelde belangen bij pachter en verpachters draait het om de euro’s!

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)

De laatste weken is het opvallend hoe vaak nieuws voorbij komt over pacht van agrarische gronden. Daarbij gaat het bijna altijd over tegenstrijdige belangen, waarbij het uiteindelijk in de kern om de... Lees verder >

Wat is het weerstandsvermogen van uw bouwbedrijf?

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De Nederlands bouwnijverheid heeft een sterke periode achter de rug en de economische vooruitzichten zijn gunstig, zo verwachten ondernemers in de bouw. Zo wordt een gemiddelde omzetgroei voor 2019 voorzi... Lees verder >

Branchesignalering Horeca en btw: top 5 aandachtspunten 2019

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De btw-regels voor de horeca wijzigen regelmatig en leveren onduidelijkheden op. Er gaat nogal eens iets fout bij de verrekening, facturatie of vooraftrek van de btw. De Belastingdienst is er extra alert ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief