Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Aansprakelijkheid voor arbeidsongevallen van vrijwilligers

Vrijdag 22 december 2017

Algemeen bekend is dat een werkgever aansprakelijk is voor schade van werknemers die het gevolg is van arbeidsongevallen. Deze vaste regeling is opgenomen in artikel 7:658 BW. Een werkgever kan zich alleen van aansprakelijkheid ontdoen als hij aantoont dat hij alle redelijkerwijs noodzakelijke maatregelen heeft getroffen of als blijkt dat de werknemer met opzet of vergaand roekeloos heeft gehandeld.

Tot kort geleden was er nog onduidelijkheid over de vraag of deze werkgeversaansprakelijkheid ook van toepassing is op vrijwilligers. De Hoge Raad heeft daarover, in een recent arrest (van vrijdag 15 december 2017), meer duidelijkheid gegeven.

De Hoge Raad overweegt in dat arrest dat vrijwilligerswerk niet uitgesloten is van voornoemd artikel in het Burgerlijk Wetboek. Beslissend is of degene die de werkzaamheden verricht, zich bevindt in een met een werknemer vergelijkbare positie en daarom aanspraak heeft op dezelfde door de werkgever in acht te nemen zorg. Dit volgt onder andere uit de wetsgeschiedenis.

Als werkgever dient u er dus voor te zorgen dat u richting eventuele vrijwilligers, bijvoorbeeld opa die nog wat klussen in uw bedrijf verricht, zorgvuldig handelt en maatregelen neemt om arbeidsongevallen te voorkomen.

Hoge Raad 15 december 2017, ECLI:NL:HR:2017:3142

< Terug

Meest recente berichten

Gunstige regeling scholier mogelijkheid om tijdelijk extra personeel aan te trekken

Dinsdag 18 juni 2019 (Ondernemersnieuws)

De uitslagen van de eindexamens zijn binnen. Scholieren willen nu graag geld verdienen met een bijbaantje. Wist u dat u voor scholieren en studenten met een vakantiebaan de zogenaamde scholieren- en stude... Lees verder >

Door schaarste trekken werkgevers de portemonnee

Dinsdag 18 juni 2019 (Ondernemersnieuws)

Vier op de vijf werkgevers (79%) ondervinden problemen bij het werven van personeel door de krappe arbeidsmarkt. In 2017 had 70% van de werkgevers problemen met het vervullen van vacatures.

Lees verder >

Mobiliteitsalliantie doet voorstellen voor beter bereikbaar Nederland

Dinsdag 18 juni 2019 (Ondernemersnieuws)

De capaciteit van het Nederlandse wegennet en openbaar vervoer is onvoldoende om de stijgende vraag naar mobiliteit op te vangen. Om te voorkomen dat Nederland in de komende jaren vastloopt, moet de mobil... Lees verder >

Branchesignalering duurzame horeca: "belangrijke ontwikkelingen en praktische tips"

Dinsdag 18 juni 2019 (Ondernemersnieuws)

Duurzaamheid is een belangrijk thema binnen de horeca. De ervaring van de leden van de Branche-expertgroep Horeca binnen onze netwerkorganisatie SRA, is dat veel banken alleen tot financiering bereid zijn... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief