Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Aansprakelijkheid voor arbeidsongevallen van vrijwilligers

Vrijdag 22 december 2017

Algemeen bekend is dat een werkgever aansprakelijk is voor schade van werknemers die het gevolg is van arbeidsongevallen. Deze vaste regeling is opgenomen in artikel 7:658 BW. Een werkgever kan zich alleen van aansprakelijkheid ontdoen als hij aantoont dat hij alle redelijkerwijs noodzakelijke maatregelen heeft getroffen of als blijkt dat de werknemer met opzet of vergaand roekeloos heeft gehandeld.

Tot kort geleden was er nog onduidelijkheid over de vraag of deze werkgeversaansprakelijkheid ook van toepassing is op vrijwilligers. De Hoge Raad heeft daarover, in een recent arrest (van vrijdag 15 december 2017), meer duidelijkheid gegeven.

De Hoge Raad overweegt in dat arrest dat vrijwilligerswerk niet uitgesloten is van voornoemd artikel in het Burgerlijk Wetboek. Beslissend is of degene die de werkzaamheden verricht, zich bevindt in een met een werknemer vergelijkbare positie en daarom aanspraak heeft op dezelfde door de werkgever in acht te nemen zorg. Dit volgt onder andere uit de wetsgeschiedenis.

Als werkgever dient u er dus voor te zorgen dat u richting eventuele vrijwilligers, bijvoorbeeld opa die nog wat klussen in uw bedrijf verricht, zorgvuldig handelt en maatregelen neemt om arbeidsongevallen te voorkomen.

Hoge Raad 15 december 2017, ECLI:NL:HR:2017:3142

< Terug

Meest recente berichten

Inschrijving handelsregister correct?

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)
In de praktijk komt het regelmatig voor dat de inschrij­ving van een bedrijf in het handelsregister bij de Ka­mer van Koophandel niet (meer) geheel juist is. Een juiste inschrijving is onder meer van... Lees verder >

Ook bij tegengestelde belangen bij pachter en verpachters draait het om de euro’s!

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)

De laatste weken is het opvallend hoe vaak nieuws voorbij komt over pacht van agrarische gronden. Daarbij gaat het bijna altijd over tegenstrijdige belangen, waarbij het uiteindelijk in de kern om de... Lees verder >

Wat is het weerstandsvermogen van uw bouwbedrijf?

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De Nederlands bouwnijverheid heeft een sterke periode achter de rug en de economische vooruitzichten zijn gunstig, zo verwachten ondernemers in de bouw. Zo wordt een gemiddelde omzetgroei voor 2019 voorzi... Lees verder >

Branchesignalering Horeca en btw: top 5 aandachtspunten 2019

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De btw-regels voor de horeca wijzigen regelmatig en leveren onduidelijkheden op. Er gaat nogal eens iets fout bij de verrekening, facturatie of vooraftrek van de btw. De Belastingdienst is er extra alert ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief