Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Aantal faillisementen in 2017 wederom gedaald

Dinsdag 16 januari 2018

In 2017 is de teller van faillissementen van bedrijven en instellingen blijven steken op 3290. Dit is het laagste aantal gemeten sinds de eeuwwisseling. Ten op zichte van 2016 scheelt het een kwart. Friesland is de provincie die het minst last heeft gehad van faillisementen. Hier daalde het aantal met 63%. In de crisisjaren lagen de cijfers een stuk hoger. Zo gingen er in 2013 meer dan 8000 bedrijven failliet.

De daling van de faillissementen heeft uiteraard te maken met de aantrekking van de economie. Voor bedrijven en instellingen is het een stuk gemakkelijker om het hoofd boven water te houden. In bijna alle branches is het aantal faillisementen gedaald. Helaas geldt dit niet voor de handel. Er zijn nog heel wat faillisementen aangevraagd in 2017. Al loopt ook dit aantal terug.

Bron: CBS

< Terug

Meest recente berichten

Grond telt niet mee voor de fosfaatruimte

Vrijdag 23 augustus 2019 (Agrarisch)
Een melkveehouder had in 2015 een gras op stam overeenkomst afgesloten met een stichting Provinciaal Landschap, waarbij hij het gras van ongeveer 20 ha natuurlijk grasland kocht. De stichting had de percelen... Lees verder >

Pacht vereist bedrijfsmatige uitoefening van landbouw

Vrijdag 23 augustus 2019 (Agrarisch)
Bij de wijziging van het pachtrecht in 2007 is het zogenaamde bedrijfsmatigheidsvereiste ingevoerd. Dit houdt in dat het gepachte bedrijfsmatig moet worden gebruikt ter uitoefening van landbouw. In pachtkwes... Lees verder >

Beroep en overmacht directe betalingen GLB

Dinsdag 20 augustus 2019 (Agrarisch)
Bij de directe betalingen GLB moet men zich houden aan de voorwaarden om volledige betaling te ontvangen. Men kan een beroep doen op overmacht wanneer door extreme omstandigheden niet aan alle voorwaarden ka... Lees verder >

Randvoorwaardenkorting voor onjuiste bespuiting door loonwerker

Donderdag 15 augustus 2019 (Agrarisch)
Een landbouwer werd met 20% gekort op zijn bedrijfstoeslag, omdat een toezichthouder van het waterschap had geconstateerd dat een door de landbouwer ingeschakelde loonwerker het gewasbeschermingsmiddel glyfo... Lees verder >
Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief