Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Aantal faillissementen op historisch dieptepunt

Woensdag 20 september 2017

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek worden de afgelopen maanden gekenmerkt door een opvallend laag aantal faillissementen. Het CBS spreekt zelfs over een historisch dieptepunt. In de ‘vakantie’maand augustus gingen in totaal 258 bedrijven failliet (overigens worden hierbij eenmanszaken niet meegeteld). Dit aantal is 39 lager dan in de maand juli.

Sinds mei 2013 is er een voortdurende daling van het aantal faillissementen aan de gang. De bedrijfstak met relatief de meeste faillissementen? De horeca.

Opvallend omdat de horecabranche erg positief is over de groei die duidelijk merkbaar is.

< Terug

Meest recente berichten

Extern salderen weer mogelijk na vervallen PAS

Donderdag 13 juni 2019 (Agrarisch)
De Raad van State oordeelde op 29 mei jl. dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) ongeschikt is als instrument om vergunningen te verlenen op grond van de Wet natuurbescherming. Als gevolg van die uitspraak ... Lees verder >

Boete vanwege niet voldoen aan mestverwerkingsplicht

Donderdag 13 juni 2019 (Agrarisch)
Bedrijven met een fosfaatoverschot moeten voldoen aan de mestverwerkingsplicht. Hierop gelden een aantal uitzonderingen. Een uitzondering is dat het gehele fosfaatoverschot geheel en rechtstreeks, blijkens e... Lees verder >

Afroming overdracht fosfaatrechten per 13 juni naar 20%

Woensdag 12 juni 2019 (Agrarisch)
Het afromingspercentage bij de overdracht van fosfaatrechten wordt per 13 juni 2019 tijdelijk verhoogd naar 20%. De wetswijziging daartoe is op 12 juni gepubliceerd in het Staatsblad. Doel van de verhoging i... Lees verder >

Flightdag - Golf Club The Duke

Vrijdag 07 juni 2019 (OOvB Nieuws)

Afgelopen woensdag 5 juni heeft onze flightdag op golf Club The Duke plaatsgevonden. Deze dag organiseerden we samen met IVS installatietechniek. Beiden hebben relaties uitgenodigd en zo kwamen we op een ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief