Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Aantal faillissementen op historisch dieptepunt

Woensdag 20 september 2017

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek worden de afgelopen maanden gekenmerkt door een opvallend laag aantal faillissementen. Het CBS spreekt zelfs over een historisch dieptepunt. In de ‘vakantie’maand augustus gingen in totaal 258 bedrijven failliet (overigens worden hierbij eenmanszaken niet meegeteld). Dit aantal is 39 lager dan in de maand juli.

Sinds mei 2013 is er een voortdurende daling van het aantal faillissementen aan de gang. De bedrijfstak met relatief de meeste faillissementen? De horeca.

Opvallend omdat de horecabranche erg positief is over de groei die duidelijk merkbaar is.

< Terug

Meest recente berichten

Beroep en overmacht directe betalingen GLB

Dinsdag 20 augustus 2019 (Agrarisch)
Bij de directe betalingen GLB moet men zich houden aan de voorwaarden om volledige betaling te ontvangen. Men kan een beroep doen op overmacht wanneer door extreme omstandigheden niet aan alle voorwaarden ka... Lees verder >

Randvoorwaardenkorting voor onjuiste bespuiting door loonwerker

Donderdag 15 augustus 2019 (Agrarisch)
Een landbouwer werd met 20% gekort op zijn bedrijfstoeslag, omdat een toezichthouder van het waterschap had geconstateerd dat een door de landbouwer ingeschakelde loonwerker het gewasbeschermingsmiddel glyfo... Lees verder >

RVO moet melkveehouder compenseren voor gemiste fosfaatrechten door verpachting grond

Woensdag 14 augustus 2019 (Agrarisch)
Een melkveehouder kocht in 2014 bijna 12 ha grond, waarmee zijn bedrijf geheel grondgebonden werd. Deze grond verpachtte hij van 1 mei 2015 tot 30 april 2016 aan een aardappelteler. Bij de vaststelling van d... Lees verder >

Handhaving fosfaatrechten en correcte dierregistratie

Donderdag 08 augustus 2019 (Agrarisch)
Bedrijven met melkvee (melk- en kalfkoeien, jongvee voor de melkveehouderij en jongvee voor de vleesveehouderij) moeten ervoor zorgen dat de omvang van de veestapel binnen de beschikbare fosfaatrechten blijf... Lees verder >
Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief