Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Aanvragen compensatie zwangere zelfstandigen vanaf 15 mei

Donderdag 26 april 2018

Zelfstandigen die tussen 7 mei 2005 en 4 juni 2008 zijn bevallen, hebben mogelijk recht op een compensatie van € 5.600 bruto. Deze compensatie kan vanaf 15 mei tot en met 30 september 2018 aangevraagd worden bij het UVW.

Vrouwelijke zelfstandigen die voor 7 mei 2005 bevielen, konden een beroep doen op een WAZ-uitkering. Op 4 juni 2008 trad de Wet zwangerschaps- en bevallingsuitkering zelfstandigen (Wet ZEZ) in werking. In de tussenliggende periode bestond geen uitkeringsmogelijkheid, wat volgens de Centrale Raad van Beroep in strijd was met het VN-Vrouwenverdrag. Daarom is alsnog een compensatieregeling opgesteld.

Het aanmeldingsformulier is vanaf 15 mei 2018 te downloaden op uwv.nl. Vanaf deze datum is op deze website ook informatie te vinden over de voorwaarden van de compensatieregeling, de behandeling van de aanvraag en de betaling. Men krijgt geen bericht van het UWV dat men compensatie kan aanvragen. Vrouwelijke zelfstandigen die in aanmerking denken te komen voor de regeling, zullen daarom zelf actie moeten ondernemen.

De uitbetaling zal in het eerste kwartaal van 2019 plaatsvinden. Dit is besloten omdat een aanvrager dan op tijd de extra inkomsten kan doorgeven aan de Belastingdienst. Het bedrag van de compensatie telt namelijk mee voor de (gezins)inkomsten.

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Aanvragen compensatie zwangere zelfstandigen vanaf 15 mei

< Terug

Meest recente berichten

Extern salderen weer mogelijk na vervallen PAS

Donderdag 13 juni 2019 (Agrarisch)
De Raad van State oordeelde op 29 mei jl. dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) ongeschikt is als instrument om vergunningen te verlenen op grond van de Wet natuurbescherming. Als gevolg van die uitspraak ... Lees verder >

Boete vanwege niet voldoen aan mestverwerkingsplicht

Donderdag 13 juni 2019 (Agrarisch)
Bedrijven met een fosfaatoverschot moeten voldoen aan de mestverwerkingsplicht. Hierop gelden een aantal uitzonderingen. Een uitzondering is dat het gehele fosfaatoverschot geheel en rechtstreeks, blijkens e... Lees verder >

Afroming overdracht fosfaatrechten per 13 juni naar 20%

Woensdag 12 juni 2019 (Agrarisch)
Het afromingspercentage bij de overdracht van fosfaatrechten wordt per 13 juni 2019 tijdelijk verhoogd naar 20%. De wetswijziging daartoe is op 12 juni gepubliceerd in het Staatsblad. Doel van de verhoging i... Lees verder >

Flightdag - Golf Club The Duke

Vrijdag 07 juni 2019 (OOvB Nieuws)

Afgelopen woensdag 5 juni heeft onze flightdag op golf Club The Duke plaatsgevonden. Deze dag organiseerden we samen met IVS installatietechniek. Beiden hebben relaties uitgenodigd en zo kwamen we op een ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief