Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Aanvragen compensatie zwangere zelfstandigen vanaf 15 mei

Donderdag 26 april 2018

Zelfstandigen die tussen 7 mei 2005 en 4 juni 2008 zijn bevallen, hebben mogelijk recht op een compensatie van € 5.600 bruto. Deze compensatie kan vanaf 15 mei tot en met 30 september 2018 aangevraagd worden bij het UVW.

Vrouwelijke zelfstandigen die voor 7 mei 2005 bevielen, konden een beroep doen op een WAZ-uitkering. Op 4 juni 2008 trad de Wet zwangerschaps- en bevallingsuitkering zelfstandigen (Wet ZEZ) in werking. In de tussenliggende periode bestond geen uitkeringsmogelijkheid, wat volgens de Centrale Raad van Beroep in strijd was met het VN-Vrouwenverdrag. Daarom is alsnog een compensatieregeling opgesteld.

Het aanmeldingsformulier is vanaf 15 mei 2018 te downloaden op uwv.nl. Vanaf deze datum is op deze website ook informatie te vinden over de voorwaarden van de compensatieregeling, de behandeling van de aanvraag en de betaling. Men krijgt geen bericht van het UWV dat men compensatie kan aanvragen. Vrouwelijke zelfstandigen die in aanmerking denken te komen voor de regeling, zullen daarom zelf actie moeten ondernemen.

De uitbetaling zal in het eerste kwartaal van 2019 plaatsvinden. Dit is besloten omdat een aanvrager dan op tijd de extra inkomsten kan doorgeven aan de Belastingdienst. Het bedrag van de compensatie telt namelijk mee voor de (gezins)inkomsten.

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Aanvragen compensatie zwangere zelfstandigen vanaf 15 mei

< Terug

Meest recente berichten

Inschrijving handelsregister correct?

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)
In de praktijk komt het regelmatig voor dat de inschrij­ving van een bedrijf in het handelsregister bij de Ka­mer van Koophandel niet (meer) geheel juist is. Een juiste inschrijving is onder meer van... Lees verder >

Ook bij tegengestelde belangen bij pachter en verpachters draait het om de euro’s!

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)

De laatste weken is het opvallend hoe vaak nieuws voorbij komt over pacht van agrarische gronden. Daarbij gaat het bijna altijd over tegenstrijdige belangen, waarbij het uiteindelijk in de kern om de... Lees verder >

Wat is het weerstandsvermogen van uw bouwbedrijf?

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De Nederlands bouwnijverheid heeft een sterke periode achter de rug en de economische vooruitzichten zijn gunstig, zo verwachten ondernemers in de bouw. Zo wordt een gemiddelde omzetgroei voor 2019 voorzi... Lees verder >

Branchesignalering Horeca en btw: top 5 aandachtspunten 2019

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De btw-regels voor de horeca wijzigen regelmatig en leveren onduidelijkheden op. Er gaat nogal eens iets fout bij de verrekening, facturatie of vooraftrek van de btw. De Belastingdienst is er extra alert ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief