Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Aanvragen compensatie zwangere zelfstandigen vanaf 15 mei

Donderdag 26 april 2018

Zelfstandigen die tussen 7 mei 2005 en 4 juni 2008 zijn bevallen, hebben mogelijk recht op een compensatie van € 5.600 bruto. Deze compensatie kan vanaf 15 mei tot en met 30 september 2018 aangevraagd worden bij het UVW.

Vrouwelijke zelfstandigen die voor 7 mei 2005 bevielen, konden een beroep doen op een WAZ-uitkering. Op 4 juni 2008 trad de Wet zwangerschaps- en bevallingsuitkering zelfstandigen (Wet ZEZ) in werking. In de tussenliggende periode bestond geen uitkeringsmogelijkheid, wat volgens de Centrale Raad van Beroep in strijd was met het VN-Vrouwenverdrag. Daarom is alsnog een compensatieregeling opgesteld.

Het aanmeldingsformulier is vanaf 15 mei 2018 te downloaden op uwv.nl. Vanaf deze datum is op deze website ook informatie te vinden over de voorwaarden van de compensatieregeling, de behandeling van de aanvraag en de betaling. Men krijgt geen bericht van het UWV dat men compensatie kan aanvragen. Vrouwelijke zelfstandigen die in aanmerking denken te komen voor de regeling, zullen daarom zelf actie moeten ondernemen.

De uitbetaling zal in het eerste kwartaal van 2019 plaatsvinden. Dit is besloten omdat een aanvrager dan op tijd de extra inkomsten kan doorgeven aan de Belastingdienst. Het bedrag van de compensatie telt namelijk mee voor de (gezins)inkomsten.

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Aanvragen compensatie zwangere zelfstandigen vanaf 15 mei

< Terug

Meest recente berichten

Beroep en overmacht directe betalingen GLB

Dinsdag 20 augustus 2019 (Agrarisch)
Bij de directe betalingen GLB moet men zich houden aan de voorwaarden om volledige betaling te ontvangen. Men kan een beroep doen op overmacht wanneer door extreme omstandigheden niet aan alle voorwaarden ka... Lees verder >

Randvoorwaardenkorting voor onjuiste bespuiting door loonwerker

Donderdag 15 augustus 2019 (Agrarisch)
Een landbouwer werd met 20% gekort op zijn bedrijfstoeslag, omdat een toezichthouder van het waterschap had geconstateerd dat een door de landbouwer ingeschakelde loonwerker het gewasbeschermingsmiddel glyfo... Lees verder >

RVO moet melkveehouder compenseren voor gemiste fosfaatrechten door verpachting grond

Woensdag 14 augustus 2019 (Agrarisch)
Een melkveehouder kocht in 2014 bijna 12 ha grond, waarmee zijn bedrijf geheel grondgebonden werd. Deze grond verpachtte hij van 1 mei 2015 tot 30 april 2016 aan een aardappelteler. Bij de vaststelling van d... Lees verder >

Handhaving fosfaatrechten en correcte dierregistratie

Donderdag 08 augustus 2019 (Agrarisch)
Bedrijven met melkvee (melk- en kalfkoeien, jongvee voor de melkveehouderij en jongvee voor de vleesveehouderij) moeten ervoor zorgen dat de omvang van de veestapel binnen de beschikbare fosfaatrechten blijf... Lees verder >
Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief