Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Aanvragen uitbetaling tegemoetkoming vermindering melkproductie

Maandag 02 januari 2017

Melkveehouders die zich in september (eerste openstellingsperiode) hebben aangemeld voor een tegemoetkoming vermindering melkproductie kunnen tot 14 februari a.s. een verzoek tot uitbetaling indienen bij de RVO (via Mijn Dossier). Bij de aanvraag moet een bewijs van de melklevering in de reductieperiode (1 oktober tot en met 31 december 2016, zoals melkgeldnota’s of melkafrekeningen, meegezonden worden. Hierop moeten in ieder geval de volgende gegevens staan:  • naam en adresgegevens van de aanvrager en eventueel het KvK-nummer van het bedrijf;

  • gegevens van de eerste koper aan wie is geleverd;

  • een overzicht van de hoeveelheid geleverde kg melk aan de eerste koper, gespecificeerd per maand, of een jaaroverzicht waarop de gegevens per maand staan.Op de documenten mogen geen gegevens met pen zijn bijgeschreven.


De RVO stuurt uiterlijk 31 maart 2017 een beslissing op de aanvraag tot uitbetaling.


Melkveehouders die zich in de tweede openstellingsperiode (oktober 2016) hebben aangemeld voor de tegemoetkoming, kunnen tussen 1 februari en 17 maart 2017 een aanvraag tot uitbetaling indienen. Voor deze groep bedrijven is de melkleverantie in de maanden november 2016, december 2016 en januari 2017 van belang.

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Aanvragen uitbetaling tegemoetkoming vermindering melkproductie

< Terug

Meest recente berichten

Extern salderen weer mogelijk na vervallen PAS

Donderdag 13 juni 2019 (Agrarisch)
De Raad van State oordeelde op 29 mei jl. dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) ongeschikt is als instrument om vergunningen te verlenen op grond van de Wet natuurbescherming. Als gevolg van die uitspraak ... Lees verder >

Boete vanwege niet voldoen aan mestverwerkingsplicht

Donderdag 13 juni 2019 (Agrarisch)
Bedrijven met een fosfaatoverschot moeten voldoen aan de mestverwerkingsplicht. Hierop gelden een aantal uitzonderingen. Een uitzondering is dat het gehele fosfaatoverschot geheel en rechtstreeks, blijkens e... Lees verder >

Afroming overdracht fosfaatrechten per 13 juni naar 20%

Woensdag 12 juni 2019 (Agrarisch)
Het afromingspercentage bij de overdracht van fosfaatrechten wordt per 13 juni 2019 tijdelijk verhoogd naar 20%. De wetswijziging daartoe is op 12 juni gepubliceerd in het Staatsblad. Doel van de verhoging i... Lees verder >

Flightdag - Golf Club The Duke

Vrijdag 07 juni 2019 (OOvB Nieuws)

Afgelopen woensdag 5 juni heeft onze flightdag op golf Club The Duke plaatsgevonden. Deze dag organiseerden we samen met IVS installatietechniek. Beiden hebben relaties uitgenodigd en zo kwamen we op een ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief