Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Aanvragen uitbetaling tegemoetkoming vermindering melkproductie

Maandag 02 januari 2017

Melkveehouders die zich in september (eerste openstellingsperiode) hebben aangemeld voor een tegemoetkoming vermindering melkproductie kunnen tot 14 februari a.s. een verzoek tot uitbetaling indienen bij de RVO (via Mijn Dossier). Bij de aanvraag moet een bewijs van de melklevering in de reductieperiode (1 oktober tot en met 31 december 2016, zoals melkgeldnota’s of melkafrekeningen, meegezonden worden. Hierop moeten in ieder geval de volgende gegevens staan:  • naam en adresgegevens van de aanvrager en eventueel het KvK-nummer van het bedrijf;

  • gegevens van de eerste koper aan wie is geleverd;

  • een overzicht van de hoeveelheid geleverde kg melk aan de eerste koper, gespecificeerd per maand, of een jaaroverzicht waarop de gegevens per maand staan.Op de documenten mogen geen gegevens met pen zijn bijgeschreven.


De RVO stuurt uiterlijk 31 maart 2017 een beslissing op de aanvraag tot uitbetaling.


Melkveehouders die zich in de tweede openstellingsperiode (oktober 2016) hebben aangemeld voor de tegemoetkoming, kunnen tussen 1 februari en 17 maart 2017 een aanvraag tot uitbetaling indienen. Voor deze groep bedrijven is de melkleverantie in de maanden november 2016, december 2016 en januari 2017 van belang.

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Aanvragen uitbetaling tegemoetkoming vermindering melkproductie

< Terug

Meest recente berichten

Inschrijving handelsregister correct?

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)
In de praktijk komt het regelmatig voor dat de inschrij­ving van een bedrijf in het handelsregister bij de Ka­mer van Koophandel niet (meer) geheel juist is. Een juiste inschrijving is onder meer van... Lees verder >

Ook bij tegengestelde belangen bij pachter en verpachters draait het om de euro’s!

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)

De laatste weken is het opvallend hoe vaak nieuws voorbij komt over pacht van agrarische gronden. Daarbij gaat het bijna altijd over tegenstrijdige belangen, waarbij het uiteindelijk in de kern om de... Lees verder >

Wat is het weerstandsvermogen van uw bouwbedrijf?

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De Nederlands bouwnijverheid heeft een sterke periode achter de rug en de economische vooruitzichten zijn gunstig, zo verwachten ondernemers in de bouw. Zo wordt een gemiddelde omzetgroei voor 2019 voorzi... Lees verder >

Branchesignalering Horeca en btw: top 5 aandachtspunten 2019

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De btw-regels voor de horeca wijzigen regelmatig en leveren onduidelijkheden op. Er gaat nogal eens iets fout bij de verrekening, facturatie of vooraftrek van de btw. De Belastingdienst is er extra alert ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief