Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Afdekplicht oude mestbassins

Donderdag 02 november 2017

Mestbassins die zijn opgericht voor 1 juni 1987, zijn op dit moment nog vrijgesteld van de afdekplicht. Volgens de Activiteitenregeling Milieubeheer vervalt deze vrijstelling echter per 1 januari 2018. Dat betekent dat vanaf dat moment deze bassins ook afgedekt moeten worden. Dit kan een constructieve voorziening (bijvoorbeeld een kap of overkapping) of een drijvende voorziening (bijvoorbeeld een drijfkleed) zijn.


De afdekking moet een afdekking boven of drijvend op de inhoud van het mestbassin zijn. Hij moet goed aansluiten tegen de rand van het mestbassin. Helemaal strak tegen de rand hoeft de aansluiting niet bij drijvende afdekkingen (gevaar van slijtage).

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Afdekplicht oude mestbassins

< Terug

Meest recente berichten

Beroep en overmacht directe betalingen GLB

Dinsdag 20 augustus 2019 (Agrarisch)
Bij de directe betalingen GLB moet men zich houden aan de voorwaarden om volledige betaling te ontvangen. Men kan een beroep doen op overmacht wanneer door extreme omstandigheden niet aan alle voorwaarden ka... Lees verder >

Randvoorwaardenkorting voor onjuiste bespuiting door loonwerker

Donderdag 15 augustus 2019 (Agrarisch)
Een landbouwer werd met 20% gekort op zijn bedrijfstoeslag, omdat een toezichthouder van het waterschap had geconstateerd dat een door de landbouwer ingeschakelde loonwerker het gewasbeschermingsmiddel glyfo... Lees verder >

RVO moet melkveehouder compenseren voor gemiste fosfaatrechten door verpachting grond

Woensdag 14 augustus 2019 (Agrarisch)
Een melkveehouder kocht in 2014 bijna 12 ha grond, waarmee zijn bedrijf geheel grondgebonden werd. Deze grond verpachtte hij van 1 mei 2015 tot 30 april 2016 aan een aardappelteler. Bij de vaststelling van d... Lees verder >

Handhaving fosfaatrechten en correcte dierregistratie

Donderdag 08 augustus 2019 (Agrarisch)
Bedrijven met melkvee (melk- en kalfkoeien, jongvee voor de melkveehouderij en jongvee voor de vleesveehouderij) moeten ervoor zorgen dat de omvang van de veestapel binnen de beschikbare fosfaatrechten blijf... Lees verder >
Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief