Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Afgeroomde fosfaatrechten vervallen, afromingspercentage wordt verhoogd

Dinsdag 28 mei 2019

Het aantal toegekende fosfaatrechten in de melkveehouderij ligt boven het fosfaatproductieplafond voor deze sector. Door deze overschrijding wordt in strijd gehandeld met de staatssteunbeschikking en de Europese Commissie dringt er daarom op aan dat het aantal fosfaatrechten onder het sectorplafond wordt gebracht. Het aantal fosfaatrechten kan enerzijds nog oplopen door bezwaar- en beroepsprocedures en anderzijds afnemen door afroming bij overdracht van fosfaatrechten.

De Minister van LNV wil een generieke korting absoluut vermijden als instrument om het aantal fosfaatrechten te verminderen. In plaats daarvan kiest zij er voor de fosfaatbank voorlopig niet open te stellen en de afgeroomde rechten door te halen. De fosfaatbank wordt niet eerder opengesteld dan na afwikkeling van alle bezwaren in het kader van het fosfaatrechtenstelsel.

Daarnaast heeft de minister het voornemen om het afromingspercentage tijdelijk te verhogen naar 20%. Een wetswijziging daartoe is naar de Tweede Kamer gestuurd. Indien blijkt dat het afromingspercentage van 20% onvoldoende zoden aan de dijk zet, overweegt de minister dit percentage in het najaar van 2019 verder te verhogen. Pas wanneer het aantal rechten in de melkveehouderij onder het sectorplafond is gebracht, wordt de fosfaatbank weer gevuld met rechten die vanaf dat moment worden afgeroomd. Dan zal ook het afromingspercentage weer worden teruggebracht naar het huidige percentage van 10%. Dat zal in ieder geval niet eerder zijn dan in 2020.

 

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Afgeroomde fosfaatrechten vervallen, afromingspercentage wordt verhoogd

< Terug

Meest recente berichten

Beroep en overmacht directe betalingen GLB

Dinsdag 20 augustus 2019 (Agrarisch)
Bij de directe betalingen GLB moet men zich houden aan de voorwaarden om volledige betaling te ontvangen. Men kan een beroep doen op overmacht wanneer door extreme omstandigheden niet aan alle voorwaarden ka... Lees verder >

Randvoorwaardenkorting voor onjuiste bespuiting door loonwerker

Donderdag 15 augustus 2019 (Agrarisch)
Een landbouwer werd met 20% gekort op zijn bedrijfstoeslag, omdat een toezichthouder van het waterschap had geconstateerd dat een door de landbouwer ingeschakelde loonwerker het gewasbeschermingsmiddel glyfo... Lees verder >

RVO moet melkveehouder compenseren voor gemiste fosfaatrechten door verpachting grond

Woensdag 14 augustus 2019 (Agrarisch)
Een melkveehouder kocht in 2014 bijna 12 ha grond, waarmee zijn bedrijf geheel grondgebonden werd. Deze grond verpachtte hij van 1 mei 2015 tot 30 april 2016 aan een aardappelteler. Bij de vaststelling van d... Lees verder >

Handhaving fosfaatrechten en correcte dierregistratie

Donderdag 08 augustus 2019 (Agrarisch)
Bedrijven met melkvee (melk- en kalfkoeien, jongvee voor de melkveehouderij en jongvee voor de vleesveehouderij) moeten ervoor zorgen dat de omvang van de veestapel binnen de beschikbare fosfaatrechten blijf... Lees verder >
Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief