Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Afroming overdracht fosfaatrechten per 13 juni naar 20%

Woensdag 12 juni 2019

Het afromingspercentage bij de overdracht van fosfaatrechten wordt per 13 juni 2019 tijdelijk verhoogd naar 20%. De wetswijziging daartoe is op 12 juni gepubliceerd in het Staatsblad. Doel van de verhoging is om het aantal fosfaatrechten terug te brengen onder het fosfaatproductieplafond van 84,9 miljoen kg fosfaat. Door de huidige overschrijding wordt in strijd met de staatssteunbeschikking gehandeld.


Wanneer echter de verhoging van het afromingspercentage onvoldoende effect heeft, overweegt de minister van LNV om het percentage dit najaar verder te verhogen.

Uiterlijk twee weken nadat het totaal aantal fosfaatrechten niet meer bedraagt dan het fosfaatproductieplafond wordt het afromingspercentage weer verlaagd naar 10%.
 

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Afroming overdracht fosfaatrechten per 13 juni naar 20%

< Terug

Meest recente berichten

Extern salderen weer mogelijk na vervallen PAS

Donderdag 13 juni 2019 (Agrarisch)
De Raad van State oordeelde op 29 mei jl. dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) ongeschikt is als instrument om vergunningen te verlenen op grond van de Wet natuurbescherming. Als gevolg van die uitspraak ... Lees verder >

Boete vanwege niet voldoen aan mestverwerkingsplicht

Donderdag 13 juni 2019 (Agrarisch)
Bedrijven met een fosfaatoverschot moeten voldoen aan de mestverwerkingsplicht. Hierop gelden een aantal uitzonderingen. Een uitzondering is dat het gehele fosfaatoverschot geheel en rechtstreeks, blijkens e... Lees verder >

Flightdag - Golf Club The Duke

Vrijdag 07 juni 2019 (OOvB Nieuws)

Afgelopen woensdag 5 juni heeft onze flightdag op golf Club The Duke plaatsgevonden. Deze dag organiseerden we samen met IVS installatietechniek. Beiden hebben relaties uitgenodigd en zo kwamen we op een ... Lees verder >

Verplichte registratie eigenaren vleeskalveren bij SBK

Donderdag 06 juni 2019 (Agrarisch)
Het Onderzoeks- en Innovatieprogramma van de Stichting Brancheorganisatie Kalversector (SBK) is op 13 april 2018 Algemeen Verbindend (AVV) verklaard door het ministerie van LNV. Het Programma Onderzoek en In... Lees verder >
Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief