Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Afschrijving productie- en ammoniakrechten weer toegestaan

Donderdag 28 mei 2015


Jaarlijks worden Landelijke Landbouwnormen vastgesteld met daarin normen voor de vaststelling van de winst in verband met agrarische activiteiten (o.a. waarderings- en afschrijvingsregels). Deze vaststelling gebeurt in overleg tussen de Belastingdienst en het agrarisch bedrijfsleven. Dit bereikten deze partijen geen overeenstemming over de afschrijving van varkens-, pluimvee- en ammoniakrechten, waarna de Belastingdienst eenzijdig besloot afschrijving niet langer toe te staan. De Belastingdienst stelde namelijk dat er voor deze rechten geen wettelijke einddatum godd en afschrijven daardoor niet mogelijk was.


Na Kamervragen heeft de staatssecretaris van Financiën echter besloten om afschrijving over deze rechten wel weer toe te staan.


Varkens- en pluimveerechten
Uit een nadere analyse va het Ministerie van Economische Zaken zou volgen dat het zo goed als zeker is dat de varkens- en pluimveerechten zullen worden afgeschaft en dus een beperkte levensduur hebben. Volgens het ministerie blijven de rechten tot 31 december 2017 bestaan. Jaarlijks mag er maximaal 20% van de aanschafwaarde worden afgeschreven. De resterende boekwaarde mag in het laatste jaar geheel ten laste van de winst worden gebracht.


Ammoniakrechten
De ammoniakrechten komen te vervallen op de ingangsdatum van de Programmatische Aanpak Stikstof. Deze ingangsdatum is onlangs op 1 juli 2015 vastgesteld. Daarom is het toegestaan om in 2015 de resterende boekwaarden van de ammoniakrechten in het geheel ten laste van de winst te brengen. Ook in 2014 mag er worden afgeschreven. Deze afschrijving is gemaximeerd op 20% van de aanschafwaarde.

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Afschrijving productie- en ammoniakrechten weer toegestaan

< Terug

Meest recente berichten

Extern salderen weer mogelijk na vervallen PAS

Donderdag 13 juni 2019 (Agrarisch)
De Raad van State oordeelde op 29 mei jl. dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) ongeschikt is als instrument om vergunningen te verlenen op grond van de Wet natuurbescherming. Als gevolg van die uitspraak ... Lees verder >

Boete vanwege niet voldoen aan mestverwerkingsplicht

Donderdag 13 juni 2019 (Agrarisch)
Bedrijven met een fosfaatoverschot moeten voldoen aan de mestverwerkingsplicht. Hierop gelden een aantal uitzonderingen. Een uitzondering is dat het gehele fosfaatoverschot geheel en rechtstreeks, blijkens e... Lees verder >

Afroming overdracht fosfaatrechten per 13 juni naar 20%

Woensdag 12 juni 2019 (Agrarisch)
Het afromingspercentage bij de overdracht van fosfaatrechten wordt per 13 juni 2019 tijdelijk verhoogd naar 20%. De wetswijziging daartoe is op 12 juni gepubliceerd in het Staatsblad. Doel van de verhoging i... Lees verder >

Flightdag - Golf Club The Duke

Vrijdag 07 juni 2019 (OOvB Nieuws)

Afgelopen woensdag 5 juni heeft onze flightdag op golf Club The Duke plaatsgevonden. Deze dag organiseerden we samen met IVS installatietechniek. Beiden hebben relaties uitgenodigd en zo kwamen we op een ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief