Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Afschrijving productie- en ammoniakrechten weer toegestaan

Donderdag 28 mei 2015


Jaarlijks worden Landelijke Landbouwnormen vastgesteld met daarin normen voor de vaststelling van de winst in verband met agrarische activiteiten (o.a. waarderings- en afschrijvingsregels). Deze vaststelling gebeurt in overleg tussen de Belastingdienst en het agrarisch bedrijfsleven. Dit bereikten deze partijen geen overeenstemming over de afschrijving van varkens-, pluimvee- en ammoniakrechten, waarna de Belastingdienst eenzijdig besloot afschrijving niet langer toe te staan. De Belastingdienst stelde namelijk dat er voor deze rechten geen wettelijke einddatum godd en afschrijven daardoor niet mogelijk was.


Na Kamervragen heeft de staatssecretaris van Financiën echter besloten om afschrijving over deze rechten wel weer toe te staan.


Varkens- en pluimveerechten
Uit een nadere analyse va het Ministerie van Economische Zaken zou volgen dat het zo goed als zeker is dat de varkens- en pluimveerechten zullen worden afgeschaft en dus een beperkte levensduur hebben. Volgens het ministerie blijven de rechten tot 31 december 2017 bestaan. Jaarlijks mag er maximaal 20% van de aanschafwaarde worden afgeschreven. De resterende boekwaarde mag in het laatste jaar geheel ten laste van de winst worden gebracht.


Ammoniakrechten
De ammoniakrechten komen te vervallen op de ingangsdatum van de Programmatische Aanpak Stikstof. Deze ingangsdatum is onlangs op 1 juli 2015 vastgesteld. Daarom is het toegestaan om in 2015 de resterende boekwaarden van de ammoniakrechten in het geheel ten laste van de winst te brengen. Ook in 2014 mag er worden afgeschreven. Deze afschrijving is gemaximeerd op 20% van de aanschafwaarde.

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Afschrijving productie- en ammoniakrechten weer toegestaan

< Terug

Meest recente berichten

Inschrijving handelsregister correct?

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)
In de praktijk komt het regelmatig voor dat de inschrij­ving van een bedrijf in het handelsregister bij de Ka­mer van Koophandel niet (meer) geheel juist is. Een juiste inschrijving is onder meer van... Lees verder >

Ook bij tegengestelde belangen bij pachter en verpachters draait het om de euro’s!

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)

De laatste weken is het opvallend hoe vaak nieuws voorbij komt over pacht van agrarische gronden. Daarbij gaat het bijna altijd over tegenstrijdige belangen, waarbij het uiteindelijk in de kern om de... Lees verder >

Wat is het weerstandsvermogen van uw bouwbedrijf?

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De Nederlands bouwnijverheid heeft een sterke periode achter de rug en de economische vooruitzichten zijn gunstig, zo verwachten ondernemers in de bouw. Zo wordt een gemiddelde omzetgroei voor 2019 voorzi... Lees verder >

Branchesignalering Horeca en btw: top 5 aandachtspunten 2019

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De btw-regels voor de horeca wijzigen regelmatig en leveren onduidelijkheden op. Er gaat nogal eens iets fout bij de verrekening, facturatie of vooraftrek van de btw. De Belastingdienst is er extra alert ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief