Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Afschrijvingsnormen voor agrarische bedrijfsgebouwen

Woensdag 03 januari 2018

Vanaf het boekjaar 2017 gelden er fiscale afschrijvingsnormen voor nieuwe agrarische bedrijfsgebouwen die op of na 1 januari 2017 in gebruik zijn genomen. Bij gebroken boekjaren moeten deze normen gebruikt worden voor investeringen die na aanvang van het boekjaar 2017/2018 in gebruik zijn genomen. Het gaat daarbij om ‘nieuw gebouwd’. Daarvan is evenzeer sprake in geval van een zodanig ingrijpende verbouwing dat in wezen nieuwbouw heeft plaatsgevonden.

Afschrijving is alleen mogelijk via de lineaire methode. Per functie/sector zijn normen vastgesteld voor de afschrijvingsduur en de restwaarde. Uitgangspunt voor de afschrijvingsnorm is de functie die het bedrijfsgebouw bij eerste ingebruikname heeft. Als de functie na ingebruikname wijzigt, moet opnieuw vastgesteld worden of de elementen van de afschrijving (levensduur en restwaarde) aanpassing behoeven.

Tabel: overzicht afschrijvingsnormen
Soort gebouw
 


Afschrijving per jaar
in %

Restwaarde (%)
 
Werktuigenloods 3 4
Bewaarloods 3 4
Varkensschuur 5 5
Overige veeschuur 4 4
Gebouw voor champignonteelt 5 10


 


Afschrijving is in principe mogelijk tot de restwaarde, maar daarnaast moet echter ook rekening worden gehouden met de bestaande afschrijvingsbeperking (afschrijving tot maximaal 50% van de WOZ-waarde).


 

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Afschrijvingsnormen voor agrarische bedrijfsgebouwen

< Terug

Meest recente berichten

Inschrijving handelsregister correct?

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)
In de praktijk komt het regelmatig voor dat de inschrij­ving van een bedrijf in het handelsregister bij de Ka­mer van Koophandel niet (meer) geheel juist is. Een juiste inschrijving is onder meer van... Lees verder >

Ook bij tegengestelde belangen bij pachter en verpachters draait het om de euro’s!

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)

De laatste weken is het opvallend hoe vaak nieuws voorbij komt over pacht van agrarische gronden. Daarbij gaat het bijna altijd over tegenstrijdige belangen, waarbij het uiteindelijk in de kern om de... Lees verder >

Wat is het weerstandsvermogen van uw bouwbedrijf?

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De Nederlands bouwnijverheid heeft een sterke periode achter de rug en de economische vooruitzichten zijn gunstig, zo verwachten ondernemers in de bouw. Zo wordt een gemiddelde omzetgroei voor 2019 voorzi... Lees verder >

Branchesignalering Horeca en btw: top 5 aandachtspunten 2019

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De btw-regels voor de horeca wijzigen regelmatig en leveren onduidelijkheden op. Er gaat nogal eens iets fout bij de verrekening, facturatie of vooraftrek van de btw. De Belastingdienst is er extra alert ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief