Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Afschrijvingsnormen voor agrarische bedrijfsgebouwen

Woensdag 03 januari 2018

Vanaf het boekjaar 2017 gelden er fiscale afschrijvingsnormen voor nieuwe agrarische bedrijfsgebouwen die op of na 1 januari 2017 in gebruik zijn genomen. Bij gebroken boekjaren moeten deze normen gebruikt worden voor investeringen die na aanvang van het boekjaar 2017/2018 in gebruik zijn genomen. Het gaat daarbij om ‘nieuw gebouwd’. Daarvan is evenzeer sprake in geval van een zodanig ingrijpende verbouwing dat in wezen nieuwbouw heeft plaatsgevonden.

Afschrijving is alleen mogelijk via de lineaire methode. Per functie/sector zijn normen vastgesteld voor de afschrijvingsduur en de restwaarde. Uitgangspunt voor de afschrijvingsnorm is de functie die het bedrijfsgebouw bij eerste ingebruikname heeft. Als de functie na ingebruikname wijzigt, moet opnieuw vastgesteld worden of de elementen van de afschrijving (levensduur en restwaarde) aanpassing behoeven.

Tabel: overzicht afschrijvingsnormen
Soort gebouw
 


Afschrijving per jaar
in %

Restwaarde (%)
 
Werktuigenloods 3 4
Bewaarloods 3 4
Varkensschuur 5 5
Overige veeschuur 4 4
Gebouw voor champignonteelt 5 10


 


Afschrijving is in principe mogelijk tot de restwaarde, maar daarnaast moet echter ook rekening worden gehouden met de bestaande afschrijvingsbeperking (afschrijving tot maximaal 50% van de WOZ-waarde).


 

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Afschrijvingsnormen voor agrarische bedrijfsgebouwen

< Terug

Meest recente berichten

Beroep en overmacht directe betalingen GLB

Dinsdag 20 augustus 2019 (Agrarisch)
Bij de directe betalingen GLB moet men zich houden aan de voorwaarden om volledige betaling te ontvangen. Men kan een beroep doen op overmacht wanneer door extreme omstandigheden niet aan alle voorwaarden ka... Lees verder >

Randvoorwaardenkorting voor onjuiste bespuiting door loonwerker

Donderdag 15 augustus 2019 (Agrarisch)
Een landbouwer werd met 20% gekort op zijn bedrijfstoeslag, omdat een toezichthouder van het waterschap had geconstateerd dat een door de landbouwer ingeschakelde loonwerker het gewasbeschermingsmiddel glyfo... Lees verder >

RVO moet melkveehouder compenseren voor gemiste fosfaatrechten door verpachting grond

Woensdag 14 augustus 2019 (Agrarisch)
Een melkveehouder kocht in 2014 bijna 12 ha grond, waarmee zijn bedrijf geheel grondgebonden werd. Deze grond verpachtte hij van 1 mei 2015 tot 30 april 2016 aan een aardappelteler. Bij de vaststelling van d... Lees verder >

Handhaving fosfaatrechten en correcte dierregistratie

Donderdag 08 augustus 2019 (Agrarisch)
Bedrijven met melkvee (melk- en kalfkoeien, jongvee voor de melkveehouderij en jongvee voor de vleesveehouderij) moeten ervoor zorgen dat de omvang van de veestapel binnen de beschikbare fosfaatrechten blijf... Lees verder >
Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief