Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Afschrijvingsnormen voor agrarische bedrijfsgebouwen

Woensdag 03 januari 2018

Vanaf het boekjaar 2017 gelden er fiscale afschrijvingsnormen voor nieuwe agrarische bedrijfsgebouwen die op of na 1 januari 2017 in gebruik zijn genomen. Bij gebroken boekjaren moeten deze normen gebruikt worden voor investeringen die na aanvang van het boekjaar 2017/2018 in gebruik zijn genomen. Het gaat daarbij om ‘nieuw gebouwd’. Daarvan is evenzeer sprake in geval van een zodanig ingrijpende verbouwing dat in wezen nieuwbouw heeft plaatsgevonden.

Afschrijving is alleen mogelijk via de lineaire methode. Per functie/sector zijn normen vastgesteld voor de afschrijvingsduur en de restwaarde. Uitgangspunt voor de afschrijvingsnorm is de functie die het bedrijfsgebouw bij eerste ingebruikname heeft. Als de functie na ingebruikname wijzigt, moet opnieuw vastgesteld worden of de elementen van de afschrijving (levensduur en restwaarde) aanpassing behoeven.

Tabel: overzicht afschrijvingsnormen
Soort gebouw
 


Afschrijving per jaar
in %

Restwaarde (%)
 
Werktuigenloods 3 4
Bewaarloods 3 4
Varkensschuur 5 5
Overige veeschuur 4 4
Gebouw voor champignonteelt 5 10


 


Afschrijving is in principe mogelijk tot de restwaarde, maar daarnaast moet echter ook rekening worden gehouden met de bestaande afschrijvingsbeperking (afschrijving tot maximaal 50% van de WOZ-waarde).


 

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Afschrijvingsnormen voor agrarische bedrijfsgebouwen

< Terug

Meest recente berichten

Extern salderen weer mogelijk na vervallen PAS

Donderdag 13 juni 2019 (Agrarisch)
De Raad van State oordeelde op 29 mei jl. dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) ongeschikt is als instrument om vergunningen te verlenen op grond van de Wet natuurbescherming. Als gevolg van die uitspraak ... Lees verder >

Boete vanwege niet voldoen aan mestverwerkingsplicht

Donderdag 13 juni 2019 (Agrarisch)
Bedrijven met een fosfaatoverschot moeten voldoen aan de mestverwerkingsplicht. Hierop gelden een aantal uitzonderingen. Een uitzondering is dat het gehele fosfaatoverschot geheel en rechtstreeks, blijkens e... Lees verder >

Afroming overdracht fosfaatrechten per 13 juni naar 20%

Woensdag 12 juni 2019 (Agrarisch)
Het afromingspercentage bij de overdracht van fosfaatrechten wordt per 13 juni 2019 tijdelijk verhoogd naar 20%. De wetswijziging daartoe is op 12 juni gepubliceerd in het Staatsblad. Doel van de verhoging i... Lees verder >

Flightdag - Golf Club The Duke

Vrijdag 07 juni 2019 (OOvB Nieuws)

Afgelopen woensdag 5 juni heeft onze flightdag op golf Club The Duke plaatsgevonden. Deze dag organiseerden we samen met IVS installatietechniek. Beiden hebben relaties uitgenodigd en zo kwamen we op een ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief