Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Afspraak fiscus over burenhulp

Donderdag 18 mei 2017

Veel agrariërs voeren naast werkzaamheden op het eigen bedrijf ook werkzaamheden op andere landbouwbedrijven uit. De vraag kan zich dan voordoen of de hiermee verkregen inkomsten tot de winst uit onderneming moet worden gerekend of dat er sprake is van een loondienstverhouding.


Onder de volgende voorwaarden mogen de inkomsten uit de werkzaamheden bij een andere onderneming tot de winst uit onderneming worden gerekend:  1. er moet een overeenkomst van opdracht of een arbeidsovereenkomst aanwezig zijn, en;

  2. de werkzaamheden bij de andere onderneming mogen maximaal 30% van de totaal bestede tijd bedragen, met een maximum van 600 uur per jaar, en;

  3. het moet gaan om soortgelijke werkzaamheden als de werkzaamheden in de eigen onderneming.Wanneer een maat of vennoot vanuit een maatschap of vennootschap onder firma soortgelijke werkzaamheden verricht, geldt de aanvullende eis dat de opbrengsten hiervan worden ingebracht in de maatschap of vennootschap onder firma.


De omzet uit nevenwerkzaamheden uit hoofde van overeenkomst van opdracht volgt voor de omzetbelasting de regeling van de eigen onderneming.

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Afspraak fiscus over burenhulp

< Terug

Meest recente berichten

Inschrijving handelsregister correct?

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)
In de praktijk komt het regelmatig voor dat de inschrij­ving van een bedrijf in het handelsregister bij de Ka­mer van Koophandel niet (meer) geheel juist is. Een juiste inschrijving is onder meer van... Lees verder >

Ook bij tegengestelde belangen bij pachter en verpachters draait het om de euro’s!

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)

De laatste weken is het opvallend hoe vaak nieuws voorbij komt over pacht van agrarische gronden. Daarbij gaat het bijna altijd over tegenstrijdige belangen, waarbij het uiteindelijk in de kern om de... Lees verder >

Wat is het weerstandsvermogen van uw bouwbedrijf?

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De Nederlands bouwnijverheid heeft een sterke periode achter de rug en de economische vooruitzichten zijn gunstig, zo verwachten ondernemers in de bouw. Zo wordt een gemiddelde omzetgroei voor 2019 voorzi... Lees verder >

Branchesignalering Horeca en btw: top 5 aandachtspunten 2019

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De btw-regels voor de horeca wijzigen regelmatig en leveren onduidelijkheden op. Er gaat nogal eens iets fout bij de verrekening, facturatie of vooraftrek van de btw. De Belastingdienst is er extra alert ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief