Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Afspraak fiscus over burenhulp

Donderdag 18 mei 2017

Veel agrariërs voeren naast werkzaamheden op het eigen bedrijf ook werkzaamheden op andere landbouwbedrijven uit. De vraag kan zich dan voordoen of de hiermee verkregen inkomsten tot de winst uit onderneming moet worden gerekend of dat er sprake is van een loondienstverhouding.


Onder de volgende voorwaarden mogen de inkomsten uit de werkzaamheden bij een andere onderneming tot de winst uit onderneming worden gerekend:  1. er moet een overeenkomst van opdracht of een arbeidsovereenkomst aanwezig zijn, en;

  2. de werkzaamheden bij de andere onderneming mogen maximaal 30% van de totaal bestede tijd bedragen, met een maximum van 600 uur per jaar, en;

  3. het moet gaan om soortgelijke werkzaamheden als de werkzaamheden in de eigen onderneming.Wanneer een maat of vennoot vanuit een maatschap of vennootschap onder firma soortgelijke werkzaamheden verricht, geldt de aanvullende eis dat de opbrengsten hiervan worden ingebracht in de maatschap of vennootschap onder firma.


De omzet uit nevenwerkzaamheden uit hoofde van overeenkomst van opdracht volgt voor de omzetbelasting de regeling van de eigen onderneming.

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Afspraak fiscus over burenhulp

< Terug

Meest recente berichten

Rechter maakt boete vanwege te hoge vangschade vleeskuikens ongedaan

Donderdag 20 juni 2019 (Agrarisch)
Bij het vangen van pluimvee hanteert de NVWA sinds jaren de zogenaamde 2%-norm. Dit betekent dat bij maximaal 2% van de dieren vang- en laadschade mag optreden. Dit percentage is geen wettelijke norm, maar e... Lees verder >

Rijsporen vormen geen niet-subsidiabel onverhard pad

Donderdag 20 juni 2019 (Agrarisch)
Een landbouwer stelde beroep in tegen de vastgestelde oppervlakte subsidiabele landbouwgrond naar aanleiding van de door hem ingediende Gecombineerde opgave. RVO.nl had onder meer bij een graslandperceel een... Lees verder >

Gunstige regeling scholier mogelijkheid om tijdelijk extra personeel aan te trekken

Dinsdag 18 juni 2019 (Ondernemersnieuws)

De uitslagen van de eindexamens zijn binnen. Scholieren willen nu graag geld verdienen met een bijbaantje. Wist u dat u voor scholieren en studenten met een vakantiebaan de zogenaamde scholieren- en stude... Lees verder >

Door schaarste trekken werkgevers de portemonnee

Dinsdag 18 juni 2019 (Ondernemersnieuws)

Vier op de vijf werkgevers (79%) ondervinden problemen bij het werven van personeel door de krappe arbeidsmarkt. In 2017 had 70% van de werkgevers problemen met het vervullen van vacatures.

Lees verder >
Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief