Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Aftrek huurkosten woning van de ondernemer! Hoe zit het met de DGA?

Dinsdag 13 september 2016

Vorige maand heeft de Hoge Raad beslist dat een ondernemer met een huurwoning de gehele huur als bedrijfskosten in aftrek mag brengen. Voorwaarde is dat de ondernemer de woning voor tenminste 10% voor zakelijke doeleinden gebruikt. Afhankelijk van het totale bewoonbare oppervlakte van de woning kan een ruime werkkamer in huis dus tot een grote aftrekpost leiden. Tegenover de aftrekpost staat een bijtelling voor privé-gebruik van de woning, deze bedraagt in de meeste situaties 1,85% van de WOZ-waarde van de woning.

Voorbeeld:
Bij een huur van € 850 per maand en een WOZ-waarde van de woning van € 200.000 is de aftrekpost:

Huurkosten per jaar 12 x € 850 10.200
Bijtelling privé-gebruik 1,85% van  € 200.000= 3.700 -/-
Aftrekbaar bedrag 6.500


De uitspraak geldt echter alleen voor ondernemers met een huurwoning die ondernemer zijn voor de inkomstenbelasting door middel van bijvoorbeeld een eenmanszaak of VOF. Bovendien komen reeds bestaande situaties niet in aanmerking voor toepassing van deze aftrekpost. Tenzij het zakelijke gebruik van de woning voorheen minder dan 10% bedroeg en op enig moment 10% of meer gaat bedragen.

Situatie DGA
Een DGA met een huurwoning heeft helaas geen recht op de genoemde aftrekpost. Hij/zij is in loondienst bij zijn/haar eigen B.V. en kan slechts het zakelijke gebruik van de huurwoning doorbelasten aan de B.V. Fiscaal wordt deze doorbelasting aangemerkt als huur. Meestal zal het gaan om een zogenoemde onzelfstandige werkruimte (zonder eigen ingang en sanitaire voorzieningen). In dat geval is de huur aftrekbaar bij de B.V., maar ook als loon belast bij de DGA in privé. Per saldo is daarmee over het algemeen nauwelijks of geen fiscaal voordeel te behalen.

BTW-voordeel bij eigen woning
De fiscale regelingen omtrent werkruimte in een eigen woning i.p.v. een huurwoning wijken voor zowel de ondernemer als de DGA af van voorgaande. Het voert te ver om hierop in dit artikel nader in te gaan. Wel kan ik u meegeven dat er bij nieuwbouw of verbouwing van de eigen woning inclusief werkruimte in of nabij de woning BTW-voordelen zijn te behalen. Dit geldt voor zowel de zogenoemde zelfstandige als onzelfstandige werkruimte. Neem in voorkomende gevallen gerust contact op met onze adviseurs voor een deskundig advies.

Lees ook: Wiebes heft verschil tussen ondernemer en DGA in een huurwoning op!

< Terug

Meest recente berichten

Nieuwe bepalingen bij verlenging pachtovereenkomst altijd geldig?

Woensdag 05 december 2018 (Agrarisch)
Een landbouwer pachtte al enige jaren een perceel grond door middel van geliberaliseerde pachtovereenkomsten. Hierin stond steeds vermeld dat er geen productie- en toeslagrechten overgingen van verpachter na... Lees verder >

Fosfaatrechten, voor welk jongvee?

Dinsdag 04 december 2018 (Agrarisch)
Bedrijven met rundvee moeten in zijn algemeenheid fosfaatrechten hebben voor de diercategorieën 100 (melk- en kalfkoeien), 101 (jongvee jonger dan 1 jaar voor de melkveehouderij, en vrouwelijke opfokkal... Lees verder >

OOvB inspiratiesessie voor horecaondernemers

Dinsdag 04 december 2018 (OOvB Nieuws)

De OOvB inspiratieavond voor horecaondernemers in Hotel van der Valk te Cuijk heeft gisteren met succes plaatsgevonden. De opkomst was prachtig! Veel geïnteresseerde horecamensen zijn op onze uitnodi... Lees verder >

Handhaving fosfaatrechtenstelsel

Donderdag 29 november 2018 (Agrarisch)
De Minister van LNV is in een kamerbrief ingegaan op de handhaving van het fosfaatrechtenstelsel.Proces van handhavingOndernemers mogen niet meer fosfaat met melkvee produceren dan het op hun bedrijf rustend... Lees verder >
Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief