Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Aftrek huurkosten woning van de ondernemer! Hoe zit het met de DGA?

Dinsdag 13 september 2016

Vorige maand heeft de Hoge Raad beslist dat een ondernemer met een huurwoning de gehele huur als bedrijfskosten in aftrek mag brengen. Voorwaarde is dat de ondernemer de woning voor tenminste 10% voor zakelijke doeleinden gebruikt. Afhankelijk van het totale bewoonbare oppervlakte van de woning kan een ruime werkkamer in huis dus tot een grote aftrekpost leiden. Tegenover de aftrekpost staat een bijtelling voor privé-gebruik van de woning, deze bedraagt in de meeste situaties 1,85% van de WOZ-waarde van de woning.

Voorbeeld:
Bij een huur van € 850 per maand en een WOZ-waarde van de woning van € 200.000 is de aftrekpost:

Huurkosten per jaar 12 x € 850 10.200
Bijtelling privé-gebruik 1,85% van  € 200.000= 3.700 -/-
Aftrekbaar bedrag 6.500


De uitspraak geldt echter alleen voor ondernemers met een huurwoning die ondernemer zijn voor de inkomstenbelasting door middel van bijvoorbeeld een eenmanszaak of VOF. Bovendien komen reeds bestaande situaties niet in aanmerking voor toepassing van deze aftrekpost. Tenzij het zakelijke gebruik van de woning voorheen minder dan 10% bedroeg en op enig moment 10% of meer gaat bedragen.

Situatie DGA
Een DGA met een huurwoning heeft helaas geen recht op de genoemde aftrekpost. Hij/zij is in loondienst bij zijn/haar eigen B.V. en kan slechts het zakelijke gebruik van de huurwoning doorbelasten aan de B.V. Fiscaal wordt deze doorbelasting aangemerkt als huur. Meestal zal het gaan om een zogenoemde onzelfstandige werkruimte (zonder eigen ingang en sanitaire voorzieningen). In dat geval is de huur aftrekbaar bij de B.V., maar ook als loon belast bij de DGA in privé. Per saldo is daarmee over het algemeen nauwelijks of geen fiscaal voordeel te behalen.

BTW-voordeel bij eigen woning
De fiscale regelingen omtrent werkruimte in een eigen woning i.p.v. een huurwoning wijken voor zowel de ondernemer als de DGA af van voorgaande. Het voert te ver om hierop in dit artikel nader in te gaan. Wel kan ik u meegeven dat er bij nieuwbouw of verbouwing van de eigen woning inclusief werkruimte in of nabij de woning BTW-voordelen zijn te behalen. Dit geldt voor zowel de zogenoemde zelfstandige als onzelfstandige werkruimte. Neem in voorkomende gevallen gerust contact op met onze adviseurs voor een deskundig advies.

Lees ook: Wiebes heft verschil tussen ondernemer en DGA in een huurwoning op!

< Terug

Meest recente berichten

Grond telt niet mee voor de fosfaatruimte

Vrijdag 23 augustus 2019 (Agrarisch)
Een melkveehouder had in 2015 een gras op stam overeenkomst afgesloten met een stichting Provinciaal Landschap, waarbij hij het gras van ongeveer 20 ha natuurlijk grasland kocht. De stichting had de percelen... Lees verder >

Pacht vereist bedrijfsmatige uitoefening van landbouw

Vrijdag 23 augustus 2019 (Agrarisch)
Bij de wijziging van het pachtrecht in 2007 is het zogenaamde bedrijfsmatigheidsvereiste ingevoerd. Dit houdt in dat het gepachte bedrijfsmatig moet worden gebruikt ter uitoefening van landbouw. In pachtkwes... Lees verder >

Beroep en overmacht directe betalingen GLB

Dinsdag 20 augustus 2019 (Agrarisch)
Bij de directe betalingen GLB moet men zich houden aan de voorwaarden om volledige betaling te ontvangen. Men kan een beroep doen op overmacht wanneer door extreme omstandigheden niet aan alle voorwaarden ka... Lees verder >

Randvoorwaardenkorting voor onjuiste bespuiting door loonwerker

Donderdag 15 augustus 2019 (Agrarisch)
Een landbouwer werd met 20% gekort op zijn bedrijfstoeslag, omdat een toezichthouder van het waterschap had geconstateerd dat een door de landbouwer ingeschakelde loonwerker het gewasbeschermingsmiddel glyfo... Lees verder >
Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief