Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Aftrek huurkosten woning van de ondernemer! Hoe zit het met de DGA?

Dinsdag 13 september 2016

Vorige maand heeft de Hoge Raad beslist dat een ondernemer met een huurwoning de gehele huur als bedrijfskosten in aftrek mag brengen. Voorwaarde is dat de ondernemer de woning voor tenminste 10% voor zakelijke doeleinden gebruikt. Afhankelijk van het totale bewoonbare oppervlakte van de woning kan een ruime werkkamer in huis dus tot een grote aftrekpost leiden. Tegenover de aftrekpost staat een bijtelling voor privé-gebruik van de woning, deze bedraagt in de meeste situaties 1,85% van de WOZ-waarde van de woning.

Voorbeeld:
Bij een huur van € 850 per maand en een WOZ-waarde van de woning van € 200.000 is de aftrekpost:

Huurkosten per jaar 12 x € 850 10.200
Bijtelling privé-gebruik 1,85% van  € 200.000= 3.700 -/-
Aftrekbaar bedrag 6.500


De uitspraak geldt echter alleen voor ondernemers met een huurwoning die ondernemer zijn voor de inkomstenbelasting door middel van bijvoorbeeld een eenmanszaak of VOF. Bovendien komen reeds bestaande situaties niet in aanmerking voor toepassing van deze aftrekpost. Tenzij het zakelijke gebruik van de woning voorheen minder dan 10% bedroeg en op enig moment 10% of meer gaat bedragen.

Situatie DGA
Een DGA met een huurwoning heeft helaas geen recht op de genoemde aftrekpost. Hij/zij is in loondienst bij zijn/haar eigen B.V. en kan slechts het zakelijke gebruik van de huurwoning doorbelasten aan de B.V. Fiscaal wordt deze doorbelasting aangemerkt als huur. Meestal zal het gaan om een zogenoemde onzelfstandige werkruimte (zonder eigen ingang en sanitaire voorzieningen). In dat geval is de huur aftrekbaar bij de B.V., maar ook als loon belast bij de DGA in privé. Per saldo is daarmee over het algemeen nauwelijks of geen fiscaal voordeel te behalen.

BTW-voordeel bij eigen woning
De fiscale regelingen omtrent werkruimte in een eigen woning i.p.v. een huurwoning wijken voor zowel de ondernemer als de DGA af van voorgaande. Het voert te ver om hierop in dit artikel nader in te gaan. Wel kan ik u meegeven dat er bij nieuwbouw of verbouwing van de eigen woning inclusief werkruimte in of nabij de woning BTW-voordelen zijn te behalen. Dit geldt voor zowel de zogenoemde zelfstandige als onzelfstandige werkruimte. Neem in voorkomende gevallen gerust contact op met onze adviseurs voor een deskundig advies.

Lees ook: Wiebes heft verschil tussen ondernemer en DGA in een huurwoning op!

< Terug

Meest recente berichten

Gunstige regeling scholier mogelijkheid om tijdelijk extra personeel aan te trekken

Dinsdag 18 juni 2019 (Ondernemersnieuws)

De uitslagen van de eindexamens zijn binnen. Scholieren willen nu graag geld verdienen met een bijbaantje. Wist u dat u voor scholieren en studenten met een vakantiebaan de zogenaamde scholieren- en stude... Lees verder >

Door schaarste trekken werkgevers de portemonnee

Dinsdag 18 juni 2019 (Ondernemersnieuws)

Vier op de vijf werkgevers (79%) ondervinden problemen bij het werven van personeel door de krappe arbeidsmarkt. In 2017 had 70% van de werkgevers problemen met het vervullen van vacatures.

Lees verder >

Mobiliteitsalliantie doet voorstellen voor beter bereikbaar Nederland

Dinsdag 18 juni 2019 (Ondernemersnieuws)

De capaciteit van het Nederlandse wegennet en openbaar vervoer is onvoldoende om de stijgende vraag naar mobiliteit op te vangen. Om te voorkomen dat Nederland in de komende jaren vastloopt, moet de mobil... Lees verder >

Branchesignalering duurzame horeca: "belangrijke ontwikkelingen en praktische tips"

Dinsdag 18 juni 2019 (Ondernemersnieuws)

Duurzaamheid is een belangrijk thema binnen de horeca. De ervaring van de leden van de Branche-expertgroep Horeca binnen onze netwerkorganisatie SRA, is dat veel banken alleen tot financiering bereid zijn... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief