Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Afwijzing subsidie of toeslag jonge agrariër? Overweeg in bezwaar te gaan: de aanhouder wint regelmatig!!

Dinsdag 19 februari 2019

Een recente uitspraak is ook zo’n voorbeeld. Twee jonge agrariërs werken samen in een VOF. In het kader van betalingsrechten vraagt één van de twee ‘de toeslag aan jonge landbouwers’ aan. RVO wijst de aanvraag af, omdat in de inschrijving bij de Kamer van Koophandel staat dat beide vennoten onbeperkt bevoegd zijn om belangrijke besluiten en handelingen te verrichten voor de VOF.

RVO heeft de formele regels toegepast. Namelijk dat een jonge landbouwer blokkerende zeggenschap moet hebben als voorwaarde. Dit geldt ook in een situatie als er een samenwerkingsverband met ouders is. Maar in dit specifieke geval is het een samenwerking tussen broers waarbij beide broers samen voldoen aan de criteria voor jonge landbouwers.

Toch bleef RVO halsstarrig en wilde geen extra bedragen toekennen in het kader van de jonge landbouwer toeslag op betalingsrechten.

Het ‘gezond boerenverstand’ heeft in dit voorbeeld gezegevierd. Er is bezwaar gemaakt en de hoogste rechter heeft er voor gezorgd dat er is over gegaan op uitkering van de extra bedragen.

Leerpunt : niet zo maar akkoord gaan met een afwijzing door RVO als het gezond boerenverstand u iets anders influistert!

 

< Terug

Meest recente berichten

Extern salderen weer mogelijk na vervallen PAS

Donderdag 13 juni 2019 (Agrarisch)
De Raad van State oordeelde op 29 mei jl. dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) ongeschikt is als instrument om vergunningen te verlenen op grond van de Wet natuurbescherming. Als gevolg van die uitspraak ... Lees verder >

Boete vanwege niet voldoen aan mestverwerkingsplicht

Donderdag 13 juni 2019 (Agrarisch)
Bedrijven met een fosfaatoverschot moeten voldoen aan de mestverwerkingsplicht. Hierop gelden een aantal uitzonderingen. Een uitzondering is dat het gehele fosfaatoverschot geheel en rechtstreeks, blijkens e... Lees verder >

Afroming overdracht fosfaatrechten per 13 juni naar 20%

Woensdag 12 juni 2019 (Agrarisch)
Het afromingspercentage bij de overdracht van fosfaatrechten wordt per 13 juni 2019 tijdelijk verhoogd naar 20%. De wetswijziging daartoe is op 12 juni gepubliceerd in het Staatsblad. Doel van de verhoging i... Lees verder >

Flightdag - Golf Club The Duke

Vrijdag 07 juni 2019 (OOvB Nieuws)

Afgelopen woensdag 5 juni heeft onze flightdag op golf Club The Duke plaatsgevonden. Deze dag organiseerden we samen met IVS installatietechniek. Beiden hebben relaties uitgenodigd en zo kwamen we op een ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief