Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Afwijzing subsidie of toeslag jonge agrariër? Overweeg in bezwaar te gaan: de aanhouder wint regelmatig!!

Dinsdag 19 februari 2019

Een recente uitspraak is ook zo’n voorbeeld. Twee jonge agrariërs werken samen in een VOF. In het kader van betalingsrechten vraagt één van de twee ‘de toeslag aan jonge landbouwers’ aan. RVO wijst de aanvraag af, omdat in de inschrijving bij de Kamer van Koophandel staat dat beide vennoten onbeperkt bevoegd zijn om belangrijke besluiten en handelingen te verrichten voor de VOF.

RVO heeft de formele regels toegepast. Namelijk dat een jonge landbouwer blokkerende zeggenschap moet hebben als voorwaarde. Dit geldt ook in een situatie als er een samenwerkingsverband met ouders is. Maar in dit specifieke geval is het een samenwerking tussen broers waarbij beide broers samen voldoen aan de criteria voor jonge landbouwers.

Toch bleef RVO halsstarrig en wilde geen extra bedragen toekennen in het kader van de jonge landbouwer toeslag op betalingsrechten.

Het ‘gezond boerenverstand’ heeft in dit voorbeeld gezegevierd. Er is bezwaar gemaakt en de hoogste rechter heeft er voor gezorgd dat er is over gegaan op uitkering van de extra bedragen.

Leerpunt : niet zo maar akkoord gaan met een afwijzing door RVO als het gezond boerenverstand u iets anders influistert!

 

< Terug

Meest recente berichten

Grond telt niet mee voor de fosfaatruimte

Vrijdag 23 augustus 2019 (Agrarisch)
Een melkveehouder had in 2015 een gras op stam overeenkomst afgesloten met een stichting Provinciaal Landschap, waarbij hij het gras van ongeveer 20 ha natuurlijk grasland kocht. De stichting had de percelen... Lees verder >

Pacht vereist bedrijfsmatige uitoefening van landbouw

Vrijdag 23 augustus 2019 (Agrarisch)
Bij de wijziging van het pachtrecht in 2007 is het zogenaamde bedrijfsmatigheidsvereiste ingevoerd. Dit houdt in dat het gepachte bedrijfsmatig moet worden gebruikt ter uitoefening van landbouw. In pachtkwes... Lees verder >

Beroep en overmacht directe betalingen GLB

Dinsdag 20 augustus 2019 (Agrarisch)
Bij de directe betalingen GLB moet men zich houden aan de voorwaarden om volledige betaling te ontvangen. Men kan een beroep doen op overmacht wanneer door extreme omstandigheden niet aan alle voorwaarden ka... Lees verder >

Randvoorwaardenkorting voor onjuiste bespuiting door loonwerker

Donderdag 15 augustus 2019 (Agrarisch)
Een landbouwer werd met 20% gekort op zijn bedrijfstoeslag, omdat een toezichthouder van het waterschap had geconstateerd dat een door de landbouwer ingeschakelde loonwerker het gewasbeschermingsmiddel glyfo... Lees verder >
Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief