Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Alsnog compensatie voor zwangere zelfstandigen

Dinsdag 01 augustus 2017

Ondernemers die tussen 2004 en 2008 zwanger waren, hadden destijds geen recht op een zwangerschapsuitkering. Tot 1 augustus 2004 kon men een beroep doen op de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (WAZ) en vanaf 4 juni 2008 op de Wet zwangerschaps- en bevallingsuitkering zelfstandigen (Wet ZEZ). In de tussenliggende periode bestond geen uitkeringsmogelijkheid.

Een aantal vrouwelijke zelfstandigen was het hiermee niet mee eens. Zij startten een procedure tegen de Staat en vroegen in het kader daarvan in 2015 alsnog een WAZ-uitkering aan bij het Uwv. Deze weigerde de aangevraagde uitkeringen.

Onlangs is er duidelijkheid gekomen in deze zaak. De Centrale Raad van Beroep, de hoogste rechter in deze, oordeelde dat het Uwv ten onrechte heeft geweigerd vrouwelijke zelfstandigen in aanmerking te brengen voor een zwangerschaps- en bevallingsuitkering. De vrouwelijke zelfstandigen moet alsnog een passende compensatie worden geboden, aangezien zij op grond van het VN-Vrouwenverdrag recht hebben op enige vorm van bevallingsverlof met behoud van (een zeker) inkomen.

Deze uitspraak betekent dat vrouwelijke zelfstandigen (en meewerkende echtgenoten) die tussen 2004 en 2008 zwanger waren (mogelijk) met terugwerkende kracht een aanvraag voor een zwangerschapsuitkering kunnen indienen.

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Alsnog compensatie voor zwangere zelfstandigen

< Terug

Meest recente berichten

Grond telt niet mee voor de fosfaatruimte

Vrijdag 23 augustus 2019 (Agrarisch)
Een melkveehouder had in 2015 een gras op stam overeenkomst afgesloten met een stichting Provinciaal Landschap, waarbij hij het gras van ongeveer 20 ha natuurlijk grasland kocht. De stichting had de percelen... Lees verder >

Pacht vereist bedrijfsmatige uitoefening van landbouw

Vrijdag 23 augustus 2019 (Agrarisch)
Bij de wijziging van het pachtrecht in 2007 is het zogenaamde bedrijfsmatigheidsvereiste ingevoerd. Dit houdt in dat het gepachte bedrijfsmatig moet worden gebruikt ter uitoefening van landbouw. In pachtkwes... Lees verder >

Beroep en overmacht directe betalingen GLB

Dinsdag 20 augustus 2019 (Agrarisch)
Bij de directe betalingen GLB moet men zich houden aan de voorwaarden om volledige betaling te ontvangen. Men kan een beroep doen op overmacht wanneer door extreme omstandigheden niet aan alle voorwaarden ka... Lees verder >

Randvoorwaardenkorting voor onjuiste bespuiting door loonwerker

Donderdag 15 augustus 2019 (Agrarisch)
Een landbouwer werd met 20% gekort op zijn bedrijfstoeslag, omdat een toezichthouder van het waterschap had geconstateerd dat een door de landbouwer ingeschakelde loonwerker het gewasbeschermingsmiddel glyfo... Lees verder >
Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief