Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Alsnog compensatie voor zwangere zelfstandigen

Dinsdag 01 augustus 2017

Ondernemers die tussen 2004 en 2008 zwanger waren, hadden destijds geen recht op een zwangerschapsuitkering. Tot 1 augustus 2004 kon men een beroep doen op de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (WAZ) en vanaf 4 juni 2008 op de Wet zwangerschaps- en bevallingsuitkering zelfstandigen (Wet ZEZ). In de tussenliggende periode bestond geen uitkeringsmogelijkheid.

Een aantal vrouwelijke zelfstandigen was het hiermee niet mee eens. Zij startten een procedure tegen de Staat en vroegen in het kader daarvan in 2015 alsnog een WAZ-uitkering aan bij het Uwv. Deze weigerde de aangevraagde uitkeringen.

Onlangs is er duidelijkheid gekomen in deze zaak. De Centrale Raad van Beroep, de hoogste rechter in deze, oordeelde dat het Uwv ten onrechte heeft geweigerd vrouwelijke zelfstandigen in aanmerking te brengen voor een zwangerschaps- en bevallingsuitkering. De vrouwelijke zelfstandigen moet alsnog een passende compensatie worden geboden, aangezien zij op grond van het VN-Vrouwenverdrag recht hebben op enige vorm van bevallingsverlof met behoud van (een zeker) inkomen.

Deze uitspraak betekent dat vrouwelijke zelfstandigen (en meewerkende echtgenoten) die tussen 2004 en 2008 zwanger waren (mogelijk) met terugwerkende kracht een aanvraag voor een zwangerschapsuitkering kunnen indienen.

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Alsnog compensatie voor zwangere zelfstandigen

< Terug

Meest recente berichten

Inschrijving handelsregister correct?

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)
In de praktijk komt het regelmatig voor dat de inschrij­ving van een bedrijf in het handelsregister bij de Ka­mer van Koophandel niet (meer) geheel juist is. Een juiste inschrijving is onder meer van... Lees verder >

Ook bij tegengestelde belangen bij pachter en verpachters draait het om de euro’s!

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)

De laatste weken is het opvallend hoe vaak nieuws voorbij komt over pacht van agrarische gronden. Daarbij gaat het bijna altijd over tegenstrijdige belangen, waarbij het uiteindelijk in de kern om de... Lees verder >

Wat is het weerstandsvermogen van uw bouwbedrijf?

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De Nederlands bouwnijverheid heeft een sterke periode achter de rug en de economische vooruitzichten zijn gunstig, zo verwachten ondernemers in de bouw. Zo wordt een gemiddelde omzetgroei voor 2019 voorzi... Lees verder >

Branchesignalering Horeca en btw: top 5 aandachtspunten 2019

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De btw-regels voor de horeca wijzigen regelmatig en leveren onduidelijkheden op. Er gaat nogal eens iets fout bij de verrekening, facturatie of vooraftrek van de btw. De Belastingdienst is er extra alert ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief