Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Alternatief peilmoment in fosfaatreductieplan voor vleesveebedrijven

Donderdag 23 maart 2017

De staatssecretaris van Economische Zaken heeft besloten een alternatief peilmoment in het fosfaatreductieplan op te nemen voor niet-melkproducerende bedrijven (vleesveebedrijven). Voor een deel van deze bedrijven valt de peildatum 15 december 2016 onbedoeld zwaar uit. Deze peildatum heeft volgens de staatssecretaris vooral gevolgen voor vetweiderijen, mesterijen, zoogkoeienhouderijen, jongvee-opfokbedrijven, en in het inscharen en verplaatsen van runderen naar andere bedrijven (bijvoorbeeld naar terreinbeherende organisaties). De peildatum 15 december 2016 geeft voor die bedrijven geen reëel beeld van het aantal runderen dat gedurende het jaar wordt gehouden.

De regeling wordt daarom gewijzigd. Het gemiddeld aantal GVE waarboven de niet-melkproducerende bedrijven een geldsom opgelegd kunnen krijgen in de maanden april, juni, augustus, oktober en december 2017, mag ten hoogste gelijk zijn aan het aantal GVE’s op 15 december 2016 of het gemiddeld aantal GVE’s in de desbetreffende maand in 2016 (maandreferentie). RVO.nl zal bij het berekenen van de op te leggen geldsom uitgaan van de voor de ondernemer meest gunstige situatie. Met deze voorziening wordt er volgens de staatssecretaris meer rekening gehouden met het normale jaarlijkse productieverloop op vleesveebedrijven.


De aangepaste regeling is nog niet officieel vastgesteld.

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Alternatief peilmoment in fosfaatreductieplan voor vleesveebedrijven

< Terug

Meest recente berichten

Inschrijving handelsregister correct?

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)
In de praktijk komt het regelmatig voor dat de inschrij­ving van een bedrijf in het handelsregister bij de Ka­mer van Koophandel niet (meer) geheel juist is. Een juiste inschrijving is onder meer van... Lees verder >

Ook bij tegengestelde belangen bij pachter en verpachters draait het om de euro’s!

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)

De laatste weken is het opvallend hoe vaak nieuws voorbij komt over pacht van agrarische gronden. Daarbij gaat het bijna altijd over tegenstrijdige belangen, waarbij het uiteindelijk in de kern om de... Lees verder >

Wat is het weerstandsvermogen van uw bouwbedrijf?

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De Nederlands bouwnijverheid heeft een sterke periode achter de rug en de economische vooruitzichten zijn gunstig, zo verwachten ondernemers in de bouw. Zo wordt een gemiddelde omzetgroei voor 2019 voorzi... Lees verder >

Branchesignalering Horeca en btw: top 5 aandachtspunten 2019

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De btw-regels voor de horeca wijzigen regelmatig en leveren onduidelijkheden op. Er gaat nogal eens iets fout bij de verrekening, facturatie of vooraftrek van de btw. De Belastingdienst is er extra alert ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief