Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Angst om grotere online platforms

Dinsdag 18 december 2018

De digitale ontwikkeling laat zien dat platforms steeds belangrijker worden. Bol.com biedt al enige tijd de mogelijkheid aan andere aanbieders om ook via het succesvolle platform te verkopen, en ook platforms als Alibaba lijken niet te stoppen in hun razendsnelle groei.

Hoewel deze ontwikkelingen een prijsgunstig effect lijken te hebben, zorgt het ook voor onrust en argwaan bij veel consumenten. Zo maakt zo’n 60% van de Nederlanders zich zorgen over hun privacy met de toenemende macht van de platforms. Zo’n 25% denkt expliciet dat platformbedrijven het minder nauw nemen met de privacy-veiligheid dan gewone bedrijven. Ook neemt de angst toe dat een steeds kleinere groep bedrijven steeds meer invloed krijgt in de samenleving.

Ondanks deze angst, ziet de Nederlandse consument ook voordelen. Het zoeken naar producten en of diensten wordt gemakkelijker. Ook heeft de consument het idee dat de prijzen lager zijn door de platforms dan wanneer individueel aangeboden bij tal van online winkels. Een meerderheid van de Nederlandse consumenten is wel van mening dat er strenger toezicht en regelgeving dient te komen voor de steeds machtiger wordende platforms.

< Terug

Meest recente berichten

Grond telt niet mee voor de fosfaatruimte

Vrijdag 23 augustus 2019 (Agrarisch)
Een melkveehouder had in 2015 een gras op stam overeenkomst afgesloten met een stichting Provinciaal Landschap, waarbij hij het gras van ongeveer 20 ha natuurlijk grasland kocht. De stichting had de percelen... Lees verder >

Pacht vereist bedrijfsmatige uitoefening van landbouw

Vrijdag 23 augustus 2019 (Agrarisch)
Bij de wijziging van het pachtrecht in 2007 is het zogenaamde bedrijfsmatigheidsvereiste ingevoerd. Dit houdt in dat het gepachte bedrijfsmatig moet worden gebruikt ter uitoefening van landbouw. In pachtkwes... Lees verder >

Beroep en overmacht directe betalingen GLB

Dinsdag 20 augustus 2019 (Agrarisch)
Bij de directe betalingen GLB moet men zich houden aan de voorwaarden om volledige betaling te ontvangen. Men kan een beroep doen op overmacht wanneer door extreme omstandigheden niet aan alle voorwaarden ka... Lees verder >

Randvoorwaardenkorting voor onjuiste bespuiting door loonwerker

Donderdag 15 augustus 2019 (Agrarisch)
Een landbouwer werd met 20% gekort op zijn bedrijfstoeslag, omdat een toezichthouder van het waterschap had geconstateerd dat een door de landbouwer ingeschakelde loonwerker het gewasbeschermingsmiddel glyfo... Lees verder >
Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief