Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Antibioticagebruik in tien jaar met 64% afgenomen

Donderdag 11 juli 2019

Het antibioticagebruik in de veehouderij is volgens de jaarrapportage over 2018 van de Stichting Diergeneesmiddelenautoriteit (SDa) ten opzichte van het referentiejaar 2009 met 63,8% afgenomen. Tussen 2009 en 2018 bedraagt de daling in de kalversector 44%, in de melkveehouderij 47%, in de varkenshouderij 58% en in de vleeskuikensectorij 68%. Ook de kalkoensector laat een sterk dalende trend zien.

Het antibioticagebruik is in 2018 gemiddeld genomen licht gedaald, maar bevindt zich volgens de SDa feitelijk al enige jaren nagenoeg op hetzelfde niveau.

Het merendeel van de bedrijven is in staat gebleken het gebruik over een langere periode binnen de gestelde streefwaarde te houden. Maar het aantal bedrijven met een relatief hoog antibioticagebruik is niet substantieel afgenomen. De SDa stelt dat op deze bedrijven het risico op het ontstaan van antibioticaresistentie het grootst is en dat tevens hier de grootste stappen te maken zijn om het antibioticagebruik te reduceren. De SDa dringt erop aan het beleid specifiek op deze bedrijven te richten.

De Minister van LNV onderschrijft de constateringen van de SDa. Ze is positief over de daling van het gebruik, maar ziet ook dat er nog een flinke opgave ligt voor reductie van het gebruik op de hoog-gebruikende bedrijven. Blijvende aandacht van sectoren en dierenartsen is vereist om deze bedrijven concreet te helpen om hun antibioticagebruik te verlagen. Dit vergt een maatwerk aanpak per sector. De minister is met de verschillende sectoren in gesprek over deze aanpak en maakt met hen afspraken over sectorspecifieke reductiedoelstellingen voor de vermindering van het aantal hoog-gebruikende bedrijven.

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Antibioticagebruik in tien jaar met 64% afgenomen

< Terug

Meest recente berichten

Afwijzing betalingsrechten o.b.v. N-code percelen wordt niet herzien

Donderdag 18 juli 2019 (Agrarisch)
Percelen met een bepaald natuurbeheertype werden in het stelsel van betalingsrechten aanvankelijk uitgesloten voor de toekenning en uitbetaling van betalingsrechten. In juli 2017 oordeelde het College van Be... Lees verder >

Duurzaam investeren, de belastingdienst betaalt mee!

Donderdag 18 juli 2019 (Ondernemersnieuws)

Wanneer u als horecaondernemer uw bedrijf wilt verduurzamen is het mogelijk gebruik te maken van een aantal fiscale faciliteiten. Wat u dit kan opleveren en waar u aan moet denken?

Lees verder >

Handelsspanningen voorbode voor verdere renteverlaging

Donderdag 18 juli 2019 (Ondernemersnieuws)

Met de toenemende gevolgen van de handels’oorlog’ tussen China en de VS en de verlaging van de industriële productie, laten economen hun zorgen de vrije loop.

Lees verder >

Domeinnaamfraude? Let op!

Donderdag 18 juli 2019 (Ondernemersnieuws)

Het zou zomaar kunnen dat je een telefoontje krijgt (of email) met het verzoek een domeinnaam te registreren van je bedrijf. Dit omdat een andere partij belangstelling heeft getoond in dezelfde domeinnaam... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief