Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Antibioticagebruik in tien jaar met 64% afgenomen

Donderdag 11 juli 2019

Het antibioticagebruik in de veehouderij is volgens de jaarrapportage over 2018 van de Stichting Diergeneesmiddelenautoriteit (SDa) ten opzichte van het referentiejaar 2009 met 63,8% afgenomen. Tussen 2009 en 2018 bedraagt de daling in de kalversector 44%, in de melkveehouderij 47%, in de varkenshouderij 58% en in de vleeskuikensectorij 68%. Ook de kalkoensector laat een sterk dalende trend zien.

Het antibioticagebruik is in 2018 gemiddeld genomen licht gedaald, maar bevindt zich volgens de SDa feitelijk al enige jaren nagenoeg op hetzelfde niveau.

Het merendeel van de bedrijven is in staat gebleken het gebruik over een langere periode binnen de gestelde streefwaarde te houden. Maar het aantal bedrijven met een relatief hoog antibioticagebruik is niet substantieel afgenomen. De SDa stelt dat op deze bedrijven het risico op het ontstaan van antibioticaresistentie het grootst is en dat tevens hier de grootste stappen te maken zijn om het antibioticagebruik te reduceren. De SDa dringt erop aan het beleid specifiek op deze bedrijven te richten.

De Minister van LNV onderschrijft de constateringen van de SDa. Ze is positief over de daling van het gebruik, maar ziet ook dat er nog een flinke opgave ligt voor reductie van het gebruik op de hoog-gebruikende bedrijven. Blijvende aandacht van sectoren en dierenartsen is vereist om deze bedrijven concreet te helpen om hun antibioticagebruik te verlagen. Dit vergt een maatwerk aanpak per sector. De minister is met de verschillende sectoren in gesprek over deze aanpak en maakt met hen afspraken over sectorspecifieke reductiedoelstellingen voor de vermindering van het aantal hoog-gebruikende bedrijven.

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Antibioticagebruik in tien jaar met 64% afgenomen

< Terug

Meest recente berichten

Isoleren woning? Vanaf 2 september 2019 subsidie mogelijk!

Vrijdag 13 september 2019 (Ondernemersnieuws)

Bent u eigenaar en tevens bewoner van een woning en wilt u deze isoleren, dan komt u mogelijk in aanmerking voor een nieuwe subsidieregeling. Deze subsidie, de subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH),... Lees verder >

De gespannen arbeidsmarkt, ook in de horeca!

Vrijdag 13 september 2019 (Ondernemersnieuws)

In het 2e kwartaal 2019 is de vraag naar personeel verder toegenomen. Uit onderzoek is gebleken dat per 100 werklozen 93 vacatures openstaan, over het 1e kwartaal was dit nog 88 vacatures per honderd werk... Lees verder >

Bent u al voorbereid op de Wet arbeidsmarkt in balans?

Vrijdag 13 september 2019 (Ondernemersnieuws)

Op 1 januari 2020 treedt de Wet arbeidsmarkt in balans in werking. Bent u al voorbereid? In deze bijdrage treft u enkele onderwerpen aan waar u rekening mee moet gaan houden.

Lees verder >

Vanggewas na maïs op zand- en lössgrond

Donderdag 12 september 2019 (Agrarisch)
Op zand- en lössgrond is het verplicht na de teelt van maïs een vanggewas te telen. Er zijn de volgende mogelijkheden om aan deze verplichting te voldoen: onderzaai van gras kort na het zaaien van ... Lees verder >
Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief