Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Arbeidsongeval: aansprakelijkheid voor uitzendkrachten

Woensdag 15 juni 2016

Een werknemer (vrachtwagenchauffeur) in dienst van een uitzendbureau wordt uitgeleend aan bedrijf X. Hij draagt tijdens zijn werk geen veiligheidsschoenen. In Spanje krijgt hij een arbeidsongeval bij het lossen van de vrachtwagen en ontstaat er letsel aan zijn voet. Is het uitzendbureau of bedrijf X (de werkgever) aansprakelijk?

Het Hof ’s-Hertogenbosch oordeelde onlangs dat bedrijf X (de werkgever) aansprakelijk is. Omdat het hier gaat om een uitzendkracht kwam ook de vraag aan de orde of het uitzendbureau of bedrijf X veiligheidsschoenen had moeten verstrekken aan de vrachtwagenchauffeur. De rechter oordeelt dat bedrijf X veiligheidsschoenen moet verstrekken als het uitzendbureau dat niet doet. Bedrijf X heeft daarom onvoldoende veiligheidsmaateregelen getroffen om te voorkomen dat de vrachtwagenchauffeur schade zou lijden in de uitoefening van zijn werkzaamheden. Dat het gaat om een zeer ervaren internationaal vrachtwagenchauffeur doet niet ter zake.

Bedrijf X moest er verder rekening mee houden dat werknemers wel eens nalaten de voorzichtigheid in acht te nemen. Met andere woorden, bedrijf X is aansprakelijk voor de schade van de werknemer en niet het uitzendbureau.

Houd er dus rekening mee dat ook bij uitzendkrachten je als werkgever een vergaande aansprakelijkheid hebt!

Dit blijkt ook uit de uitspraak van de Kantonrechter Eindhoven, waarin een werknemer in strijd met instructies het bedrijfsterrein wilde verlaten door over een hek te klimmen. De werkgever was aansprakelijk voor de schade als gevolg van de daarbij opgetreden val. Verder bleek in de procedure nog dat de werkgever niet aan haar verplichting had voldaan om op grond van de cao voor het Beroepsgoederenvervoer een ongevallenverzekering af te sluiten. De werkgever bleek onverzekerd en moet dus zelf de schade aan de uitzendkracht vergoeden.

Het komt (helaas) met enige regelmaat voor dat er een bedrijfsongeval plaats vindt. Zorg er daarom voor dat u de juiste maatregelen treft om aansprakelijkheid achteraf te voorkomen.

< Terug

Meest recente berichten

Inschrijving handelsregister correct?

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)
In de praktijk komt het regelmatig voor dat de inschrij­ving van een bedrijf in het handelsregister bij de Ka­mer van Koophandel niet (meer) geheel juist is. Een juiste inschrijving is onder meer van... Lees verder >

Ook bij tegengestelde belangen bij pachter en verpachters draait het om de euro’s!

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)

De laatste weken is het opvallend hoe vaak nieuws voorbij komt over pacht van agrarische gronden. Daarbij gaat het bijna altijd over tegenstrijdige belangen, waarbij het uiteindelijk in de kern om de... Lees verder >

Wat is het weerstandsvermogen van uw bouwbedrijf?

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De Nederlands bouwnijverheid heeft een sterke periode achter de rug en de economische vooruitzichten zijn gunstig, zo verwachten ondernemers in de bouw. Zo wordt een gemiddelde omzetgroei voor 2019 voorzi... Lees verder >

Branchesignalering Horeca en btw: top 5 aandachtspunten 2019

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De btw-regels voor de horeca wijzigen regelmatig en leveren onduidelijkheden op. Er gaat nogal eens iets fout bij de verrekening, facturatie of vooraftrek van de btw. De Belastingdienst is er extra alert ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief