Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Arbowet nog lang niet duidelijk voor veel ondernemers

Donderdag 16 augustus 2018

Sinds 1 juli is er de nieuwe arbowet definitief van kracht. Ondanks het overgangsjaar blijkt dat nog steeds veel ondernemers niet precies weten wat dat voor hen inhoudt.

De wet verplicht het ondernemers om preventieve maatregelen te treffen om uitval van werknemers te voorkomen. Daarbij is het noodzakelijk dat ook kleinere bedrijven een overeenkomst sluiten met een arbodienst of een bedrijfsarts. Voor ondernemers van kleinere organisaties is dat een flinke stap. Dankzij de persoonlijke betrokkenheid en de ‘ons kent ons’ situatie waren verzuimcijfers bij het kleinere MKB erg laag. Door de formalisering van het traject kan al snel een zakelijker en hardere opstelling ontstaan, zo is uitgesproken door ondernemers. Aan de andere kant pleiten werknemersbelangenbehartigers voor een situatie waarin de privacy van de werknemer optimaal beschermd wordt. Situaties waarbij de werkgever voor ‘arts’ speelt en een oordeel geeft over het al dan niet terecht verzuim, zijn daarmee over, aldus de werknemersvertegenwoordigers.

 Benieuwd wat de Arbowet precies inhoudt? Vraag ernaar bij uw OOvB relatiebeheerder.

< Terug

Meest recente berichten

Extern salderen weer mogelijk na vervallen PAS

Donderdag 13 juni 2019 (Agrarisch)
De Raad van State oordeelde op 29 mei jl. dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) ongeschikt is als instrument om vergunningen te verlenen op grond van de Wet natuurbescherming. Als gevolg van die uitspraak ... Lees verder >

Boete vanwege niet voldoen aan mestverwerkingsplicht

Donderdag 13 juni 2019 (Agrarisch)
Bedrijven met een fosfaatoverschot moeten voldoen aan de mestverwerkingsplicht. Hierop gelden een aantal uitzonderingen. Een uitzondering is dat het gehele fosfaatoverschot geheel en rechtstreeks, blijkens e... Lees verder >

Afroming overdracht fosfaatrechten per 13 juni naar 20%

Woensdag 12 juni 2019 (Agrarisch)
Het afromingspercentage bij de overdracht van fosfaatrechten wordt per 13 juni 2019 tijdelijk verhoogd naar 20%. De wetswijziging daartoe is op 12 juni gepubliceerd in het Staatsblad. Doel van de verhoging i... Lees verder >

Flightdag - Golf Club The Duke

Vrijdag 07 juni 2019 (OOvB Nieuws)

Afgelopen woensdag 5 juni heeft onze flightdag op golf Club The Duke plaatsgevonden. Deze dag organiseerden we samen met IVS installatietechniek. Beiden hebben relaties uitgenodigd en zo kwamen we op een ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief