Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Attentiepunten EA-vanggewassen

Dinsdag 19 juli 2016

Sommige landbouwers zullen na de oogst van gewassen een EA-vanggewas moeten telen om te voldoen aan de vergroeningsverplichtingen (ecologisch aandachtsgebied). Via de Gecombineerde opgave is al een planning opgegeven, maar de daadwerkelijke situatie kan hiervan afwijken. Ook worden er eisen gesteld aan de teelt. De volgende zaken zijn van belang:  • Het vanggewas moet vóór 1 oktober worden ingezaaid en minimaal tien weken op het perceel aanwezig zijn. Bij de teelt van gras als onderzaai in de hoofdteelt, moet het hoofdgewas uiterlijk 30 september geoogst worden.

  • De datum van het inzaaien van het vanggewas moet uiterlijk op de zaaidatum gemeld worden bij RVO.nl, indien deze afwijkt van de geplande datum in de Gecombineerde opgave. Bij een vanggewas als ondervrucht in het hoofdgewas, geldt de oogstdatum als zaaidatum van het vanggewas. Als de datum na inzaai of oogst van het hoofdgewas wordt gemeld, geldt de melddatum als startdatum van de 10-wekenttermijn.

  • Er moet voor gezorgd worden dat de bodem zichtbaar bedekt is met een vanggewas. De eis dat minimaal 75% van de aanbevolen hoeveelheid zaaizaad gebruikt moet worden is vervallen, maar geldt nog wel als alternatief. Het criterium ‘zichtbaar bedekt’ is echter nogal subjectief en kan bij controle leiden tot discussie. Het is daarom raadzaam om toch minimaal 75% van de aanbevolen hoeveelheid zaaizaad te gebruiken.

  • Tot en met 30 september kan er via de Gecombineerde opgave doorgegeven worden op welke opgegeven percelen er feitelijk een EA-vanggewas is ingezaaid. Er mag daarbij geen nieuw perceel worden opgegeven.

  • In veel gevallen is er in de Gecombineerde opgave een grotere EA- oppervlakte opgegeven dan men verplicht was. Indien een kleinere oppervlakte daadwerkelijk wordt ingezaaid met een EA-vanggewas, hoeft men dit niet door te geven. Wel moet ervoor gezorgd worden dat aan de 5%-verplichting wordt voldaan.

  • De mogelijkheid om eigen zaad of mengsels te gebruiken is vervallen. Het is niet toegestaan om de toegestane soorten voor EA zelf vrij te vermeerderen. Er zal daarom in alle gevallen aankoopbewijzen en etiketten overlegd moeten kunnen worden.

  • Het gebruik van meststoffen op het vanggewas is toegestaan. Bij inzaai van de groenbemester voor 1 september geldt onder voorwaarden een extra stikstofgebruiksnorm.

  • Het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen is tot en met 31 december niet toegestaan. Deze regel geldt niet voor de teelt van een vanggewas na de teelt van vlas of hennep, voor de teelt van een vanggewas in het kader van aaltjesbestrijding en voor gras als onderzaai in de hoofdteelt.


Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Attentiepunten EA-vanggewassen

< Terug

Meest recente berichten

Inschrijving handelsregister correct?

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)
In de praktijk komt het regelmatig voor dat de inschrij­ving van een bedrijf in het handelsregister bij de Ka­mer van Koophandel niet (meer) geheel juist is. Een juiste inschrijving is onder meer van... Lees verder >

Ook bij tegengestelde belangen bij pachter en verpachters draait het om de euro’s!

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)

De laatste weken is het opvallend hoe vaak nieuws voorbij komt over pacht van agrarische gronden. Daarbij gaat het bijna altijd over tegenstrijdige belangen, waarbij het uiteindelijk in de kern om de... Lees verder >

Wat is het weerstandsvermogen van uw bouwbedrijf?

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De Nederlands bouwnijverheid heeft een sterke periode achter de rug en de economische vooruitzichten zijn gunstig, zo verwachten ondernemers in de bouw. Zo wordt een gemiddelde omzetgroei voor 2019 voorzi... Lees verder >

Branchesignalering Horeca en btw: top 5 aandachtspunten 2019

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De btw-regels voor de horeca wijzigen regelmatig en leveren onduidelijkheden op. Er gaat nogal eens iets fout bij de verrekening, facturatie of vooraftrek van de btw. De Belastingdienst is er extra alert ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief