Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Attentiepunten inzaaien vanggewas voor vergroening

Donderdag 16 juli 2015

In het kader van de vergroening zullen sommige landbouwers na de oogst van gewassen een vanggewas moeten telen. Het is daarbij raadzaam om dit zoveel mogelijk te doen zoals in de Gecombineerde opgave is opgegeven. Voor de teelt van deze vanggewassen gelden een aantal eisen:  • Het vanggewas moet voor 1 oktober worden ingezaaid en minimaal tien weken op het perceel aanwezig zijn.

  • Het vanggewas moet uit een zadenmengsel van minimaal twee toegestane soorten bestaan. Er moet tenminste 75% van de aanbevolen hoeveelheid zaaizaad gebruikt worden.

  • Aankoopbewijzen en etiketten van het gebruikte zaaizaadmengsel moeten minimaal vijf jaar in de administratie bewaard worden. Bij het ontbreken van aankoopbewijzen en etiketten, bijvoorbeeld bij gebruik eigen zaaizaad, zal men zelf aannemelijk moeten maken dat er een mengsel van toegestane zaaizaden is gebruikt en dat er voldoende bladbedekking op het perceel aanwezig was.

  • Het gebruik van meststoffen op het vanggewas is toegestaan. Bij inzaai van de groenbemester voor 1 september geldt onder voorwaarden een extra stikstofgebruiksnorm (m.u.v. een groenbemester na de teelt van maïs).

  • Het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen is niet toegestaan, behalve bij de teelt van een vanggewas na de teelt van vlas of hennep.
     


Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Attentiepunten inzaaien vanggewas voor vergroening

< Terug

Meest recente berichten

Extern salderen weer mogelijk na vervallen PAS

Donderdag 13 juni 2019 (Agrarisch)
De Raad van State oordeelde op 29 mei jl. dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) ongeschikt is als instrument om vergunningen te verlenen op grond van de Wet natuurbescherming. Als gevolg van die uitspraak ... Lees verder >

Boete vanwege niet voldoen aan mestverwerkingsplicht

Donderdag 13 juni 2019 (Agrarisch)
Bedrijven met een fosfaatoverschot moeten voldoen aan de mestverwerkingsplicht. Hierop gelden een aantal uitzonderingen. Een uitzondering is dat het gehele fosfaatoverschot geheel en rechtstreeks, blijkens e... Lees verder >

Afroming overdracht fosfaatrechten per 13 juni naar 20%

Woensdag 12 juni 2019 (Agrarisch)
Het afromingspercentage bij de overdracht van fosfaatrechten wordt per 13 juni 2019 tijdelijk verhoogd naar 20%. De wetswijziging daartoe is op 12 juni gepubliceerd in het Staatsblad. Doel van de verhoging i... Lees verder >

Flightdag - Golf Club The Duke

Vrijdag 07 juni 2019 (OOvB Nieuws)

Afgelopen woensdag 5 juni heeft onze flightdag op golf Club The Duke plaatsgevonden. Deze dag organiseerden we samen met IVS installatietechniek. Beiden hebben relaties uitgenodigd en zo kwamen we op een ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief