Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Attentiepunten inzaaien vanggewas voor vergroening

Donderdag 16 juli 2015

In het kader van de vergroening zullen sommige landbouwers na de oogst van gewassen een vanggewas moeten telen. Het is daarbij raadzaam om dit zoveel mogelijk te doen zoals in de Gecombineerde opgave is opgegeven. Voor de teelt van deze vanggewassen gelden een aantal eisen:  • Het vanggewas moet voor 1 oktober worden ingezaaid en minimaal tien weken op het perceel aanwezig zijn.

  • Het vanggewas moet uit een zadenmengsel van minimaal twee toegestane soorten bestaan. Er moet tenminste 75% van de aanbevolen hoeveelheid zaaizaad gebruikt worden.

  • Aankoopbewijzen en etiketten van het gebruikte zaaizaadmengsel moeten minimaal vijf jaar in de administratie bewaard worden. Bij het ontbreken van aankoopbewijzen en etiketten, bijvoorbeeld bij gebruik eigen zaaizaad, zal men zelf aannemelijk moeten maken dat er een mengsel van toegestane zaaizaden is gebruikt en dat er voldoende bladbedekking op het perceel aanwezig was.

  • Het gebruik van meststoffen op het vanggewas is toegestaan. Bij inzaai van de groenbemester voor 1 september geldt onder voorwaarden een extra stikstofgebruiksnorm (m.u.v. een groenbemester na de teelt van maïs).

  • Het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen is niet toegestaan, behalve bij de teelt van een vanggewas na de teelt van vlas of hennep.
     


Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Attentiepunten inzaaien vanggewas voor vergroening

< Terug

Meest recente berichten

Inschrijving handelsregister correct?

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)
In de praktijk komt het regelmatig voor dat de inschrij­ving van een bedrijf in het handelsregister bij de Ka­mer van Koophandel niet (meer) geheel juist is. Een juiste inschrijving is onder meer van... Lees verder >

Ook bij tegengestelde belangen bij pachter en verpachters draait het om de euro’s!

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)

De laatste weken is het opvallend hoe vaak nieuws voorbij komt over pacht van agrarische gronden. Daarbij gaat het bijna altijd over tegenstrijdige belangen, waarbij het uiteindelijk in de kern om de... Lees verder >

Wat is het weerstandsvermogen van uw bouwbedrijf?

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De Nederlands bouwnijverheid heeft een sterke periode achter de rug en de economische vooruitzichten zijn gunstig, zo verwachten ondernemers in de bouw. Zo wordt een gemiddelde omzetgroei voor 2019 voorzi... Lees verder >

Branchesignalering Horeca en btw: top 5 aandachtspunten 2019

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De btw-regels voor de horeca wijzigen regelmatig en leveren onduidelijkheden op. Er gaat nogal eens iets fout bij de verrekening, facturatie of vooraftrek van de btw. De Belastingdienst is er extra alert ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief