Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Automatisch uitstel van betaling aanslagen inkomstenbelasting 2014

Woensdag 20 mei 2015

Heeft u uw aangifte inkomstenbelasting 2014 voor 15 april 2015 ingediend, dan ontvangt u één dezer weken (doch uiterlijk 30 juni 2015) uw (voorlopige) aanslag inkomstenbelasting 2014.

Over het jaar 2014 verstrekt de belastingdienst, bij wijze van tegemoetkoming, automatisch 4 maanden extra uitstel van betaling voor te betalen bedragen. Een te betalen bedrag op uw aanslag inkomstenbelasting dient u normaliter binnen 6 weken na dagtekening van de aanslag te voldoen. Nu wordt deze 6 weken betalingstermijn echter verlengd met 4 maanden. U heeft derhalve 4 maanden en 6 weken de tijd om uw aanslag inkomstenbelasting 2014 te voldoen. De belastingdienst kent het uitstel van betaling automatisch toe door u hierover een brief toe te sturen.

Let op: betaalt u te laat, dus na deze extra 4 maanden betalingstermijn, dan bent u over de uitstelperiode van 4 maanden invorderingsrente verschuldigd. Tijdige betaling loont zich!

< Terug

Meest recente berichten

Inschrijving handelsregister correct?

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)
In de praktijk komt het regelmatig voor dat de inschrij­ving van een bedrijf in het handelsregister bij de Ka­mer van Koophandel niet (meer) geheel juist is. Een juiste inschrijving is onder meer van... Lees verder >

Ook bij tegengestelde belangen bij pachter en verpachters draait het om de euro’s!

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)

De laatste weken is het opvallend hoe vaak nieuws voorbij komt over pacht van agrarische gronden. Daarbij gaat het bijna altijd over tegenstrijdige belangen, waarbij het uiteindelijk in de kern om de... Lees verder >

Wat is het weerstandsvermogen van uw bouwbedrijf?

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De Nederlands bouwnijverheid heeft een sterke periode achter de rug en de economische vooruitzichten zijn gunstig, zo verwachten ondernemers in de bouw. Zo wordt een gemiddelde omzetgroei voor 2019 voorzi... Lees verder >

Branchesignalering Horeca en btw: top 5 aandachtspunten 2019

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De btw-regels voor de horeca wijzigen regelmatig en leveren onduidelijkheden op. Er gaat nogal eens iets fout bij de verrekening, facturatie of vooraftrek van de btw. De Belastingdienst is er extra alert ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief