Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Automatisch uitstel van betaling aanslagen inkomstenbelasting 2014

Woensdag 20 mei 2015

Heeft u uw aangifte inkomstenbelasting 2014 voor 15 april 2015 ingediend, dan ontvangt u één dezer weken (doch uiterlijk 30 juni 2015) uw (voorlopige) aanslag inkomstenbelasting 2014.

Over het jaar 2014 verstrekt de belastingdienst, bij wijze van tegemoetkoming, automatisch 4 maanden extra uitstel van betaling voor te betalen bedragen. Een te betalen bedrag op uw aanslag inkomstenbelasting dient u normaliter binnen 6 weken na dagtekening van de aanslag te voldoen. Nu wordt deze 6 weken betalingstermijn echter verlengd met 4 maanden. U heeft derhalve 4 maanden en 6 weken de tijd om uw aanslag inkomstenbelasting 2014 te voldoen. De belastingdienst kent het uitstel van betaling automatisch toe door u hierover een brief toe te sturen.

Let op: betaalt u te laat, dus na deze extra 4 maanden betalingstermijn, dan bent u over de uitstelperiode van 4 maanden invorderingsrente verschuldigd. Tijdige betaling loont zich!

< Terug

Meest recente berichten

Grond telt niet mee voor de fosfaatruimte

Vrijdag 23 augustus 2019 (Agrarisch)
Een melkveehouder had in 2015 een gras op stam overeenkomst afgesloten met een stichting Provinciaal Landschap, waarbij hij het gras van ongeveer 20 ha natuurlijk grasland kocht. De stichting had de percelen... Lees verder >

Pacht vereist bedrijfsmatige uitoefening van landbouw

Vrijdag 23 augustus 2019 (Agrarisch)
Bij de wijziging van het pachtrecht in 2007 is het zogenaamde bedrijfsmatigheidsvereiste ingevoerd. Dit houdt in dat het gepachte bedrijfsmatig moet worden gebruikt ter uitoefening van landbouw. In pachtkwes... Lees verder >

Beroep en overmacht directe betalingen GLB

Dinsdag 20 augustus 2019 (Agrarisch)
Bij de directe betalingen GLB moet men zich houden aan de voorwaarden om volledige betaling te ontvangen. Men kan een beroep doen op overmacht wanneer door extreme omstandigheden niet aan alle voorwaarden ka... Lees verder >

Randvoorwaardenkorting voor onjuiste bespuiting door loonwerker

Donderdag 15 augustus 2019 (Agrarisch)
Een landbouwer werd met 20% gekort op zijn bedrijfstoeslag, omdat een toezichthouder van het waterschap had geconstateerd dat een door de landbouwer ingeschakelde loonwerker het gewasbeschermingsmiddel glyfo... Lees verder >
Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief