Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Bank mocht renteopslag niet verhogen

Donderdag 17 maart 2016

Een vastgoedontwikkelaar sloot in 2010 een kredietovereenkomst af met (een rechtsvoorganger van) de ING Bank. De overeenkomst bevatte de volgende bepaling:


“Gedurende de eerste rentevaste periode van 3 maanden bedraagt het rentepercentage het op de dag van effectuering van deze overeenkomst geldende 3-maands EURIBOR, verhoogd met een opslag van 1,70% per jaar. Na iedere periode van 3 maanden zal het rentepercentage worden herzien en worden vastgesteld op het op de vervaldag geldende 3-maands EURIBOR, verhoogd met een opslag van 1,70 % per jaar.”


Medio 2014 kreeg de ondernemer een brief van de bank, waarin deze aankondigde de variabele opslag per 1 september 2014 te zullen verhogen van 1,70% naar 2,80%. Volgens de bank was zij op basis van het contract en de algemene voorwaarden bevoegd de opslag aan te passen. Als reden voor de verhoging van de opslag voerde de bank aan dat met name de risico- en kapitaalkosten sterk waren toegenomen.


De ondernemer maakte bezwaar tegen de verhoging en ging onder protest akkoord met de verhoogde maandelijkse betalingen aan de bank.


De rechtbank oordeelde dat de bank niet bevoegd was de opslag te verhogen. In de algemene voorwaarden was een bepaling opgenomen over op welke wijze de bank gebruik moest maken van haar recht om het rentepercentage en/of de voorwaarden van de overeenkomst (w.o. de renteopslag) te wijzigen. Dit veronderstelde de aanwezigheid van een wijzigingsbevoegdheid in de overeenkomst. De bevoegdheid om het rentepercentage te herzien was wel in de overeenkomst vastgelegd, de bevoegdheid om de opslag te verhogen juist niet (“verhoogd met een opslag van 1,70% per jaar”).


De rechtbank concludeerde dat de overeengekomen opslag niet verhoogd mocht worden. De teveel betaalde opslag diende de bank vermeerderd met de wettelijke rente terug te betalen.


Moraal van het verhaal: wees kritisch op de bank als zij tussentijds de kredietvoorwaarden wil aanpassen. Kijk of ze daartoe ook daadwerkelijk bevoegd is.
 

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Bank mocht renteopslag niet verhogen

< Terug

Meest recente berichten

Inschrijving handelsregister correct?

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)
In de praktijk komt het regelmatig voor dat de inschrij­ving van een bedrijf in het handelsregister bij de Ka­mer van Koophandel niet (meer) geheel juist is. Een juiste inschrijving is onder meer van... Lees verder >

Ook bij tegengestelde belangen bij pachter en verpachters draait het om de euro’s!

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)

De laatste weken is het opvallend hoe vaak nieuws voorbij komt over pacht van agrarische gronden. Daarbij gaat het bijna altijd over tegenstrijdige belangen, waarbij het uiteindelijk in de kern om de... Lees verder >

Wat is het weerstandsvermogen van uw bouwbedrijf?

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De Nederlands bouwnijverheid heeft een sterke periode achter de rug en de economische vooruitzichten zijn gunstig, zo verwachten ondernemers in de bouw. Zo wordt een gemiddelde omzetgroei voor 2019 voorzi... Lees verder >

Branchesignalering Horeca en btw: top 5 aandachtspunten 2019

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De btw-regels voor de horeca wijzigen regelmatig en leveren onduidelijkheden op. Er gaat nogal eens iets fout bij de verrekening, facturatie of vooraftrek van de btw. De Belastingdienst is er extra alert ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief