Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Bank mocht renteopslag niet verhogen

Donderdag 17 maart 2016

Een vastgoedontwikkelaar sloot in 2010 een kredietovereenkomst af met (een rechtsvoorganger van) de ING Bank. De overeenkomst bevatte de volgende bepaling:


“Gedurende de eerste rentevaste periode van 3 maanden bedraagt het rentepercentage het op de dag van effectuering van deze overeenkomst geldende 3-maands EURIBOR, verhoogd met een opslag van 1,70% per jaar. Na iedere periode van 3 maanden zal het rentepercentage worden herzien en worden vastgesteld op het op de vervaldag geldende 3-maands EURIBOR, verhoogd met een opslag van 1,70 % per jaar.”


Medio 2014 kreeg de ondernemer een brief van de bank, waarin deze aankondigde de variabele opslag per 1 september 2014 te zullen verhogen van 1,70% naar 2,80%. Volgens de bank was zij op basis van het contract en de algemene voorwaarden bevoegd de opslag aan te passen. Als reden voor de verhoging van de opslag voerde de bank aan dat met name de risico- en kapitaalkosten sterk waren toegenomen.


De ondernemer maakte bezwaar tegen de verhoging en ging onder protest akkoord met de verhoogde maandelijkse betalingen aan de bank.


De rechtbank oordeelde dat de bank niet bevoegd was de opslag te verhogen. In de algemene voorwaarden was een bepaling opgenomen over op welke wijze de bank gebruik moest maken van haar recht om het rentepercentage en/of de voorwaarden van de overeenkomst (w.o. de renteopslag) te wijzigen. Dit veronderstelde de aanwezigheid van een wijzigingsbevoegdheid in de overeenkomst. De bevoegdheid om het rentepercentage te herzien was wel in de overeenkomst vastgelegd, de bevoegdheid om de opslag te verhogen juist niet (“verhoogd met een opslag van 1,70% per jaar”).


De rechtbank concludeerde dat de overeengekomen opslag niet verhoogd mocht worden. De teveel betaalde opslag diende de bank vermeerderd met de wettelijke rente terug te betalen.


Moraal van het verhaal: wees kritisch op de bank als zij tussentijds de kredietvoorwaarden wil aanpassen. Kijk of ze daartoe ook daadwerkelijk bevoegd is.
 

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Bank mocht renteopslag niet verhogen

< Terug

Meest recente berichten

Extern salderen weer mogelijk na vervallen PAS

Donderdag 13 juni 2019 (Agrarisch)
De Raad van State oordeelde op 29 mei jl. dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) ongeschikt is als instrument om vergunningen te verlenen op grond van de Wet natuurbescherming. Als gevolg van die uitspraak ... Lees verder >

Boete vanwege niet voldoen aan mestverwerkingsplicht

Donderdag 13 juni 2019 (Agrarisch)
Bedrijven met een fosfaatoverschot moeten voldoen aan de mestverwerkingsplicht. Hierop gelden een aantal uitzonderingen. Een uitzondering is dat het gehele fosfaatoverschot geheel en rechtstreeks, blijkens e... Lees verder >

Afroming overdracht fosfaatrechten per 13 juni naar 20%

Woensdag 12 juni 2019 (Agrarisch)
Het afromingspercentage bij de overdracht van fosfaatrechten wordt per 13 juni 2019 tijdelijk verhoogd naar 20%. De wetswijziging daartoe is op 12 juni gepubliceerd in het Staatsblad. Doel van de verhoging i... Lees verder >

Flightdag - Golf Club The Duke

Vrijdag 07 juni 2019 (OOvB Nieuws)

Afgelopen woensdag 5 juni heeft onze flightdag op golf Club The Duke plaatsgevonden. Deze dag organiseerden we samen met IVS installatietechniek. Beiden hebben relaties uitgenodigd en zo kwamen we op een ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief