Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Basisgegevens fosfaatrechten melkvee controleren

Donderdag 04 augustus 2016

Momenteel is het wetsvoorstel tot invoering van het stelsel van fosfaatrechten in de melkveehouderij in voorbereiding. Dit voorstel zal naar verwachting eind augustus worden gepubliceerd. Daarna moet deze behandeld worden in de Tweede en Eerste Kamer. Het is de bedoeling dat het stelsel op 1 januari 2017 in werking treedt. Vanaf dat moment mag men niet meer fosfaat produceren dan de hoeveelheid waarvoor men rechten heeft. Vanaf 1 januari 2018 zal er een generieke korting op de rechten plaatsvinden om te bewerkstelligen dat de fosfaatproductie het sectorplafond niet meer overschrijdt.


Inzien basisgegevens
De basisgegevens voor het berekenen van de fosfaatrechten zijn op dit moment al in te zien in Mijn Dossier. Landbouwers die mogelijk recht hebben op fosfaatrechten, krijgen hierover een brief van de RVO. De basisgegevens zijn:  • aantal stuks melkvee per 2 juli 2015;

  • de totale melkproductie in 2015;

  • het gemiddeld aantal melkkoeien in 2015;

  • fosfaatruimte.in 2015De totale melkproductie en het gemiddeld aantal koeien in 2015 worden gebruikt om de gemiddelde melkproductie per koe te berekenen. Op basis hiervan wordt de fosfaatproductie van de op 2 juli 2015 aanwezige koeien berekend.


Controle en wijzigen basisgegevens
Het is raadzaam om de gegevens goed te controleren en eventueel te wijzigen in Mijn Dossier. Indien er voor 1 oktober wordt gereageerd, zal de reactie meegenomen worden bij de vaststelling van de fosfaatrechten. De wijzigingen moeten onderbouwd worden met bewijsstukken.


Indien men geen brief heeft ontvangen van de RVO, maar wel melkvee hield op 2 juli 2015, kan men ook reageren door in Mijn Dossier een leeg formulier in te vullen en van alle gegevens bewijsstukken mee te sturen.


Bezwaar maken
Op dit moment kan men alleen de basisgegevens controleren en wijzigen. Pas na de definitieve vaststelling van de fosfaatrechten is het mogelijk om bezwaar te maken en daarbij in te gaan op individuele omstandigheden (bijvoorbeeld uitbreiding bedrijf of tijdelijke krimp veestapel als gevolg van ziekte).

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Basisgegevens fosfaatrechten melkvee controleren

< Terug

Meest recente berichten

Gunstige regeling scholier mogelijkheid om tijdelijk extra personeel aan te trekken

Dinsdag 18 juni 2019 (Ondernemersnieuws)

De uitslagen van de eindexamens zijn binnen. Scholieren willen nu graag geld verdienen met een bijbaantje. Wist u dat u voor scholieren en studenten met een vakantiebaan de zogenaamde scholieren- en stude... Lees verder >

Door schaarste trekken werkgevers de portemonnee

Dinsdag 18 juni 2019 (Ondernemersnieuws)

Vier op de vijf werkgevers (79%) ondervinden problemen bij het werven van personeel door de krappe arbeidsmarkt. In 2017 had 70% van de werkgevers problemen met het vervullen van vacatures.

Lees verder >

Mobiliteitsalliantie doet voorstellen voor beter bereikbaar Nederland

Dinsdag 18 juni 2019 (Ondernemersnieuws)

De capaciteit van het Nederlandse wegennet en openbaar vervoer is onvoldoende om de stijgende vraag naar mobiliteit op te vangen. Om te voorkomen dat Nederland in de komende jaren vastloopt, moet de mobil... Lees verder >

Branchesignalering duurzame horeca: "belangrijke ontwikkelingen en praktische tips"

Dinsdag 18 juni 2019 (Ondernemersnieuws)

Duurzaamheid is een belangrijk thema binnen de horeca. De ervaring van de leden van de Branche-expertgroep Horeca binnen onze netwerkorganisatie SRA, is dat veel banken alleen tot financiering bereid zijn... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief