Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Basisgegevens fosfaatrechten melkvee controleren

Donderdag 04 augustus 2016

Momenteel is het wetsvoorstel tot invoering van het stelsel van fosfaatrechten in de melkveehouderij in voorbereiding. Dit voorstel zal naar verwachting eind augustus worden gepubliceerd. Daarna moet deze behandeld worden in de Tweede en Eerste Kamer. Het is de bedoeling dat het stelsel op 1 januari 2017 in werking treedt. Vanaf dat moment mag men niet meer fosfaat produceren dan de hoeveelheid waarvoor men rechten heeft. Vanaf 1 januari 2018 zal er een generieke korting op de rechten plaatsvinden om te bewerkstelligen dat de fosfaatproductie het sectorplafond niet meer overschrijdt.


Inzien basisgegevens
De basisgegevens voor het berekenen van de fosfaatrechten zijn op dit moment al in te zien in Mijn Dossier. Landbouwers die mogelijk recht hebben op fosfaatrechten, krijgen hierover een brief van de RVO. De basisgegevens zijn:  • aantal stuks melkvee per 2 juli 2015;

  • de totale melkproductie in 2015;

  • het gemiddeld aantal melkkoeien in 2015;

  • fosfaatruimte.in 2015De totale melkproductie en het gemiddeld aantal koeien in 2015 worden gebruikt om de gemiddelde melkproductie per koe te berekenen. Op basis hiervan wordt de fosfaatproductie van de op 2 juli 2015 aanwezige koeien berekend.


Controle en wijzigen basisgegevens
Het is raadzaam om de gegevens goed te controleren en eventueel te wijzigen in Mijn Dossier. Indien er voor 1 oktober wordt gereageerd, zal de reactie meegenomen worden bij de vaststelling van de fosfaatrechten. De wijzigingen moeten onderbouwd worden met bewijsstukken.


Indien men geen brief heeft ontvangen van de RVO, maar wel melkvee hield op 2 juli 2015, kan men ook reageren door in Mijn Dossier een leeg formulier in te vullen en van alle gegevens bewijsstukken mee te sturen.


Bezwaar maken
Op dit moment kan men alleen de basisgegevens controleren en wijzigen. Pas na de definitieve vaststelling van de fosfaatrechten is het mogelijk om bezwaar te maken en daarbij in te gaan op individuele omstandigheden (bijvoorbeeld uitbreiding bedrijf of tijdelijke krimp veestapel als gevolg van ziekte).

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Basisgegevens fosfaatrechten melkvee controleren

< Terug

Meest recente berichten

Inschrijving handelsregister correct?

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)
In de praktijk komt het regelmatig voor dat de inschrij­ving van een bedrijf in het handelsregister bij de Ka­mer van Koophandel niet (meer) geheel juist is. Een juiste inschrijving is onder meer van... Lees verder >

Ook bij tegengestelde belangen bij pachter en verpachters draait het om de euro’s!

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)

De laatste weken is het opvallend hoe vaak nieuws voorbij komt over pacht van agrarische gronden. Daarbij gaat het bijna altijd over tegenstrijdige belangen, waarbij het uiteindelijk in de kern om de... Lees verder >

Wat is het weerstandsvermogen van uw bouwbedrijf?

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De Nederlands bouwnijverheid heeft een sterke periode achter de rug en de economische vooruitzichten zijn gunstig, zo verwachten ondernemers in de bouw. Zo wordt een gemiddelde omzetgroei voor 2019 voorzi... Lees verder >

Branchesignalering Horeca en btw: top 5 aandachtspunten 2019

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De btw-regels voor de horeca wijzigen regelmatig en leveren onduidelijkheden op. Er gaat nogal eens iets fout bij de verrekening, facturatie of vooraftrek van de btw. De Belastingdienst is er extra alert ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief