Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


BBL verkoopt landbouwgronden

Woensdag 28 juni 2017

Bureau Beheer Landbouwgronden (BBL) start een grootschalige verkoop van bijna 2.000 ha grond, verdeeld over 1.200 percelen en verspreid over heel Nederland. 95% van de grond heeft een agrarische bestemming: grasland of akkerbouw. De overige 5% is voornamelijk grond met een natuurbeschermingsstatus, maar er zijn ook enkele voormalige agrarische bedrijfslocaties bij.


De verkoop gebeurt door een openbare inschrijving bij verschillende notarissen, waarbij de inschrijfvoorwaarden kunnen verschillen. Alleen marktconforme prijzen leiden tot een verkoop. Overheden hebben voorrang bij de verwerving van de grond.


De kaart met alle percelen, de verkoopvoorwaarden en de spelregels staan op www.verkoopbblbezit.nl. Het zal nog enige tijd duren voordat alle inschrijvingsvoorwaarden en bodemonderzoeken beschikbaar zijn. BBL adviseert belangstellenden daarom geregeld te kijken of alle gegevens al beschikbaar zijn.

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: BBL verkoopt landbouwgronden

< Terug

Meest recente berichten

Inschrijving handelsregister correct?

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)
In de praktijk komt het regelmatig voor dat de inschrij­ving van een bedrijf in het handelsregister bij de Ka­mer van Koophandel niet (meer) geheel juist is. Een juiste inschrijving is onder meer van... Lees verder >

Ook bij tegengestelde belangen bij pachter en verpachters draait het om de euro’s!

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)

De laatste weken is het opvallend hoe vaak nieuws voorbij komt over pacht van agrarische gronden. Daarbij gaat het bijna altijd over tegenstrijdige belangen, waarbij het uiteindelijk in de kern om de... Lees verder >

Wat is het weerstandsvermogen van uw bouwbedrijf?

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De Nederlands bouwnijverheid heeft een sterke periode achter de rug en de economische vooruitzichten zijn gunstig, zo verwachten ondernemers in de bouw. Zo wordt een gemiddelde omzetgroei voor 2019 voorzi... Lees verder >

Branchesignalering Horeca en btw: top 5 aandachtspunten 2019

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De btw-regels voor de horeca wijzigen regelmatig en leveren onduidelijkheden op. Er gaat nogal eens iets fout bij de verrekening, facturatie of vooraftrek van de btw. De Belastingdienst is er extra alert ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief