Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


BBL verkoopt landbouwgronden

Woensdag 28 juni 2017

Bureau Beheer Landbouwgronden (BBL) start een grootschalige verkoop van bijna 2.000 ha grond, verdeeld over 1.200 percelen en verspreid over heel Nederland. 95% van de grond heeft een agrarische bestemming: grasland of akkerbouw. De overige 5% is voornamelijk grond met een natuurbeschermingsstatus, maar er zijn ook enkele voormalige agrarische bedrijfslocaties bij.


De verkoop gebeurt door een openbare inschrijving bij verschillende notarissen, waarbij de inschrijfvoorwaarden kunnen verschillen. Alleen marktconforme prijzen leiden tot een verkoop. Overheden hebben voorrang bij de verwerving van de grond.


De kaart met alle percelen, de verkoopvoorwaarden en de spelregels staan op www.verkoopbblbezit.nl. Het zal nog enige tijd duren voordat alle inschrijvingsvoorwaarden en bodemonderzoeken beschikbaar zijn. BBL adviseert belangstellenden daarom geregeld te kijken of alle gegevens al beschikbaar zijn.

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: BBL verkoopt landbouwgronden

< Terug

Meest recente berichten

Grond telt niet mee voor de fosfaatruimte

Vrijdag 23 augustus 2019 (Agrarisch)
Een melkveehouder had in 2015 een gras op stam overeenkomst afgesloten met een stichting Provinciaal Landschap, waarbij hij het gras van ongeveer 20 ha natuurlijk grasland kocht. De stichting had de percelen... Lees verder >

Pacht vereist bedrijfsmatige uitoefening van landbouw

Vrijdag 23 augustus 2019 (Agrarisch)
Bij de wijziging van het pachtrecht in 2007 is het zogenaamde bedrijfsmatigheidsvereiste ingevoerd. Dit houdt in dat het gepachte bedrijfsmatig moet worden gebruikt ter uitoefening van landbouw. In pachtkwes... Lees verder >

Beroep en overmacht directe betalingen GLB

Dinsdag 20 augustus 2019 (Agrarisch)
Bij de directe betalingen GLB moet men zich houden aan de voorwaarden om volledige betaling te ontvangen. Men kan een beroep doen op overmacht wanneer door extreme omstandigheden niet aan alle voorwaarden ka... Lees verder >

Randvoorwaardenkorting voor onjuiste bespuiting door loonwerker

Donderdag 15 augustus 2019 (Agrarisch)
Een landbouwer werd met 20% gekort op zijn bedrijfstoeslag, omdat een toezichthouder van het waterschap had geconstateerd dat een door de landbouwer ingeschakelde loonwerker het gewasbeschermingsmiddel glyfo... Lees verder >
Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief