Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Bedrijf overnemen? Let op voor het pensioenfonds!

Donderdag 22 december 2016

Het is van belang om goed onderzoek te doen naar het bedrijf dat u mogelijk wilt overnemen. Dat blijkt nog maar eens uit een recent arrest van de Hoge Raad*.

In die zaak ging het over een schoonmaakbedrijf dat een ander schoonmaakbedrijf (inclusief personeel) had overgenomen. Beide bedrijven waren verplicht verbonden aan het bedrijfstakpensioenfonds voor het glazenwassers- en schoonmaakbedrijf.

Na de overname bleek dat de verkopende partij, die inmiddels failliet was, achterstallige pensioenpremies had. Van bijna twee miljoen (!) euro. De overnemer werd door het bedrijfstakpensioenfonds aangesproken voor de achterstallige pensioenpremies, die eigenlijk dus door de verkopende partij verschuldigd waren. Volgens de Hoge Raad was dat terecht. Schulden uit hoofde van pensioenpremie die zijn ontstaan voorafgaand aan een overgang van onderneming gaan over op de overnemer, als beide bedrijven verplicht deelnemen aan hetzelfde bedrijfstakpensioenfonds.

En de Hoge Raad gaat nog verder: Het bedrijfstakpensioenfonds heeft in dat geval een eigen recht jegens de overnemer ter zake van de inning van die achterstallige pensioenpremies.

Een van de overwegingen bij de beslissing van de Hoge Raad was dat de (aspirant) overnemer van een bedrijf bij de onderhandelingen rekening dient te houden met dit soort verplichtingen.

Het is dus zeer raadzaam om een en ander goed te beoordelen voordat u overgaat tot het kopen van een bedrijf. De juristen van OOvB helpen u graag daarbij!

* Hoge Raad, 14-10-2016, ECLI:NL:HR:2016:2375

< Terug

Meest recente berichten

Extern salderen weer mogelijk na vervallen PAS

Donderdag 13 juni 2019 (Agrarisch)
De Raad van State oordeelde op 29 mei jl. dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) ongeschikt is als instrument om vergunningen te verlenen op grond van de Wet natuurbescherming. Als gevolg van die uitspraak ... Lees verder >

Boete vanwege niet voldoen aan mestverwerkingsplicht

Donderdag 13 juni 2019 (Agrarisch)
Bedrijven met een fosfaatoverschot moeten voldoen aan de mestverwerkingsplicht. Hierop gelden een aantal uitzonderingen. Een uitzondering is dat het gehele fosfaatoverschot geheel en rechtstreeks, blijkens e... Lees verder >

Afroming overdracht fosfaatrechten per 13 juni naar 20%

Woensdag 12 juni 2019 (Agrarisch)
Het afromingspercentage bij de overdracht van fosfaatrechten wordt per 13 juni 2019 tijdelijk verhoogd naar 20%. De wetswijziging daartoe is op 12 juni gepubliceerd in het Staatsblad. Doel van de verhoging i... Lees verder >

Flightdag - Golf Club The Duke

Vrijdag 07 juni 2019 (OOvB Nieuws)

Afgelopen woensdag 5 juni heeft onze flightdag op golf Club The Duke plaatsgevonden. Deze dag organiseerden we samen met IVS installatietechniek. Beiden hebben relaties uitgenodigd en zo kwamen we op een ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief