Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Bedrijf overnemen? Let op voor het pensioenfonds!

Donderdag 22 december 2016

Het is van belang om goed onderzoek te doen naar het bedrijf dat u mogelijk wilt overnemen. Dat blijkt nog maar eens uit een recent arrest van de Hoge Raad*.

In die zaak ging het over een schoonmaakbedrijf dat een ander schoonmaakbedrijf (inclusief personeel) had overgenomen. Beide bedrijven waren verplicht verbonden aan het bedrijfstakpensioenfonds voor het glazenwassers- en schoonmaakbedrijf.

Na de overname bleek dat de verkopende partij, die inmiddels failliet was, achterstallige pensioenpremies had. Van bijna twee miljoen (!) euro. De overnemer werd door het bedrijfstakpensioenfonds aangesproken voor de achterstallige pensioenpremies, die eigenlijk dus door de verkopende partij verschuldigd waren. Volgens de Hoge Raad was dat terecht. Schulden uit hoofde van pensioenpremie die zijn ontstaan voorafgaand aan een overgang van onderneming gaan over op de overnemer, als beide bedrijven verplicht deelnemen aan hetzelfde bedrijfstakpensioenfonds.

En de Hoge Raad gaat nog verder: Het bedrijfstakpensioenfonds heeft in dat geval een eigen recht jegens de overnemer ter zake van de inning van die achterstallige pensioenpremies.

Een van de overwegingen bij de beslissing van de Hoge Raad was dat de (aspirant) overnemer van een bedrijf bij de onderhandelingen rekening dient te houden met dit soort verplichtingen.

Het is dus zeer raadzaam om een en ander goed te beoordelen voordat u overgaat tot het kopen van een bedrijf. De juristen van OOvB helpen u graag daarbij!

* Hoge Raad, 14-10-2016, ECLI:NL:HR:2016:2375

< Terug

Meest recente berichten

Inschrijving handelsregister correct?

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)
In de praktijk komt het regelmatig voor dat de inschrij­ving van een bedrijf in het handelsregister bij de Ka­mer van Koophandel niet (meer) geheel juist is. Een juiste inschrijving is onder meer van... Lees verder >

Ook bij tegengestelde belangen bij pachter en verpachters draait het om de euro’s!

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)

De laatste weken is het opvallend hoe vaak nieuws voorbij komt over pacht van agrarische gronden. Daarbij gaat het bijna altijd over tegenstrijdige belangen, waarbij het uiteindelijk in de kern om de... Lees verder >

Wat is het weerstandsvermogen van uw bouwbedrijf?

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De Nederlands bouwnijverheid heeft een sterke periode achter de rug en de economische vooruitzichten zijn gunstig, zo verwachten ondernemers in de bouw. Zo wordt een gemiddelde omzetgroei voor 2019 voorzi... Lees verder >

Branchesignalering Horeca en btw: top 5 aandachtspunten 2019

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De btw-regels voor de horeca wijzigen regelmatig en leveren onduidelijkheden op. Er gaat nogal eens iets fout bij de verrekening, facturatie of vooraftrek van de btw. De Belastingdienst is er extra alert ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief