Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Bedrijf te koop, inclusief financiering

Woensdag 15 juni 2016

Tja, het is nog altijd een thema; financiering om een bedrijf over te nemen. Dat een verkopende partij meedenkt over de financiering is dan ook bijna een vanzelfsprekendheid. Sterker nog, het meedenken vertaalt zicht in de praktijk vaak tot meefinancieren. Voor de verkopende partij is dit niet altijd de meest wenselijke situatie. Toch is het in veel gevallen de enige manier om de bedrijfsverkoop te realiseren voor een prijs die enigszins bij het verwachtingspatroon van de verkoper ligt. Wanneer de samenwerking tussen koper en financierende verkoper optimaal is, kan de overnemer profijt hebben van de kennis en contacten van de verkoper. Maar daar schuilt tevens ook het gevaar, namelijk dat de verkoper maar moeilijk de verantwoordelijkheden kan overdragen aan de koper (die in zijn ogen aan het ondernemen is met het ‘geld’ van de verkoper). Het maken van goede afspraken kan daarbij helpen.

Denkt u wel eens na over bedrijfsaankoop of verkoop? Praat erover met de specialisten van OOvB.
info@oovb.nl

< Terug

Meest recente berichten

Extern salderen weer mogelijk na vervallen PAS

Donderdag 13 juni 2019 (Agrarisch)
De Raad van State oordeelde op 29 mei jl. dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) ongeschikt is als instrument om vergunningen te verlenen op grond van de Wet natuurbescherming. Als gevolg van die uitspraak ... Lees verder >

Boete vanwege niet voldoen aan mestverwerkingsplicht

Donderdag 13 juni 2019 (Agrarisch)
Bedrijven met een fosfaatoverschot moeten voldoen aan de mestverwerkingsplicht. Hierop gelden een aantal uitzonderingen. Een uitzondering is dat het gehele fosfaatoverschot geheel en rechtstreeks, blijkens e... Lees verder >

Afroming overdracht fosfaatrechten per 13 juni naar 20%

Woensdag 12 juni 2019 (Agrarisch)
Het afromingspercentage bij de overdracht van fosfaatrechten wordt per 13 juni 2019 tijdelijk verhoogd naar 20%. De wetswijziging daartoe is op 12 juni gepubliceerd in het Staatsblad. Doel van de verhoging i... Lees verder >

Flightdag - Golf Club The Duke

Vrijdag 07 juni 2019 (OOvB Nieuws)

Afgelopen woensdag 5 juni heeft onze flightdag op golf Club The Duke plaatsgevonden. Deze dag organiseerden we samen met IVS installatietechniek. Beiden hebben relaties uitgenodigd en zo kwamen we op een ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief