Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Begrazing door dieren is nog geen beheer van grond

Donderdag 28 september 2017

Een veehouder dreef een landbouwbedrijf, te weten de handel en fokkerij van vooral zoogkoeien, ooien en vleesvee. In mei 2011 vroeg hij met zijn Gecombineerde opgave uitbetaling van de toeslagrechten aan. Hiervoor gaf hij ruim 800 hectare op, waaronder diverse percelen van publieke lichamen (o.a. een gemeente). Medio 2012 werd de bedrijfstoeslag vastgesteld op ruim € 90.000.

Op basis van nieuwe informatie vorderde RVO.nl in 2015 echter de gehele bedrijfstoeslag terug, omdat de veehouder de percelen van de publieke lichamen in hun opdracht liet begrazen en dat daarom geen sprake was van eigen beheer. Vanwege het feit dat de afgekeurde oppervlakte groter was dan 20%, had de veehouder geen recht op bedrijfstoeslag.

Volgens de landbouwer bepaalde hij welke dieren waar liepen en zorgde hij voor de administratie en juiste registratie van de dieren.

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven oordeelde dat uit de overlegde overeenkomsten en facturen bleek dat de veehouder zijn dieren uitleende (verhuurde) aan de eigenaren van de percelen om deze te laten begrazen. Het was niet aannemelijk geworden dat de veehouder hiermee ook het beheer over de percelen had overgenomen. Mogelijk had de veehouder beslissingsbevoegdheid over de dieren die op de percelen graasden, maar de beslissingsbevoegdheid betrof niet het gebruik van de percelen. De eigenaren van de percelen bepaalden immers op welke wijze de percelen werden gebruikt, namelijk door begrazing van dieren die aan hen door de veehouder ter beschikking waren gesteld. De veehouder beschikte over onvoldoende autonomie ten aanzien van deze percelen.

Het beroep van de veehouder werd ongegrond verklaard.

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Begrazing door dieren is nog geen beheer van grond

< Terug

Meest recente berichten

Rechter maakt boete vanwege te hoge vangschade vleeskuikens ongedaan

Donderdag 20 juni 2019 (Agrarisch)
Bij het vangen van pluimvee hanteert de NVWA sinds jaren de zogenaamde 2%-norm. Dit betekent dat bij maximaal 2% van de dieren vang- en laadschade mag optreden. Dit percentage is geen wettelijke norm, maar e... Lees verder >

Rijsporen vormen geen niet-subsidiabel onverhard pad

Donderdag 20 juni 2019 (Agrarisch)
Een landbouwer stelde beroep in tegen de vastgestelde oppervlakte subsidiabele landbouwgrond naar aanleiding van de door hem ingediende Gecombineerde opgave. RVO.nl had onder meer bij een graslandperceel een... Lees verder >

Gunstige regeling scholier mogelijkheid om tijdelijk extra personeel aan te trekken

Dinsdag 18 juni 2019 (Ondernemersnieuws)

De uitslagen van de eindexamens zijn binnen. Scholieren willen nu graag geld verdienen met een bijbaantje. Wist u dat u voor scholieren en studenten met een vakantiebaan de zogenaamde scholieren- en stude... Lees verder >

Door schaarste trekken werkgevers de portemonnee

Dinsdag 18 juni 2019 (Ondernemersnieuws)

Vier op de vijf werkgevers (79%) ondervinden problemen bij het werven van personeel door de krappe arbeidsmarkt. In 2017 had 70% van de werkgevers problemen met het vervullen van vacatures.

Lees verder >
Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief