Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Begrazing door dieren is nog geen beheer van grond

Donderdag 28 september 2017

Een veehouder dreef een landbouwbedrijf, te weten de handel en fokkerij van vooral zoogkoeien, ooien en vleesvee. In mei 2011 vroeg hij met zijn Gecombineerde opgave uitbetaling van de toeslagrechten aan. Hiervoor gaf hij ruim 800 hectare op, waaronder diverse percelen van publieke lichamen (o.a. een gemeente). Medio 2012 werd de bedrijfstoeslag vastgesteld op ruim € 90.000.

Op basis van nieuwe informatie vorderde RVO.nl in 2015 echter de gehele bedrijfstoeslag terug, omdat de veehouder de percelen van de publieke lichamen in hun opdracht liet begrazen en dat daarom geen sprake was van eigen beheer. Vanwege het feit dat de afgekeurde oppervlakte groter was dan 20%, had de veehouder geen recht op bedrijfstoeslag.

Volgens de landbouwer bepaalde hij welke dieren waar liepen en zorgde hij voor de administratie en juiste registratie van de dieren.

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven oordeelde dat uit de overlegde overeenkomsten en facturen bleek dat de veehouder zijn dieren uitleende (verhuurde) aan de eigenaren van de percelen om deze te laten begrazen. Het was niet aannemelijk geworden dat de veehouder hiermee ook het beheer over de percelen had overgenomen. Mogelijk had de veehouder beslissingsbevoegdheid over de dieren die op de percelen graasden, maar de beslissingsbevoegdheid betrof niet het gebruik van de percelen. De eigenaren van de percelen bepaalden immers op welke wijze de percelen werden gebruikt, namelijk door begrazing van dieren die aan hen door de veehouder ter beschikking waren gesteld. De veehouder beschikte over onvoldoende autonomie ten aanzien van deze percelen.

Het beroep van de veehouder werd ongegrond verklaard.

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Begrazing door dieren is nog geen beheer van grond

< Terug

Meest recente berichten

Inschrijving handelsregister correct?

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)
In de praktijk komt het regelmatig voor dat de inschrij­ving van een bedrijf in het handelsregister bij de Ka­mer van Koophandel niet (meer) geheel juist is. Een juiste inschrijving is onder meer van... Lees verder >

Ook bij tegengestelde belangen bij pachter en verpachters draait het om de euro’s!

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)

De laatste weken is het opvallend hoe vaak nieuws voorbij komt over pacht van agrarische gronden. Daarbij gaat het bijna altijd over tegenstrijdige belangen, waarbij het uiteindelijk in de kern om de... Lees verder >

Wat is het weerstandsvermogen van uw bouwbedrijf?

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De Nederlands bouwnijverheid heeft een sterke periode achter de rug en de economische vooruitzichten zijn gunstig, zo verwachten ondernemers in de bouw. Zo wordt een gemiddelde omzetgroei voor 2019 voorzi... Lees verder >

Branchesignalering Horeca en btw: top 5 aandachtspunten 2019

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De btw-regels voor de horeca wijzigen regelmatig en leveren onduidelijkheden op. Er gaat nogal eens iets fout bij de verrekening, facturatie of vooraftrek van de btw. De Belastingdienst is er extra alert ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief