Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Begrotingsnormen veehouderij vastgesteld

Donderdag 18 juni 2015


Voor het opstellen van begrotingen voor investeringsplannen zijn een aantal uitgangspunten nodig. Voor toekomstige prijzen (melk, vlees, eieren, voer, mest etc.) worden jaarlijks normen vastgesteld door diverse deskundigen uit de sector. Deze hebben betrekking op de verwachting van de gemiddelde prijzen voor de komende vijf tot tien jaar. Banken gebruiken deze normen voor de beoordeling van financieringsaanvragen.


Varkens
De verwachtingen voor de varkenshouderij zijn vrijwel ongewijzigd ten opzichte van vorig jaar. In de zeugenhouderij wordt bij een biggenproductie van 28,5 big per zeug en een biggenprijs van € 41,50 gerekend met een voerwinst van € 490 en een saldo van € 302 per gemiddeld aanwezige zeug.


In de vleesvarkenshouderij wordt voor de komende tien jaar gerekend met een vleesprijs van € 1,385 per kg geslacht gewicht en een voerprijs van € 25,50 per 100 kg. De voerwinst en het saldo bedragen € 75 respectievelijk € 62 per gemiddeld aanwezig vleesvarken per jaar.


Pluimvee
In de pluimveehouderij zijn de saldo’s op jaarbasis vrijwel gelijk aan de prognoses van vorig jaar of zijn deze licht verbeterd. De voer- en eierprijzen zijn ongewijzigd vastgesteld.


Melkvee
De gemiddelde melkprijs voor de komende tien jaar wordt ingeschat op € 34,50 per 100 kg melk (excl. BTW) bij 4.40% vet en 3.50% eiwit bij een levering van 800.000 kg. De verwachte prijzen voor slachtvee zijn ten opzichte van vorig jaar met 7 tot 8% gedaald, de prijzen van niet-kruislingkalveren met 15%. De krachtvoerprijzen worden geschat op € 21,50 per 100 kg voor standaardbrok, € 25,00 voor eiwitrijke brok en € 31,50 voor zeer eiwitrijke brok. Voor gehakselde maïs wordt gerekend met een prijs van € 60 per ton.


Mestafzetkosten
In de melkveehouderij zijn de kosten voor mestafzet sterk regionaal gebonden en speelt een onderscheid in reguliere afzet en verwerking. Voor reguliere afzet wordt gerekend met € 5 tot € 14 per m3. De extra kosten voor verwerking bedragen € 3 tot € 6  per m3.


In de pluimveehouderij zijn de mestafzetkosten middels lange transportafstanden  begroot op € 15 per m3, voor de varkenshouderij zijn de verwachte mestafzetkosten niet gepubliceerd.
 

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Begrotingsnormen veehouderij vastgesteld

< Terug

Meest recente berichten

Inschrijving handelsregister correct?

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)
In de praktijk komt het regelmatig voor dat de inschrij­ving van een bedrijf in het handelsregister bij de Ka­mer van Koophandel niet (meer) geheel juist is. Een juiste inschrijving is onder meer van... Lees verder >

Ook bij tegengestelde belangen bij pachter en verpachters draait het om de euro’s!

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)

De laatste weken is het opvallend hoe vaak nieuws voorbij komt over pacht van agrarische gronden. Daarbij gaat het bijna altijd over tegenstrijdige belangen, waarbij het uiteindelijk in de kern om de... Lees verder >

Wat is het weerstandsvermogen van uw bouwbedrijf?

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De Nederlands bouwnijverheid heeft een sterke periode achter de rug en de economische vooruitzichten zijn gunstig, zo verwachten ondernemers in de bouw. Zo wordt een gemiddelde omzetgroei voor 2019 voorzi... Lees verder >

Branchesignalering Horeca en btw: top 5 aandachtspunten 2019

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De btw-regels voor de horeca wijzigen regelmatig en leveren onduidelijkheden op. Er gaat nogal eens iets fout bij de verrekening, facturatie of vooraftrek van de btw. De Belastingdienst is er extra alert ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief