Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Begrotingsnormen veehouderij vastgesteld

Donderdag 18 juni 2015


Voor het opstellen van begrotingen voor investeringsplannen zijn een aantal uitgangspunten nodig. Voor toekomstige prijzen (melk, vlees, eieren, voer, mest etc.) worden jaarlijks normen vastgesteld door diverse deskundigen uit de sector. Deze hebben betrekking op de verwachting van de gemiddelde prijzen voor de komende vijf tot tien jaar. Banken gebruiken deze normen voor de beoordeling van financieringsaanvragen.


Varkens
De verwachtingen voor de varkenshouderij zijn vrijwel ongewijzigd ten opzichte van vorig jaar. In de zeugenhouderij wordt bij een biggenproductie van 28,5 big per zeug en een biggenprijs van € 41,50 gerekend met een voerwinst van € 490 en een saldo van € 302 per gemiddeld aanwezige zeug.


In de vleesvarkenshouderij wordt voor de komende tien jaar gerekend met een vleesprijs van € 1,385 per kg geslacht gewicht en een voerprijs van € 25,50 per 100 kg. De voerwinst en het saldo bedragen € 75 respectievelijk € 62 per gemiddeld aanwezig vleesvarken per jaar.


Pluimvee
In de pluimveehouderij zijn de saldo’s op jaarbasis vrijwel gelijk aan de prognoses van vorig jaar of zijn deze licht verbeterd. De voer- en eierprijzen zijn ongewijzigd vastgesteld.


Melkvee
De gemiddelde melkprijs voor de komende tien jaar wordt ingeschat op € 34,50 per 100 kg melk (excl. BTW) bij 4.40% vet en 3.50% eiwit bij een levering van 800.000 kg. De verwachte prijzen voor slachtvee zijn ten opzichte van vorig jaar met 7 tot 8% gedaald, de prijzen van niet-kruislingkalveren met 15%. De krachtvoerprijzen worden geschat op € 21,50 per 100 kg voor standaardbrok, € 25,00 voor eiwitrijke brok en € 31,50 voor zeer eiwitrijke brok. Voor gehakselde maïs wordt gerekend met een prijs van € 60 per ton.


Mestafzetkosten
In de melkveehouderij zijn de kosten voor mestafzet sterk regionaal gebonden en speelt een onderscheid in reguliere afzet en verwerking. Voor reguliere afzet wordt gerekend met € 5 tot € 14 per m3. De extra kosten voor verwerking bedragen € 3 tot € 6  per m3.


In de pluimveehouderij zijn de mestafzetkosten middels lange transportafstanden  begroot op € 15 per m3, voor de varkenshouderij zijn de verwachte mestafzetkosten niet gepubliceerd.
 

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Begrotingsnormen veehouderij vastgesteld

< Terug

Meest recente berichten

Gunstige regeling scholier mogelijkheid om tijdelijk extra personeel aan te trekken

Dinsdag 18 juni 2019 (Ondernemersnieuws)

De uitslagen van de eindexamens zijn binnen. Scholieren willen nu graag geld verdienen met een bijbaantje. Wist u dat u voor scholieren en studenten met een vakantiebaan de zogenaamde scholieren- en stude... Lees verder >

Door schaarste trekken werkgevers de portemonnee

Dinsdag 18 juni 2019 (Ondernemersnieuws)

Vier op de vijf werkgevers (79%) ondervinden problemen bij het werven van personeel door de krappe arbeidsmarkt. In 2017 had 70% van de werkgevers problemen met het vervullen van vacatures.

Lees verder >

Mobiliteitsalliantie doet voorstellen voor beter bereikbaar Nederland

Dinsdag 18 juni 2019 (Ondernemersnieuws)

De capaciteit van het Nederlandse wegennet en openbaar vervoer is onvoldoende om de stijgende vraag naar mobiliteit op te vangen. Om te voorkomen dat Nederland in de komende jaren vastloopt, moet de mobil... Lees verder >

Branchesignalering duurzame horeca: "belangrijke ontwikkelingen en praktische tips"

Dinsdag 18 juni 2019 (Ondernemersnieuws)

Duurzaamheid is een belangrijk thema binnen de horeca. De ervaring van de leden van de Branche-expertgroep Horeca binnen onze netwerkorganisatie SRA, is dat veel banken alleen tot financiering bereid zijn... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief