Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Behandeling PAS-zaken door Raad van State

Donderdag 01 september 2016

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State zal naar verwachting in november of december 2016 enkele zaken behandelen waarbij de programmatische aanpak stikstof (PAS) een rol speelt.

De Afdeling bestuursrechtspraak heeft verschillende zaken in behandeling waarin is aangevoerd dat de PAS in strijd is met de Europese Habitatrichtlijn. Ook zijn er bezwaren die zien op enkele technische aspecten van de PAS en het daarbij behorende rekeninstrument AERIUS.

De Afdeling bestuursrechtspraak heeft besloten negen zaken te clusteren en als 'pilot' te behandelen. Het gaat daarbij om zaken over het weiden van vee en het bemesten van gronden waarvoor geen natuurvergunning meer nodig is en om zaken waarbij natuurvergunningen met ontwikkelingsruimte zijn verleend voor agrarische bedrijven. De Afdeling bestuursrechtspraak heeft de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak voor Milieu en Ruimtelijke Ordening (StAB) in die zaken gevraagd een deskundigenadvies uit te brengen over een aantal technische aspecten van de PAS.

Dit betekent dat de Afdeling bestuursrechtspraak dit jaar nog geen inhoudelijke uitspraken zal doen over de PAS. Zaken die geen deel uitmaken van de pilot, en waar een inhoudelijke beoordeling over de PAS nodig is, worden aangehouden totdat uitspraak in de pilotzaken is gedaan.

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Behandeling PAS-zaken door Raad van State

< Terug

Meest recente berichten

Inschrijving handelsregister correct?

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)
In de praktijk komt het regelmatig voor dat de inschrij­ving van een bedrijf in het handelsregister bij de Ka­mer van Koophandel niet (meer) geheel juist is. Een juiste inschrijving is onder meer van... Lees verder >

Ook bij tegengestelde belangen bij pachter en verpachters draait het om de euro’s!

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)

De laatste weken is het opvallend hoe vaak nieuws voorbij komt over pacht van agrarische gronden. Daarbij gaat het bijna altijd over tegenstrijdige belangen, waarbij het uiteindelijk in de kern om de... Lees verder >

Wat is het weerstandsvermogen van uw bouwbedrijf?

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De Nederlands bouwnijverheid heeft een sterke periode achter de rug en de economische vooruitzichten zijn gunstig, zo verwachten ondernemers in de bouw. Zo wordt een gemiddelde omzetgroei voor 2019 voorzi... Lees verder >

Branchesignalering Horeca en btw: top 5 aandachtspunten 2019

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De btw-regels voor de horeca wijzigen regelmatig en leveren onduidelijkheden op. Er gaat nogal eens iets fout bij de verrekening, facturatie of vooraftrek van de btw. De Belastingdienst is er extra alert ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief