Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Belangrijke uitspraak Hoge Raad over herwaardering landbouwgronden

Maandag 03 oktober 2016

Met het oog op een mogelijke afschaffing van de landbouwvrijstelling hebben veel landbouwers in de afgelopen jaren hun landbouwgrond geherwaardeerd tot de marktwaarde. Over de mogelijkheden van herwaardering worden een aantal proefprocedures gevoerd. Op 30 september heeft de Hoge Raad een belangrijke uitspraak gedaan in een proefprocedure.

In deze procedure ging het om de vraag of herwaardering van gronden mogelijk is bij inbreng van grond in een maatschap of vennootschap onder firma. Volgens de Hoge Raad is het toegestaan om het gedeelte van de stille reserves dat niet wordt overgedragen aan de andere vennoot ook te herwaarderen.

De Belastingdienst stelde zich op het standpunt dat als men de ondergrond van gebouwen wil herwaarderen men tevens verplicht is de gebouwen te herwaarderen. Een herwaardering van gebouwen is wel belast. De Hoge Raad oordeelde echter dat het mogelijk is om de ondergrond wel te herwaarderen en de gebouwen niet.

In sommige gevallen valt echter niet de gehele meerwaarde van de grond onder de landbouwvrijstelling (bijvoorbeeld bij een pachtersvoordeel). Het is in die gevallen volgens de Hoge Raad niet toegestaan om de landbouwgronden te herwaarderen voor alleen dat gedeelte waarop de landbouwvrijstelling wel van toepassing is. Worden dergelijke landbouwgronden geherwaardeerd, dan vindt er naar evenredigheid realisatie plaats van zowel een vrijgestelde deel als een niet-vrijgestelde deel. Dit zal betekenen dat in dergelijke gevallen herwaardering veelal niet aantrekkelijk is vanwege de belastingheffing over het niet-vrijgestelde gedeelte.

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Belangrijke uitspraak Hoge Raad over herwaardering landbouwgronden

< Terug

Meest recente berichten

Inschrijving handelsregister correct?

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)
In de praktijk komt het regelmatig voor dat de inschrij­ving van een bedrijf in het handelsregister bij de Ka­mer van Koophandel niet (meer) geheel juist is. Een juiste inschrijving is onder meer van... Lees verder >

Ook bij tegengestelde belangen bij pachter en verpachters draait het om de euro’s!

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)

De laatste weken is het opvallend hoe vaak nieuws voorbij komt over pacht van agrarische gronden. Daarbij gaat het bijna altijd over tegenstrijdige belangen, waarbij het uiteindelijk in de kern om de... Lees verder >

Wat is het weerstandsvermogen van uw bouwbedrijf?

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De Nederlands bouwnijverheid heeft een sterke periode achter de rug en de economische vooruitzichten zijn gunstig, zo verwachten ondernemers in de bouw. Zo wordt een gemiddelde omzetgroei voor 2019 voorzi... Lees verder >

Branchesignalering Horeca en btw: top 5 aandachtspunten 2019

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De btw-regels voor de horeca wijzigen regelmatig en leveren onduidelijkheden op. Er gaat nogal eens iets fout bij de verrekening, facturatie of vooraftrek van de btw. De Belastingdienst is er extra alert ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief