Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Belangrijke uitspraak Hoge Raad over herwaardering landbouwgronden

Maandag 03 oktober 2016

Met het oog op een mogelijke afschaffing van de landbouwvrijstelling hebben veel landbouwers in de afgelopen jaren hun landbouwgrond geherwaardeerd tot de marktwaarde. Over de mogelijkheden van herwaardering worden een aantal proefprocedures gevoerd. Op 30 september heeft de Hoge Raad een belangrijke uitspraak gedaan in een proefprocedure.

In deze procedure ging het om de vraag of herwaardering van gronden mogelijk is bij inbreng van grond in een maatschap of vennootschap onder firma. Volgens de Hoge Raad is het toegestaan om het gedeelte van de stille reserves dat niet wordt overgedragen aan de andere vennoot ook te herwaarderen.

De Belastingdienst stelde zich op het standpunt dat als men de ondergrond van gebouwen wil herwaarderen men tevens verplicht is de gebouwen te herwaarderen. Een herwaardering van gebouwen is wel belast. De Hoge Raad oordeelde echter dat het mogelijk is om de ondergrond wel te herwaarderen en de gebouwen niet.

In sommige gevallen valt echter niet de gehele meerwaarde van de grond onder de landbouwvrijstelling (bijvoorbeeld bij een pachtersvoordeel). Het is in die gevallen volgens de Hoge Raad niet toegestaan om de landbouwgronden te herwaarderen voor alleen dat gedeelte waarop de landbouwvrijstelling wel van toepassing is. Worden dergelijke landbouwgronden geherwaardeerd, dan vindt er naar evenredigheid realisatie plaats van zowel een vrijgestelde deel als een niet-vrijgestelde deel. Dit zal betekenen dat in dergelijke gevallen herwaardering veelal niet aantrekkelijk is vanwege de belastingheffing over het niet-vrijgestelde gedeelte.

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Belangrijke uitspraak Hoge Raad over herwaardering landbouwgronden

< Terug

Meest recente berichten

Extern salderen weer mogelijk na vervallen PAS

Donderdag 13 juni 2019 (Agrarisch)
De Raad van State oordeelde op 29 mei jl. dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) ongeschikt is als instrument om vergunningen te verlenen op grond van de Wet natuurbescherming. Als gevolg van die uitspraak ... Lees verder >

Boete vanwege niet voldoen aan mestverwerkingsplicht

Donderdag 13 juni 2019 (Agrarisch)
Bedrijven met een fosfaatoverschot moeten voldoen aan de mestverwerkingsplicht. Hierop gelden een aantal uitzonderingen. Een uitzondering is dat het gehele fosfaatoverschot geheel en rechtstreeks, blijkens e... Lees verder >

Afroming overdracht fosfaatrechten per 13 juni naar 20%

Woensdag 12 juni 2019 (Agrarisch)
Het afromingspercentage bij de overdracht van fosfaatrechten wordt per 13 juni 2019 tijdelijk verhoogd naar 20%. De wetswijziging daartoe is op 12 juni gepubliceerd in het Staatsblad. Doel van de verhoging i... Lees verder >

Flightdag - Golf Club The Duke

Vrijdag 07 juni 2019 (OOvB Nieuws)

Afgelopen woensdag 5 juni heeft onze flightdag op golf Club The Duke plaatsgevonden. Deze dag organiseerden we samen met IVS installatietechniek. Beiden hebben relaties uitgenodigd en zo kwamen we op een ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief