Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Belastingontwijking door Panama Papers opnieuw in de spotlights.

Donderdag 21 april 2016

De meeste stofwolken zijn inmiddels neergedwarreld en de allergrootste ophef over de Panama Papers is teruggekeerd tot een niveau van realistische proporties.

Enkele bestuurlijke en politieke kopstukken hebben de eerste verontwaardiging niet overleefd en zijn afgetreden. Toch is inmiddels wel duidelijk dat veruit het merendeel van de ‘papers’ betrekking had op belastingontwijking en niet op belastingfraude. Niettemin is de publiciteit rondom dit zoveelste belastingparadijs een verdere opstap voor een veranderende belastingmoraal. Want hoewel in de meeste gevallen niet perse sprake is van wetsovertreding, is het de ‘moraal’ die wordt aangesproken. Je zou immers kunnen zeggen dat het raar is dat je als onderneming aan de ene kant roept maatschappelijk betrokken te zijn en tegelijkertijd via handige schijnconstructies probeert de fiscus te omzeilen. In ieder geval leidt het niet alleen tot verscherpt toezicht bij de fiscus op bijzondere constructies. Ook klantengroepen zouden zich wel eens negatief kunnen uitspreken wanneer je in de spotlights gezet wordt vanwege een onwenselijke belastingmoraal. Dus, bezint eer ge begint.

Voor vragen over fiscaliteit kunt u altijd een beroep doen op de fiscale experts van OOvB.

< Terug

Meest recente berichten

Extern salderen weer mogelijk na vervallen PAS

Donderdag 13 juni 2019 (Agrarisch)
De Raad van State oordeelde op 29 mei jl. dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) ongeschikt is als instrument om vergunningen te verlenen op grond van de Wet natuurbescherming. Als gevolg van die uitspraak ... Lees verder >

Boete vanwege niet voldoen aan mestverwerkingsplicht

Donderdag 13 juni 2019 (Agrarisch)
Bedrijven met een fosfaatoverschot moeten voldoen aan de mestverwerkingsplicht. Hierop gelden een aantal uitzonderingen. Een uitzondering is dat het gehele fosfaatoverschot geheel en rechtstreeks, blijkens e... Lees verder >

Afroming overdracht fosfaatrechten per 13 juni naar 20%

Woensdag 12 juni 2019 (Agrarisch)
Het afromingspercentage bij de overdracht van fosfaatrechten wordt per 13 juni 2019 tijdelijk verhoogd naar 20%. De wetswijziging daartoe is op 12 juni gepubliceerd in het Staatsblad. Doel van de verhoging i... Lees verder >

Flightdag - Golf Club The Duke

Vrijdag 07 juni 2019 (OOvB Nieuws)

Afgelopen woensdag 5 juni heeft onze flightdag op golf Club The Duke plaatsgevonden. Deze dag organiseerden we samen met IVS installatietechniek. Beiden hebben relaties uitgenodigd en zo kwamen we op een ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief