Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Belastingplan 2019 – fiscale vergroeningsmaatregelen

Dinsdag 16 oktober 2018

Het Belastingplan 2019 ligt voor ons en bevat meer dan ooit, en waarschijnlijk niet ten onrechte aandacht voor klimaatmaatregelen welke van grote invloed kunnen zijn op het bedrijfsleven, in het bijzonder traditionele ondernemingen waarin mens en machine centraal staan en ook in de (verre) toekomst centraal blijven staan.

Met noodzakelijke en ambitieuze doelstellingen (uiterlijk) in 2030 te realiseren is actie voor de overheid en het bedrijfsleven geboden, daartoe biedt de overheid “stimulerende” maatregelen welke voornamelijk bestaan uit het “bestraffen” van milieuvervuiling (en niet direct uit het “belonen” van duurzaamheid). Aanpassingen leiden mogelijk niet direct of in mindere mate tot voordelen, zo worden percentages op investeringsregelingen als de energie-investeringsaftrek en milieu-investeringsaftrek naar beneden bijgesteld. Toch zijn tijdige aanpassingen aan te bevelen om het ervaren van nadelen te voorkomen. Forse stijgingen van vaste bedrijfslasten als gas en stroom, energiebelasting, kosten afvalverwerking en motorrijtuigenbelasting zijn van grote invloed op een uiteindelijk (netto)bedrijfsresultaat.

Hoewel een geformuleerde doelstelling voor 2030 ver weg lijkt, is het reëel te veronderstellen dat het kabinet op zeer korte termijn concrete maatregelen moet treffen om doelen binnen 10-11 jaar überhaupt te kunnen verwezenlijken.

Bijgaand een verdere uitwerking op een aantal van de voorgenomen maatregelen die van invloed zijn op veel ondernemingen:

  1. Het storten en verbranden van afval past niet in een milieuvriendelijke, circulaire economie en wordt daarom per 1 januari 2019 fors duurder met een verhoging van bijna 140%. Bewustzijn van eventuele hogere lasten mag en zal niet ontbreken maar denk vooral ook in oplossingen. In hoeverre is het storten en/of verbranden van afval echt noodzakelijk? Of doen we dat vooral omdat we dat “gewend” zijn en denken we niet in alternatieven bij (andere) afvalverwerkers?
  2. De “Wet belasting zware motorrijtuigen” (Wet BZM) wordt geactualiseerd in overeenstemming met hetgeen van toepassing op / in omliggende landen (Eurovignet). Nieuwe tarieven kennen een stijging van 0% (EURO VI of schoner) tot bijna 50% (EURO 0). Laatste (en meest vervuilende) categorie is in Nederland zeer beperkt in gebruik. In Nederland is reeds sprake van een grotendeels “schoon” wagenpark (EURO V-VI), echter ook op EURO V wordt vanaf 1 januari 2020 een kostenstijging van ruim 6% doorgevoerd.
  3. Door per 1 januari 2019 binnen de energiebelasting een verschuiving te maken tussen aardgas (een verhoging van energiebelasting) en elektriciteit (verlaging van energiebelasting) wordt het vervangen van aardgas door elektrische warmteopties (warmtepompen) aantrekkelijker gemaakt. Ter voorkoming van hogere bedrijfslasten is investering in dergelijke alternatieven te overwegen. Niets aanpassen kan leiden tot hogere jaarlijkse kosten als gevolg van de hogere heffing van energiebelasting tot ± 25%.

Genoemde maatregelen hebben betrekking op wijzigingen die samenhangen met de dagelijkse bedrijfsuitoefening en daarmee is er in veel gevallen niet aan te ontkomen. In een productieproces komen afvalstoffen vrij en is energie benodigd, in het logistieke proces kunnen we niet zonder zware motorrijtuigen (vrachtauto’s). Tracht er tijdig op in te spelen en eventueel aanpassingen te doen om de nadelen zo min mogelijk te ondervinden. Hiermee voor de ondernemingen waarin mens en machine centraal zullen blijven staan nog een uitdaging. Gelukkig draait de economie op volle toeren wat mogelijkheden biedt ten aanzien van groei en omzetontwikkeling maar verlies prijsstelling (verkoopprijzen) om de (extra) kosten te dekken niet uit het oog.

< Terug

Meest recente berichten

Inschrijving handelsregister correct?

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)
In de praktijk komt het regelmatig voor dat de inschrij­ving van een bedrijf in het handelsregister bij de Ka­mer van Koophandel niet (meer) geheel juist is. Een juiste inschrijving is onder meer van... Lees verder >

Ook bij tegengestelde belangen bij pachter en verpachters draait het om de euro’s!

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)

De laatste weken is het opvallend hoe vaak nieuws voorbij komt over pacht van agrarische gronden. Daarbij gaat het bijna altijd over tegenstrijdige belangen, waarbij het uiteindelijk in de kern om de... Lees verder >

Wat is het weerstandsvermogen van uw bouwbedrijf?

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De Nederlands bouwnijverheid heeft een sterke periode achter de rug en de economische vooruitzichten zijn gunstig, zo verwachten ondernemers in de bouw. Zo wordt een gemiddelde omzetgroei voor 2019 voorzi... Lees verder >

Branchesignalering Horeca en btw: top 5 aandachtspunten 2019

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De btw-regels voor de horeca wijzigen regelmatig en leveren onduidelijkheden op. Er gaat nogal eens iets fout bij de verrekening, facturatie of vooraftrek van de btw. De Belastingdienst is er extra alert ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief