Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Belastingvoordeel met Milieu-investeringsaftrek en Vamil

Woensdag 25 januari 2017

Milieuvriendelijke investeringen kunnen in 2017 wederom in aanmerking komen voor de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en/of de Regeling willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil). Bij bedrijfsmiddelen die op de milieulijst staan mag afhankelijk van het bedrijfsmiddel 13,5%, 27% of 36% van het investeringsbedrag van de fiscale winst worden afgetrokken. Daarnaast kunnen bepaalde investeringen voor 75% willekeurig worden afgeschreven.

Belangrijkste mogelijkheden
De belangrijkste mogelijkheden zijn: • groen label kassen die voldoen aan het certificatieschema GLK-12-2017

 • investeringen die het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in kassen tegengaan of verminderen

 • proefstallen

 • stallen die voldoen aan de Maatlat Duurzame Veehouderij versie 11

 • stal voor biologische melk- of pluimveehouderij met vermindering ammoniakemissie

 • automatisch ruwvoermengsysteem voor herkauwers

 • permanente afdekinstallatie voor kuilvoerplaatsen

 • stofemissiereducerende technieken voor pluimveestallen

 • ondergrondse kadaverkoeling

 • GPS/GIS-systeem voor precisielandbouw

 • spuitmachines met GPS en driftbeperking of middelbesparend systeem

 • voorzieningen ter voorkoming erfafspoeling bij veehouderijen

 • emissiearme of milieuvriendelijke mobiele machines

 • kuubkisten voor bloembollen die geen vocht en chemische middelen opnemen.Aanvragen
Aanvragen moeten binnen drie maanden na het aangaan van de investeringsverplichtingen worden ingediend bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. De milieulijst 2017 geldt voor investeringen, waarvoor in 2017 verplichtingen zijn aangegaan. Per melding dient de investering ten minste € 2.500 te bedragen om in aanmerking te komen voor MIA of Vamil.

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Belastingvoordeel met Milieu-investeringsaftrek en Vamil

< Terug

Meest recente berichten

Inschrijving handelsregister correct?

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)
In de praktijk komt het regelmatig voor dat de inschrij­ving van een bedrijf in het handelsregister bij de Ka­mer van Koophandel niet (meer) geheel juist is. Een juiste inschrijving is onder meer van... Lees verder >

Ook bij tegengestelde belangen bij pachter en verpachters draait het om de euro’s!

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)

De laatste weken is het opvallend hoe vaak nieuws voorbij komt over pacht van agrarische gronden. Daarbij gaat het bijna altijd over tegenstrijdige belangen, waarbij het uiteindelijk in de kern om de... Lees verder >

Wat is het weerstandsvermogen van uw bouwbedrijf?

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De Nederlands bouwnijverheid heeft een sterke periode achter de rug en de economische vooruitzichten zijn gunstig, zo verwachten ondernemers in de bouw. Zo wordt een gemiddelde omzetgroei voor 2019 voorzi... Lees verder >

Branchesignalering Horeca en btw: top 5 aandachtspunten 2019

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De btw-regels voor de horeca wijzigen regelmatig en leveren onduidelijkheden op. Er gaat nogal eens iets fout bij de verrekening, facturatie of vooraftrek van de btw. De Belastingdienst is er extra alert ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief