Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Belastingvoordeel met Milieu-investeringsaftrek en Vamil

Woensdag 25 januari 2017

Milieuvriendelijke investeringen kunnen in 2017 wederom in aanmerking komen voor de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en/of de Regeling willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil). Bij bedrijfsmiddelen die op de milieulijst staan mag afhankelijk van het bedrijfsmiddel 13,5%, 27% of 36% van het investeringsbedrag van de fiscale winst worden afgetrokken. Daarnaast kunnen bepaalde investeringen voor 75% willekeurig worden afgeschreven.

Belangrijkste mogelijkheden
De belangrijkste mogelijkheden zijn: • groen label kassen die voldoen aan het certificatieschema GLK-12-2017

 • investeringen die het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in kassen tegengaan of verminderen

 • proefstallen

 • stallen die voldoen aan de Maatlat Duurzame Veehouderij versie 11

 • stal voor biologische melk- of pluimveehouderij met vermindering ammoniakemissie

 • automatisch ruwvoermengsysteem voor herkauwers

 • permanente afdekinstallatie voor kuilvoerplaatsen

 • stofemissiereducerende technieken voor pluimveestallen

 • ondergrondse kadaverkoeling

 • GPS/GIS-systeem voor precisielandbouw

 • spuitmachines met GPS en driftbeperking of middelbesparend systeem

 • voorzieningen ter voorkoming erfafspoeling bij veehouderijen

 • emissiearme of milieuvriendelijke mobiele machines

 • kuubkisten voor bloembollen die geen vocht en chemische middelen opnemen.Aanvragen
Aanvragen moeten binnen drie maanden na het aangaan van de investeringsverplichtingen worden ingediend bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. De milieulijst 2017 geldt voor investeringen, waarvoor in 2017 verplichtingen zijn aangegaan. Per melding dient de investering ten minste € 2.500 te bedragen om in aanmerking te komen voor MIA of Vamil.

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Belastingvoordeel met Milieu-investeringsaftrek en Vamil

< Terug

Meest recente berichten

Afwijzing betalingsrechten o.b.v. N-code percelen wordt niet herzien

Donderdag 18 juli 2019 (Agrarisch)
Percelen met een bepaald natuurbeheertype werden in het stelsel van betalingsrechten aanvankelijk uitgesloten voor de toekenning en uitbetaling van betalingsrechten. In juli 2017 oordeelde het College van Be... Lees verder >

Duurzaam investeren, de belastingdienst betaalt mee!

Donderdag 18 juli 2019 (Ondernemersnieuws)

Wanneer u als horecaondernemer uw bedrijf wilt verduurzamen is het mogelijk gebruik te maken van een aantal fiscale faciliteiten. Wat u dit kan opleveren en waar u aan moet denken?

Lees verder >

Handelsspanningen voorbode voor verdere renteverlaging

Donderdag 18 juli 2019 (Ondernemersnieuws)

Met de toenemende gevolgen van de handels’oorlog’ tussen China en de VS en de verlaging van de industriële productie, laten economen hun zorgen de vrije loop.

Lees verder >

Domeinnaamfraude? Let op!

Donderdag 18 juli 2019 (Ondernemersnieuws)

Het zou zomaar kunnen dat je een telefoontje krijgt (of email) met het verzoek een domeinnaam te registreren van je bedrijf. Dit omdat een andere partij belangstelling heeft getoond in dezelfde domeinnaam... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief