Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Beleggen? Nederlanders durven niet

Woensdag 12 juli 2017

Tilburg University concludeert uit een onderzoek dat Nederlanders niet durven te beleggen.

Hoewel een gemiddeld huishouden ruim 20.000 euro aan (investeerbaar) vermogen zit belegt nog geen kwart van de huishoudens in aandelen en/of obligaties.

De rentestand is inmiddels bijna nul! Met ruim 336 miljard euro op de spaarrekeningen van de banken wordt dit een dure traditie. De overheid trekt zich steeds meer terug uit ons pensioen, de zorg, woningmarkt en onderwijs. Als wij onze dromen willen waarmaken zullen we meer voldoende eigen middelen moeten hebben.

Een onzekere toekomst houdt ons Nederlanders ervan af om te gaan beleggen. We blijven star vasthouden aan het ‘sparen op de bank’. Terwijl ‘alle cijfers’ laten zien dat op langere termijn beleggen meer zal opleveren dan alleen maar sparen.

< Terug

Meest recente berichten

Beroep en overmacht directe betalingen GLB

Dinsdag 20 augustus 2019 (Agrarisch)
Bij de directe betalingen GLB moet men zich houden aan de voorwaarden om volledige betaling te ontvangen. Men kan een beroep doen op overmacht wanneer door extreme omstandigheden niet aan alle voorwaarden ka... Lees verder >

Randvoorwaardenkorting voor onjuiste bespuiting door loonwerker

Donderdag 15 augustus 2019 (Agrarisch)
Een landbouwer werd met 20% gekort op zijn bedrijfstoeslag, omdat een toezichthouder van het waterschap had geconstateerd dat een door de landbouwer ingeschakelde loonwerker het gewasbeschermingsmiddel glyfo... Lees verder >

RVO moet melkveehouder compenseren voor gemiste fosfaatrechten door verpachting grond

Woensdag 14 augustus 2019 (Agrarisch)
Een melkveehouder kocht in 2014 bijna 12 ha grond, waarmee zijn bedrijf geheel grondgebonden werd. Deze grond verpachtte hij van 1 mei 2015 tot 30 april 2016 aan een aardappelteler. Bij de vaststelling van d... Lees verder >

Handhaving fosfaatrechten en correcte dierregistratie

Donderdag 08 augustus 2019 (Agrarisch)
Bedrijven met melkvee (melk- en kalfkoeien, jongvee voor de melkveehouderij en jongvee voor de vleesveehouderij) moeten ervoor zorgen dat de omvang van de veestapel binnen de beschikbare fosfaatrechten blijf... Lees verder >
Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief