Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Beleid sectorindeling door belastingdienst openbaar

Donderdag 20 april 2017

Het ministerie van financiën heeft het beleid van de belastingdienst met betrekking tot de sectorindeling van werkgevers openbaar gemaakt naar aanleiding van een Wob-verzoek (Wet openbaarheid van bestuur). Dat betekent dat het hele interne beleid van de Belastingdienst (ongeveer 3000 pagina’s) met betrekking tot de sectorindeling is in te zien via de website van de Rijksoverheid (Rijksoverheid/sectorindeling).

Dat betekent dat werkgevers, in tegenstelling tot voorheen, een goede mogelijkheid hebben hun eigen sectorindeling te beoordelen. Het belang hiervan is dat de premies voor de sectorfondsen en de Werkhervattingskas die de werkgever moet betalen afhankelijk zijn van de sectorindeling. De premies in de verschillende sectoren kunnen uiteenlopen van onder 1 % tot 5 á 6 %; berekend over de hele loonsom kan dat duizenden euro’s per jaar schelen.

 Bij indeling in een onjuiste en te dure sector kan het lonen om de sectorindeling kritisch te beoordelen aan de hand van de sectorindeling, ook achteraf als de activiteiten van een onderneming in de loop van de tijd zijn gewijzigd.

Het kan daarom ook verleidelijk zijn het resultaat van de sectorindeling te sturen door bij de omschrijving van de bedrijfsactiviteiten bij de Kamer van Koophandel rekening te houden met de mogelijke sectoren van indeling. In de praktijk sluit de Belastingdienst namelijk vaak aan bij die omschrijving van de bedrijfsactiviteiten.

Daarbij past echter wel enige voorzichtigheid. Wanneer de daadwerkelijke werkzaamheden niet overeenkomen met de informatie uit de Kamer van Koophandel, kan sprake zijn van een overtreding van de Handelsregisterwet waarop een boete staat.

Financieel nog ingrijpender kan zijn dat door een andere sectorindeling en/of inschrijving van de bedrijfsactiviteiten een algemeen verbindend verklaarde cao van toepassing wordt en/of een bedrijfstakpensioenfonds verplicht wordt. De cao-indeling sluit weliswaar niet altijd aan op de sectorindeling en staat daar formeel ook los van, maar de sectorindeling kan voor de bepaling van de cao-toepassing wel een sterke indicatie vormen.

< Terug

Meest recente berichten

Inschrijving handelsregister correct?

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)
In de praktijk komt het regelmatig voor dat de inschrij­ving van een bedrijf in het handelsregister bij de Ka­mer van Koophandel niet (meer) geheel juist is. Een juiste inschrijving is onder meer van... Lees verder >

Ook bij tegengestelde belangen bij pachter en verpachters draait het om de euro’s!

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)

De laatste weken is het opvallend hoe vaak nieuws voorbij komt over pacht van agrarische gronden. Daarbij gaat het bijna altijd over tegenstrijdige belangen, waarbij het uiteindelijk in de kern om de... Lees verder >

Wat is het weerstandsvermogen van uw bouwbedrijf?

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De Nederlands bouwnijverheid heeft een sterke periode achter de rug en de economische vooruitzichten zijn gunstig, zo verwachten ondernemers in de bouw. Zo wordt een gemiddelde omzetgroei voor 2019 voorzi... Lees verder >

Branchesignalering Horeca en btw: top 5 aandachtspunten 2019

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De btw-regels voor de horeca wijzigen regelmatig en leveren onduidelijkheden op. Er gaat nogal eens iets fout bij de verrekening, facturatie of vooraftrek van de btw. De Belastingdienst is er extra alert ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief