Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Beleid sectorindeling door belastingdienst openbaar

Donderdag 20 april 2017

Het ministerie van financiën heeft het beleid van de belastingdienst met betrekking tot de sectorindeling van werkgevers openbaar gemaakt naar aanleiding van een Wob-verzoek (Wet openbaarheid van bestuur). Dat betekent dat het hele interne beleid van de Belastingdienst (ongeveer 3000 pagina’s) met betrekking tot de sectorindeling is in te zien via de website van de Rijksoverheid (Rijksoverheid/sectorindeling).

Dat betekent dat werkgevers, in tegenstelling tot voorheen, een goede mogelijkheid hebben hun eigen sectorindeling te beoordelen. Het belang hiervan is dat de premies voor de sectorfondsen en de Werkhervattingskas die de werkgever moet betalen afhankelijk zijn van de sectorindeling. De premies in de verschillende sectoren kunnen uiteenlopen van onder 1 % tot 5 á 6 %; berekend over de hele loonsom kan dat duizenden euro’s per jaar schelen.

 Bij indeling in een onjuiste en te dure sector kan het lonen om de sectorindeling kritisch te beoordelen aan de hand van de sectorindeling, ook achteraf als de activiteiten van een onderneming in de loop van de tijd zijn gewijzigd.

Het kan daarom ook verleidelijk zijn het resultaat van de sectorindeling te sturen door bij de omschrijving van de bedrijfsactiviteiten bij de Kamer van Koophandel rekening te houden met de mogelijke sectoren van indeling. In de praktijk sluit de Belastingdienst namelijk vaak aan bij die omschrijving van de bedrijfsactiviteiten.

Daarbij past echter wel enige voorzichtigheid. Wanneer de daadwerkelijke werkzaamheden niet overeenkomen met de informatie uit de Kamer van Koophandel, kan sprake zijn van een overtreding van de Handelsregisterwet waarop een boete staat.

Financieel nog ingrijpender kan zijn dat door een andere sectorindeling en/of inschrijving van de bedrijfsactiviteiten een algemeen verbindend verklaarde cao van toepassing wordt en/of een bedrijfstakpensioenfonds verplicht wordt. De cao-indeling sluit weliswaar niet altijd aan op de sectorindeling en staat daar formeel ook los van, maar de sectorindeling kan voor de bepaling van de cao-toepassing wel een sterke indicatie vormen.

< Terug

Meest recente berichten

Gunstige regeling scholier mogelijkheid om tijdelijk extra personeel aan te trekken

Dinsdag 18 juni 2019 (Ondernemersnieuws)

De uitslagen van de eindexamens zijn binnen. Scholieren willen nu graag geld verdienen met een bijbaantje. Wist u dat u voor scholieren en studenten met een vakantiebaan de zogenaamde scholieren- en stude... Lees verder >

Door schaarste trekken werkgevers de portemonnee

Dinsdag 18 juni 2019 (Ondernemersnieuws)

Vier op de vijf werkgevers (79%) ondervinden problemen bij het werven van personeel door de krappe arbeidsmarkt. In 2017 had 70% van de werkgevers problemen met het vervullen van vacatures.

Lees verder >

Mobiliteitsalliantie doet voorstellen voor beter bereikbaar Nederland

Dinsdag 18 juni 2019 (Ondernemersnieuws)

De capaciteit van het Nederlandse wegennet en openbaar vervoer is onvoldoende om de stijgende vraag naar mobiliteit op te vangen. Om te voorkomen dat Nederland in de komende jaren vastloopt, moet de mobil... Lees verder >

Branchesignalering duurzame horeca: "belangrijke ontwikkelingen en praktische tips"

Dinsdag 18 juni 2019 (Ondernemersnieuws)

Duurzaamheid is een belangrijk thema binnen de horeca. De ervaring van de leden van de Branche-expertgroep Horeca binnen onze netwerkorganisatie SRA, is dat veel banken alleen tot financiering bereid zijn... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief