Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Beloning meewerkende kinderen

Donderdag 16 juli 2015

In de vakantieperiode, maar ook buiten deze periode, werken kinderen regelmatig mee in het bedrijf. Er bestaat een eenvoudige mogelijkheid om de kinderen hiervoor te belonen, waarbij het loon aftrekbaar is van de belastbare winst en deze binnen bepaalde grenzen niet leidt tot belastingheffing bij de kinderen. Dit kan door gebruik te maken van de zogenaamde Kalenderjaarregeling (KJ-regeling).

Voorwaarden
Deze regeling mag onder de volgende voorwaarden toegepast worden:

- U hebt een eenmanszaak, maatschap, vof of cv.

- Het kind werkt in de onderneming van de ouder(s) en is minimaal 15 jaar.

- Het kind behoort tot het huishouden van deze ouder.

- Het kind is niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen.

Toepassing
Voor toepassing van de eenvoudige regeling moet toestemming gevraagd worden aan de Belastingdienst. Als deze toestemming niet is aangevraagd of als niet aan alle voorwaarden is voldaan, gelden de normale administratieve verplichtingen.

Loonaangifte
Binnen één maand na afloop van het kalenderjaar moet de loonaangifte over het gehele vorige jaar ingediend worden bij de Belastingdienst. In uw administratie hoeft u alleen een specificatie van het uitbetaalde loon bij te houden.

Bijverdiengrens kinderbijslag en studiefinanciering
Bij de vaststelling van de beloning moet wel rekening worden gehouden met de kinderbijslag en de studiefinanciering. Beide uitkeringen hebben namelijk een maximale bijverdiengrens.

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Beloning meewerkende kinderen

< Terug

Meest recente berichten

Internetconsultaties voor financiering onderzoek glastuinbouw en varkenshouderij

Dinsdag 16 juli 2019 (Agrarisch)
Brancheorganisaties in de glastuinbouw en de Producentenorganisatie Varkenshouderij (POV) hebben de minister van LNV verzocht dat alle ondernemers in hun sector moeten meebetalen aan een onderzoeksprogramma.... Lees verder >

Moet u als oudere agrarische ondernemer uw onderneming “staken” van de fiscus?

Dinsdag 16 juli 2019 (Agrarisch)

Voorkomen is beter dan genezen!
Afgelopen week kwam in het nieuws dat de belastingdienst zijn pijlen gaat richten op een groep oudere agrarische ondernemers. Het gaat dan vooral om ondernemers die al... Lees verder >

Wisselende resultaten detailhandel

Dinsdag 16 juli 2019 (Ondernemersnieuws)

Het klimaat was in 2018, net als 2017, gunstig voor de detailhandel. De branche profiteerde onder meer van de groei van de economie en de consumentenbestedingen. De omzet liet dan ook een sterkere toename... Lees verder >

Op zoek naar vakantiewerkers? Denk aan uw kinderen!

Dinsdag 16 juli 2019 (Fiscaal)

U bent geholpen, uw kinderen hebben een leuke bijverdienste en krijgen een beeld van uw bedrijf. De kosten kunt u ten laste van de winst brengen.

Lees verder >
Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief