Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Beloning meewerkende kinderen

Donderdag 16 juli 2015

In de vakantieperiode, maar ook buiten deze periode, werken kinderen regelmatig mee in het bedrijf. Er bestaat een eenvoudige mogelijkheid om de kinderen hiervoor te belonen, waarbij het loon aftrekbaar is van de belastbare winst en deze binnen bepaalde grenzen niet leidt tot belastingheffing bij de kinderen. Dit kan door gebruik te maken van de zogenaamde Kalenderjaarregeling (KJ-regeling).

Voorwaarden
Deze regeling mag onder de volgende voorwaarden toegepast worden:

- U hebt een eenmanszaak, maatschap, vof of cv.

- Het kind werkt in de onderneming van de ouder(s) en is minimaal 15 jaar.

- Het kind behoort tot het huishouden van deze ouder.

- Het kind is niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen.

Toepassing
Voor toepassing van de eenvoudige regeling moet toestemming gevraagd worden aan de Belastingdienst. Als deze toestemming niet is aangevraagd of als niet aan alle voorwaarden is voldaan, gelden de normale administratieve verplichtingen.

Loonaangifte
Binnen één maand na afloop van het kalenderjaar moet de loonaangifte over het gehele vorige jaar ingediend worden bij de Belastingdienst. In uw administratie hoeft u alleen een specificatie van het uitbetaalde loon bij te houden.

Bijverdiengrens kinderbijslag en studiefinanciering
Bij de vaststelling van de beloning moet wel rekening worden gehouden met de kinderbijslag en de studiefinanciering. Beide uitkeringen hebben namelijk een maximale bijverdiengrens.

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Beloning meewerkende kinderen

< Terug

Meest recente berichten

Dwangsom vanwege niet uitvoeren adviezen bedrijfsgezondheidsplan

Donderdag 25 april 2019 (Agrarisch)
Bedrijven met rundvee, varkens en pluimvee moeten in het kader van een verantwoord antibioticagebruik jaarlijks een bedrijfsgezondheidsplan en een bedrijfsbehandelplan laten opstellen. Vervolgens moet men oo... Lees verder >

Randvoorwaardenkorting: over welk jaar?

Donderdag 25 april 2019 (Agrarisch)
Het College van Beroep voor het bedrijfsleven heeft in een zaak vragen gesteld aan het Europese Hof van Justitie over welk jaar een randvoorwaardenkorting op GLB-subsidies moet worden toegepast in het geval ... Lees verder >

Inschrijving handelsregister correct?

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)
In de praktijk komt het regelmatig voor dat de inschrij­ving van een bedrijf in het handelsregister bij de Ka­mer van Koophandel niet (meer) geheel juist is. Een juiste inschrijving is onder meer van... Lees verder >

Ook bij tegengestelde belangen bij pachter en verpachters draait het om de euro’s!

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)

De laatste weken is het opvallend hoe vaak nieuws voorbij komt over pacht van agrarische gronden. Daarbij gaat het bijna altijd over tegenstrijdige belangen, waarbij het uiteindelijk in de kern om de... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief